CaliforniaBears

#99Q8J8G

41 933

23 / 50

CaliforniaBear War Clan. War is MANDATORY, must use ALL attacks. Donation min. 200 a week. Type “I Agree” when joining [ENGLISH]

At war! All battles complete! Ends: 2019-09-20 00:26:35
Remaining Left Trận thắng Crowns
Prime GanG
#UPVGC
0 12 21
UNITS
#998CL02J
1 12
(13)
20
(21–23)
CaliforniaBears
#99Q8J8G
0 9 22
中南大学·岳麓山
#U9C9VJC
3 7
(10)
10
(13–19)
BunChun Kingdom
#RGY8RQ
4 7
(11)
8
(12–20)
Naughty Trận đấu Cards Collected
Quinty 1 1320 2/3
Losers Trận đấu Cards Collected
ponstar 1 2805
3dgar 1 2337
Punisher 1 2337
ROMULAN 1 2337
Savio 1 2337
Fs Miah 1 2337
icecool 1 2200
Eduardo98Gd 1 2200
Tootles 1 1760
boss dad 1 1760
Quinty 1 1320 2/3
Winners Trận đấu Cards Collected
Tom 1 2805
Sam 1 2640
ash 1 2337
Shifty 1 2337
TimboSlice 1 2337
BRAVO HEART 1 1869
Nooby 1 1869
Petlum 1 1401
flan 1 1401

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord