CaliforniaBears

#99Q8J8G

45 065

27 / 50

CaliforniaBear War Clan. War is MANDATORY, must use ALL attacks. Donation min. 200 a week. Type “I Agree” when joining [ENGLISH]

Nhận Vào Hội
Thành viên 27 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 45 065
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Nooby
Phạm vi chiến tích 4 336 – 6 043
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 560
Elder 15
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
flan
#QLL2UJQJ
13 6 043
2019-08-25 17:57:30
1406
640
2 Co-leader
ash
#PJLL9UCU
13 5 685
2019-08-25 14:20:37
486
440
3
1
Co-leader
BRAVO HEART
#YYVP0CPL
13 5 663
2019-08-25 16:38:32
582
480
4
2
Co-leader
TimboSlice
#8YJU98CR
13 5 632
2019-08-25 17:47:14
506
600
5
2
Co-leader
ROMULAN
#P0GRLJRQ
12 5 507
2019-08-25 05:49:00
368
560
6
1
Co-leader
Petlum
#8LQQCQVG
13 5 485
2019-08-25 17:29:26
780
800
7
1
Co-leader
Kali the Great
#2LR0PRLV
13 5 483
2019-08-25 17:30:13
514
600
8
1
Elder
Savio
#GG22P9U
13 5 465
2019-08-25 13:24:04
326
440
9 Co-leader
Tom
#LVUY8VC2
13 5 410
2019-08-25 17:50:19
568
560
10
2
Elder
Stefan Jr.
#28LY0CG9P
11 5 333
2019-08-25 17:04:10
472
520
11
2
Elder
Quinty
#L8VUL2GL
11 5 332
2019-08-25 10:11:39
194
400
12
2
Co-leader
Shifty
#P02G0UR2
12 5 321
2019-08-25 16:37:23
594
520
13
6
Elder
ponstar
#GU00RCL
12 5 312
2019-08-25 17:26:05
458
40
14
3
Elder
Tootles
#20J8P8YR
12 5 296
2019-08-25 17:52:31
860
520
15
1
Elder
Hugo
#89P8RRCQY
12 5 286
2019-08-25 16:01:42
372
480
16
1
Elder
Punisher
#982PJL9P
13 5 242
2019-08-25 14:23:41
26
80
17
1
Elder
Eduardo98Gd
#QJQUCU22
12 5 230
2019-08-25 15:37:34
142
440
18 Elder
Hendog
#QPCCPPLQ
11 5 210
2019-08-25 16:25:39
912
560
19
2
Leader
Nooby
#90QJJ9Y2
13 5 203
2019-08-25 12:58:01
546
680
20 Elder
Fs Miah
#QGVUCGL
11 5 123
2019-08-24 17:05:17
288
400
21 Elder
3dgar
#9PQP9Q9LR
10 5 093
2019-08-25 16:51:15
50
200
22 Wizzy Bizzy
#2V9VUJ80G
12 5 074
2019-08-25 17:58:57
20
0
23
1
Elder
icecool
#9LVJ8J9
12 5 030
2019-08-25 12:47:11
208
440
24
1
Elder
AaronRodgersII
#8JCC9R8RL
11 4 990
2019-08-25 16:49:35
226
480
25
1
Elder
boss dad
#890VGQ9R8
13 4 767
2019-08-24 19:07:26
90
200
26
1
Co-leader
Farmhand
#L0GUUYP
13 4 745
2019-08-23 21:52:42
0
0
27
1
Elder
Sam
#892JQCLY
11 4 336
2019-08-25 16:54:52
566
480

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord