Tunisia Clash R

#99JPUVL8

48 031

45 / 50

équipe actif, solidaire, et forte. la majorité Tunisien 🇹🇳 donc si vous remplissez les conditions d’entrer! مرحبا بكم

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 48 031
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Maximus
Phạm vi chiến tích 3 226 – 5 333
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 116
Elder 32
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
viper.jj.
#890QJC9CJ
12 5 333
2019-09-14 21:01:27
236
392
2 Elder
ramirez
#V9V0R2L0
12 5 236
2019-09-14 09:47:39
310
320
3
1
Co-leader
corleone
#2J8JJGRCJ
12 5 224
2019-09-14 19:45:58
173
200
4
1
Elder
uchiha madara
#LCGRVUL2
12 5 186
2019-09-15 01:42:28
296
360
5 Co-leader
fatjoe
#CVQGJGLC
12 5 176
2019-09-14 21:23:25
372
340
6 Elder
#sami#
#29QRPVGLG
12 5 167
2019-09-15 07:41:17
257
320
7
1
Elder
Belgarath
#20009VPG2
13 5 101
2019-09-15 11:43:39
828
540
8
1
Elder
Titan Taillefer
#J2P9U0JR
12 5 081
2019-09-15 11:55:00
20
40
9
1
Co-leader
maximus
#U0C9LY8Q
12 5 075
2019-09-15 09:26:11
198
210
10
1
Leader
Maximus
#9QCQV9PVR
12 5 018
2019-09-13 23:20:41
341
360
11
4
Co-leader
manoula
#V0G9JJCJ
12 4 995
2019-09-14 20:13:24
16
80
12
2
Elder
benza
#2R0U8VRVR
12 4 974
2019-09-15 12:15:22
356
0
13
1
Co-leader
marwa
#20G80YL9L
12 4 946
2019-09-12 21:55:46
146
50
14
3
Elder
Amigo
#Y2CJP989Q
10 4 889
2019-09-15 01:21:10
231
320
15
4
Elder
hatimo
#2CLP0JU9J
11 4 872
2019-09-14 20:31:50
0
0
16 Co-leader
safoine rouge
#28RVJLPG9
13 4 869
2019-08-31 15:33:56
0
0
17
4
Elder
roi
#8G2RC08UL
11 4 860
2019-09-14 21:38:57
66
120
18
1
Co-leader
Fromhell
#2J8J08989
12 4 845
2019-09-14 21:02:32
146
190
19
1
Elder
amine
#2YVUL92JQ
11 4 805
2019-09-14 22:34:41
74
110
20 Elder
99
#PPQG88J22
11 4 799
2019-09-15 01:34:56
343
350
21 Elder
MI Madani
#9CQ9YYUPY
9 4 786
2019-09-15 12:36:03
0
0
22 Elder
Yassine clash
#2C8PL829
11 4 733
2019-09-09 12:43:34
54
40
23 Elder
hassen
#2L2QPVCUQ
11 4 703
2019-09-15 02:46:28
321
280
24 Elder
tunisiano
#VYR9JRPG
10 4 602
2019-09-15 11:30:16
0
0
25 Elder
rouj
#8J99CPP28
10 4 548
2019-09-11 07:49:29
58
0
26 Co-leader
SaaaaaM
#98PG9000
12 4 535
2019-09-15 08:39:00
131
150
27 Elder
Aminov
#2CRY89PJQ
11 4 437
2019-09-02 20:50:39
0
0
28 Elder
DomDom
#9YUYRQCY2
11 4 427
2019-08-09 10:34:53
0
0
29 kaïs
#8Q2J08G2Y
12 4 328
2019-08-11 19:19:57
0
0
30 Elder
mohamdti
#2PG8UJ2U
12 4 305
2019-09-12 17:07:34
0
0
31 Elder
The legend
#2YP2QCC0Q
10 4 268
2019-08-08 10:20:08
0
0
32 Elder
ムッソリーニ
#8L2RCCVC
12 4 195
2019-09-14 09:16:26
39
240
33 Elder
NAFTINOS
#99G8P22C
11 4 067
2019-07-31 00:26:47
0
0
34 Elder
riadh747
#LYC28QLG
11 4 008
2019-09-02 01:50:57
0
0
35 Elder
MEHDI
#92RQCQJ
11 4 007
2019-08-09 11:14:20
0
0
36 Elder
Karim
#Q82UL8CR
11 4 004
2019-06-10 19:39:06
0
0
37 Co-leader
riadh330
#YCRLR2YY
11 4 001
2019-06-23 14:49:34
0
0
38 kamikazou
#2GLLVGG9
10 4 001
2019-05-02 06:33:48
0
0
39 rangothesmart
#PGQL080Q
11 4 001
2019-06-01 14:31:30
0
0
40 Elder
nousseux
#CVU0QUJU
10 4 001
2019-05-11 14:36:14
0
0
41 Elder
houba
#9LJ8LVLC8
11 4 001
2019-05-18 02:12:17
0
0
42 Đấu trường 12 Elder
hurl
#99YRPLLYQ
11 3 865
2019-08-14 15:11:35
0
0
43 Đấu trường 11 Elder
chawki
#Q0RVCV8R
10 3 395
2019-06-18 21:00:55
0
0
44 Đấu trường 10 Elder
Zonga_junior
#Y8PQUGC2V
8 3 278
2019-06-27 15:28:42
0
0
45 Đấu trường 10 Elder
GrimEel46
#2VRRQGYRY
10 3 226
2019-06-05 11:10:58
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord