~All-Fantastic~

#99RVJY2G

47 183

42 / 50

Herzlich Willkommen: seit aktiv/Sammeltag und Clankrieg bestreiten/Spenden, 50 Minimum/ abmelden, wenn was ist/Discord (freiw.)

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 183
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader Lars
Phạm vi chiến tích 2 908 – 5 503
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 456
Elder 9
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Lars
#9YGGL88YC
13 5 503
2019-08-23 09:44:17
802
350
2 Co-leader
Jack Sparrow
#8LRUQJQQG
11 5 243
2019-08-23 12:43:36
263
560
3
2
Co-leader
luca
#2UUPP8QJ0
12 5 130
2019-08-23 09:03:43
270
320
4 Co-leader
Ramos Leon
#8U00GGV02
12 5 121
2019-08-23 08:37:07
187
360
5
2
beatking1
#PL2LYGYVP
11 5 096
2019-08-23 13:16:20
494
517
6 Elder
osmanlissa
#9RG0VQ8PP
11 5 081
2019-08-23 12:29:10
247
280
7
1
Elder
Desonera
#99PUQJVCL
11 5 020
2019-08-23 08:06:39
373
420
8
6
KANAKENHORDE
#98PRU99U
11 5 014
2019-08-23 12:20:08
751
389
9
6
Elder
micha
#YGV92RQQ
12 5 011
2019-08-23 13:20:02
211
400
10
1
Co-leader
LaLeLu
#9JCCLCC20
12 4 993
2019-08-23 10:15:11
329
400
11
1
Co-leader
yesyes
#8CYJLPU2V
11 4 971
2019-08-23 11:16:16
245
280
12
1
Sauron
#8QPRPJUP
11 4 960
2019-08-23 06:41:54
12
40
13
1
Elder
Danyboy
#9RQYPPU99
11 4 910
2019-08-23 11:33:27
111
320
14
1
simon
#2PR2JQ8P
10 4 866
2019-08-23 08:59:36
164
200
15 Elder
Stef
#9G8VP99R0
11 4 819
2019-08-23 13:07:51
241
420
16 《El》《☆♡Paulo☆♡》
#9CL9QLQL8
10 4 804
2019-08-23 11:56:51
0
40
17 edi
#PJ0P0L2QJ
9 4 787
2019-08-23 09:37:44
473
360
18
2
luckypenny
#P8VYPQG89
11 4 770
2019-08-23 11:36:10
576
430
19
1
Elder
Mamba
#2YJLPLUQ
11 4 706
2019-08-22 15:05:52
132
0
20
1
Noem
#829RYQU8
12 4 705
2019-08-22 12:53:23
115
110
21
1
marco
#JJCR909R
11 4 704
2019-08-23 07:33:29
18
80
22
1
NoFace
#9RGP0L9QV
11 4 602
2019-08-23 10:14:32
190
240
23
1
stefan
#80LC9QJL
11 4 585
2019-08-22 12:23:57
199
200
24
1
TantoVinco
#222VQRCJL
10 4 566
2019-08-11 08:22:25
0
0
25
1
MANU03
#VJC9JP0V
12 4 562
2019-08-22 18:22:25
123
160
26
1
Bumsklumpen
#PQ2JYPP9
11 4 554
2019-08-15 10:34:47
0
0
27
1
arcade man
#2QUU82RPU
10 4 487
2019-08-23 08:24:06
204
190
28
1
Elder
TaugesNuesschen
#P0LLC0GJU
11 4 405
2019-08-23 12:02:34
745
480
29
1
makwan777
#2828RVLU9
10 4 297
2019-08-22 14:33:00
8
0
30
1
halmat
#PGCJRRYUV
9 4 096
2019-08-21 06:41:26
124
80
31
6
j2
#9J2LGJGUV
9 4 053
2019-08-23 06:45:41
574
360
32
2
Snoopy
#9Y20JYQV
10 4 019
2019-08-21 20:25:54
38
130
33
2
Exbyy
#PLQ88YCJY
10 4 019
2019-08-23 11:25:04
214
280
34
2
InRage
#URRV02R0
12 4 010
2019-08-22 10:46:20
30
0
35
2
lol123
#YLQ2YG99C
9 4 002
2019-08-23 13:13:46
215
190
36
2
AMD32123
#9C8G8C
10 4 001
2019-07-22 09:34:37
0
0
37
2
Wistan
#CGRCUQ0U
10 4 001
2019-07-26 18:57:00
0
0
38
2
Justin der suse
#8PLRRCU2G
10 4 001
2019-08-01 01:47:25
0
0
39
1
Đấu trường 12 Elder
Dr. snugger#
#PPRVYCG99
10 3 807
2019-08-11 12:51:10
0
0
40
1
Đấu trường 12 Venox Gaming TV
#PR28R2YGG
8 3 600
2019-08-09 17:52:52
0
0
41
1
Đấu trường 10 Elder
Enni
#9Q0G02JYY
12 3 243
2019-08-23 13:04:04
343
400
42 Đấu trường 9 Kora167
#8UGLG0RGR
11 2 908
2019-08-23 10:16:37
198
270

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord