los andalous

#99RP9ULC

50 142

50 / 50

los andalous official god's of clash royal game 💪👌 (family and friends to join : actif and donator)

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 142
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader KH4LiL0$
Phạm vi chiến tích 3 612 – 5 444
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 870
Elder 40
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Leader
KH4LiL0$
#99Q8V909J
13 5 444
2019-09-16 20:25:41
286
120
2
1
Co-leader
raach
#2R2RGVCYG
11 5 323
2019-09-17 01:07:54
88
80
3
2
Elder
youssef slama
#8QQ202LCQ
11 5 308
2019-09-16 21:47:58
0
40
4
9
Elder
André Camargo
#80LVYLUG8
12 5 146
2019-09-16 23:37:30
162
80
5
1
Elder
gadour
#C90LCQPR
12 5 094
2019-09-16 14:59:21
18
60
6
1
Elder
MT22
#2UQLJPUQG
11 5 084
2019-09-16 08:42:24
0
10
7 Elder
NiNho⚕
#Y2G9UPRR
11 5 079
2019-09-17 02:56:13
68
40
8
2
Co-leader
aziz
#PURQL8JYL
10 5 078
2019-09-17 01:22:21
38
80
9
1
Elder
solar
#80PUVG2LC
11 5 059
2019-09-16 23:09:59
114
80
10
2
Elder
Hamza
#8C98PGV8U
12 5 012
2019-09-16 22:08:52
56
80
11 Elder
ChaiMoo
#P0GV0Y8JP
10 5 000
2019-09-17 00:50:42
46
110
12
4
Elder
mahdi
#2G99LPPG9
10 4 989
2019-09-16 23:59:33
106
0
13
1
Elder
ba9ba9ouch
#2UV29GRPJ
10 4 987
2019-09-16 10:02:58
74
40
14 Co-leader
kada 2
#P889QPCU
11 4 969
2019-09-15 20:06:38
0
0
15 Elder
shadowman
#8RQYQ9R0V
11 4 967
2019-09-14 10:04:37
0
0
16
7
Elder
Ameno
#YUU88VCC
10 4 961
2019-09-16 19:26:44
8
40
17 Elder
gomarhs
#880CL2G9C
11 4 958
2019-09-16 05:48:11
26
40
18
3
Elder
Star
#9GYGGJCUV
11 4 938
2019-09-16 18:54:23
18
0
19
1
Co-leader
safrouut
#9Q0UUC99G
10 4 937
2019-09-16 15:42:41
0
40
20
2
Elder
mikael
#92C289PUJ
11 4 936
2019-09-16 21:13:13
28
40
21
5
Elder
soulaimen
#CGJL9VQL
12 4 926
2019-09-16 11:05:48
28
40
22
3
Elder
Saif
#9RPRQYCLJ
10 4 917
2019-09-17 00:57:33
54
110
23 Elder
nidhal sw
#8ULRQLQUY
10 4 915
2019-09-15 16:00:57
0
0
24
6
Elder
houssem
#P988LPP2G
10 4 906
2019-09-16 19:53:05
0
40
25
1
Elder
Dead Pool
#2G2VJJ9PU
10 4 887
2019-09-16 11:04:55
58
40
26
6
taha
#PL9LY0Y0C
10 4 880
2019-09-17 02:34:23
0
40
27 Elder
Kix
#PC0JLPVVL
10 4 876
2019-09-16 22:32:16
88
120
28 Elder
lord
#9GRJVVJLC
11 4 866
2019-09-16 19:39:22
0
0
29 Elder
Zeus
#YPQGVUR20
10 4 847
2019-09-16 21:29:04
38
100
30 Elder
yesser
#8C029U22R
12 4 839
2019-09-16 22:46:47
0
0
31
12
Elder
bolbol
#90Y22C9CU
10 4 837
2019-09-17 01:06:56
58
40
32
1
Elder
slouma
#889G0GQ8R
11 4 835
2019-09-16 13:45:58
36
40
33 Elder
aze
#9RUP8GJJQ
10 4 780
2019-09-16 21:10:38
44
0
34 Elder
CostaMomo
#22J2UPRUY
11 4 771
2019-09-16 14:29:00
0
0
35
1
Elder
zied
#8GCVPG9JC
11 4 767
2019-09-17 00:44:52
0
0
36 Elder
hunk
#YJQ8VYUQ
10 4 748
2019-09-16 23:53:48
126
80
37 Elder
khoufou
#R09RL09P
10 4 741
2019-09-13 05:59:59
0
0
38 Elder
FATJHA
#2RLL9RP2V
10 4 732
2019-09-15 13:07:50
0
0
39
4
Elder
Link
#P0880LPJJ
10 4 728
2019-09-16 22:00:42
36
0
40
1
Elder
tsounami
#80G2RQQYU
10 4 706
2019-09-16 18:02:27
38
40
41
2
Elder
Aymen
#2G9CVP8GC
10 4 695
2019-09-17 01:34:10
0
0
42
2
Co-leader
aymen
#82QLCU8V0
12 4 640
2019-09-16 17:49:36
50
40
43
1
Co-leader
safrout
#P2UCPJUY9
10 4 639
2019-09-16 14:14:09
8
40
44
1
Co-leader
zlatan
#2Y0CYGJYU
10 4 591
2019-09-16 14:00:48
28
40
45
1
Elder
TouTou
#8V82CULQJ
11 4 518
2019-09-15 10:44:02
0
0
46
1
Elder
mahdi
#Y8PJ0J0P2
9 4 440
2019-09-16 10:31:57
0
0
47
1
Elder
Big Gamer
#PLJUQVLUG
10 4 396
2019-09-16 22:13:29
18
80
48
1
Elder
youssef23
#9CQ08PV00
9 4 121
2019-09-16 21:16:26
0
0
49
1
Co-leader
edam
#8V8J2CQ09
11 4 001
2019-08-31 21:47:13
0
0
50
1
Đấu trường 12 Elder
marouen.cr7
#UR2V8PL
11 3 612
2019-09-16 22:31:25
26
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord