tunisian heros

#98VVVUY9

52 487

50 / 50

اعطي كوارت و العب guerre مرحبا .. ما فماش نخرجوك

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 487
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader mikou
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 669
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 276
Elder 12
Co-leaders 27
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
med khalil ch
#LJUQ88C8
12 5 669
2019-09-16 22:16:04
15
80
2
1
Co-leader
HITCHOT
#28PG2J9GP
13 5 640
2019-09-17 20:58:07
340
120
3
1
Co-leader
destroyer
#9YGG2RRP2
12 5 540
2019-09-17 22:31:08
34
120
4
1
Co-leader
hassen
#9PVV2P99G
12 5 463
2019-09-17 20:32:14
238
160
5
1
Co-leader
Daivelove
#8ULVLVUYL
12 5 401
2019-09-17 21:02:31
144
160
6
3
Elder
soprano1479
#2LLJCJR9Y
12 5 322
2019-09-17 21:56:37
258
200
7 Co-leader
Belhaaj
#9QGPCR289
12 5 312
2019-09-17 20:11:27
367
192
8
2
Co-leader
Elyes-EYO
#2CRGV09PJ
12 5 291
2019-09-17 19:08:16
152
120
9
1
Elder
RaMo
#PGYP8LQC
11 5 273
2019-09-17 23:04:13
246
240
10
7
Co-leader
سهيل
#2LL2Q0RYV
13 5 272
2019-09-17 22:39:14
169
120
11
4
Co-leader
ⓚⓘⓝⓖ♡ⓑⓐⓛⓗⓐ
#8VL9VLPPL
11 5 259
2019-09-17 23:14:53
18
40
12
2
Co-leader
sugar
#2C00JU2CU
13 5 256
2019-09-17 22:27:41
228
160
13
1
Co-leader
morvan
#8YY0LQY98
11 5 229
2019-09-17 20:13:48
165
160
14
3
Co-leader
faicalo
#RP2RQRYC
12 5 214
2019-09-17 19:50:15
20
0
15
2
Leader
mikou
#8YQQLJCV0
12 5 193
2019-09-17 22:04:54
102
80
16
2
Co-leader
Riadho's
#2PP8CRVLY
12 5 173
2019-09-17 15:02:34
252
160
17
18
Co-leader
A-Lee
#90CJRCV8G
11 5 141
2019-09-17 21:39:05
0
0
18
1
Co-leader
Mr.Gauffy
#8PPUYL2Y2
12 5 137
2019-09-17 17:53:48
0
0
19
5
Co-leader
BALTII
#JU9CYLRV
11 5 118
2019-09-17 21:42:15
296
160
20
1
Elder
Diabloik
#PRJGPRQ80
10 5 116
2019-09-17 23:00:40
52
200
21
9
Co-leader
po®nStarDraven
#8Y8UQJCRY
12 5 112
2019-09-17 23:21:33
52
160
22
2
Elder
AYMANK
#2QV2YVPU8
12 5 105
2019-09-17 20:12:41
88
200
23
8
Co-leader
Si L'Maaoui
#8U29VYJPP
11 5 088
2019-09-17 19:15:34
202
40
24
1
Co-leader
Salah trapa
#9YU0RGQ0R
11 5 083
2019-09-17 19:07:50
104
160
25
7
Elder
Olirin4athene
#PR2PY2LJ
11 5 071
2019-09-17 22:00:19
20
40
26
10
Elder
YOU WIN
#VL8CGLL
12 5 069
2019-09-17 21:56:12
18
40
27
6
Agaros
#P9GLYJPUG
11 5 065
2019-09-17 22:59:57
186
224
28
6
Elder
Aminos
#9QYGCLYJU
12 5 056
2019-09-17 08:44:30
137
120
29
6
Co-leader
nouri
#2J800GLYU
12 5 055
2019-09-17 13:39:52
152
120
30
6
Co-leader
khaled
#8UV00CCCY
12 5 053
2019-09-17 22:26:19
156
120
31
5
Schnitter
#8RJ8YPRLV
12 5 040
2019-09-17 10:03:05
36
160
32
5
Elder
El 3oud
#2Q0QPC2CJ
11 5 039
2019-09-17 21:23:59
0
0
33
5
Elder
RAGNAR
#9YQCG2QJC
11 5 037
2019-09-17 22:30:40
0
40
34
2
Co-leader
dadou
#92G2YRR2V
12 5 017
2019-09-17 22:42:49
273
160
35
1
amine_zyzz
#99UPGU8QV
10 4 987
2019-09-17 23:19:50
0
160
36
7
Co-leader
cherif
#9J0YPPC99
11 4 954
2019-09-17 22:41:00
95
40
37
1
ouertani
#9RPCJP9PP
11 4 933
2019-09-17 22:37:44
0
0
38
3
Co-leader
gass'ton
#8U2JQQL8J
12 4 929
2019-09-17 22:16:18
192
230
39
2
Co-leader
mti9er
#Y2JPQUC9R
10 4 890
2019-09-17 17:52:48
116
80
40
4
essfre
#2G8RL2GRU
11 4 872
2019-09-17 21:06:46
38
40
41
2
Elder
Misato
#PG9CLVP0P
10 4 807
2019-09-17 19:44:02
32
200
42
2
Rihab
#P8UPGYGQ0
11 4 800
2019-09-17 19:28:28
48
70
43
1
Co-leader
bbt
#YV0YUVJ2
11 4 765
2019-09-17 00:46:15
0
0
44
1
Chalhaba
#J28VRJ92
11 4 742
2019-09-17 13:04:37
67
80
45 Hamza
#PV0GPCYCU
10 4 734
2019-09-17 19:33:55
11
150
46
1
Elder
Zodiac
#YPJVQPV0Q
10 4 731
2019-09-17 23:18:00
124
170
47
1
Hichem
#8YYU822YL
10 4 686
2019-09-17 20:02:15
8
0
48 Thor
#P8L9RG9QC
10 4 686
2019-09-17 19:19:26
25
0
49 Co-leader
AYOUB-978
#80Q92LVQU
11 4 571
2019-09-17 11:46:03
0
0
50 Co-leader
fighter.m
#2C9YLGYQV
12 4 001
2019-06-30 11:05:07
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord