Top Egypt

#98VU209L

47 139

50 / 50

top egypt. 💪😎👍

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 139
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader Sherif Mohsen
Phạm vi chiến tích 3 026 – 5 175
Thông tin hội
Vị trí Ai cập
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 812
Elder 16
Co-leaders 24
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Yousef Amr
#P8G0GQUL9
12 5 175
2019-11-14 18:58:16
376
320
2 Co-leader
ramy
#PP9Y99J0Y
12 5 160
2019-11-14 17:51:07
518
340
3
1
Elder
venus
#9YPQUQJ8Y
11 5 124
2019-11-14 13:13:25
0
40
4
1
Co-leader
moooka
#989RJ2LR0
12 5 036
2019-11-14 17:39:40
719
360
5
1
Leader
Sherif Mohsen
#8QRYVYUGL
12 5 015
2019-11-14 12:11:21
102
154
6
1
Co-leader
bodee
#9P9JUYQ08
12 5 007
2019-11-14 19:30:21
371
288
7 Co-leader
Romyooo
#928YJVPCR
12 4 990
2019-11-14 15:47:06
551
360
8 Co-leader
maged5
#CLUQ2VQP
11 4 957
2019-11-14 18:19:04
0
0
9 Co-leader
ali ramadann
#8PUC00PRG
12 4 935
2019-11-14 19:23:51
152
170
10 Co-leader
mark
#8GCRVGJP8
11 4 826
2019-11-14 15:08:01
0
80
11 Co-leader
paula
#9R9YP88LP
11 4 825
2019-11-14 00:45:53
34
40
12
1
Co-leader
زيزو
#P08V092YR
12 4 802
2019-11-14 07:51:40
214
280
13
3
Co-leader
E @ M
#8CL9GCYPQ
12 4 785
2019-11-14 17:15:18
304
240
14
1
Elder
sharaf
#8V0UVUGJU
11 4 771
2019-11-14 18:32:40
0
120
15
1
Co-leader
shooda
#98JVLVRJU
11 4 767
2019-11-13 22:56:42
0
80
16
4
Co-leader
ahmed
#8CGPLQGR0
11 4 760
2019-11-14 11:07:00
74
0
17 Elder
abdo
#P8J9JGGRG
11 4 757
2019-11-14 17:43:38
39
240
18 Elder
mohamad kota
#90C2RRYJV
10 4 680
2019-11-13 13:03:20
0
120
19 Co-leader
nabil
#9CPCJPRCG
10 4 675
2019-11-14 13:04:30
0
0
20 Elder
bebo
#90RVYUC2P
10 4 641
2019-11-14 06:30:09
28
40
21 Co-leader
OsAmA
#CL8J8Q0G
11 4 609
2019-11-14 17:25:16
54
80
22 Co-leader
Omar_BeBo
#YPYQYRPU
11 4 534
2019-11-14 04:44:35
55
80
23
1
Co-leader
الاسطوري
#PJ28UJYPL
10 4 430
2019-11-14 19:21:59
28
256
24
1
Co-leader
آلوها
#9U2VLVJ0
13 4 417
2019-11-09 16:38:52
0
0
25 Co-leader
Zbady
#29LJ0C0Q0
10 4 397
2019-11-12 09:15:31
0
0
26
1
Co-leader
elshbah
#9QRL82U92
10 4 343
2019-11-13 16:23:24
0
0
27
1
Elder
Karim__Dah__Ana
#Y9PUGL0PR
8 4 332
2019-11-14 17:48:51
225
240
28
1
Elder
JOJO
#9GGJPL8LR
10 4 077
2019-11-14 11:52:33
46
40
29
1
Co-leader
Ahmed Mohsen
#PV0CJGL28
9 4 044
2019-11-13 22:44:19
28
40
30
1
Co-leader
marco
#9PPQQVVYU
9 4 026
2019-11-14 19:37:40
138
160
31
1
Co-leader
MeDo Sy
#92J80GYUU
11 4 001
2019-10-10 14:47:23
0
0
32
1
Elder
bola
#2GQPQUL8L
11 4 001
2019-08-31 10:28:58
0
0
33
1
Elder
ABDELRAHMAN
#9CPVCYLYY
10 4 001
2019-09-17 12:53:36
0
0
34
1
Elder
Ahmed
#ULV8CJJJ
11 4 001
2019-09-01 12:54:17
0
0
35
1
Elder
mohamed gamal
#2YCC0VCRL
11 4 001
2019-10-18 19:01:08
0
0
36
1
Elder
صابرالزناتي
#QYQ0JV8U
12 4 001
2019-09-16 22:35:56
0
0
37
1
Đấu trường 12 Elder
saif
#20GYLUVUR
7 3 966
2019-11-09 11:44:17
0
0
38
1
Đấu trường 12 mohamed
#PQCUVP0UU
9 3 961
2019-11-09 20:06:23
0
0
39
2
Đấu trường 12 Elder
⚔️zizo⚔️
#YU228JCYR
8 3 808
2019-11-10 03:59:42
0
0
40 Đấu trường 12 HeRo
#LY9P0Y9RV
8 3 800
2019-11-14 19:24:12
192
344
41
1
Đấu trường 12 mostafa
#Y92GUQQ9P
8 3 746
2019-11-12 18:46:48
46
80
42
1
Đấu trường 12 islam
#Y0VJY8G8Y
8 3 676
2019-11-09 07:27:48
0
0
43
1
Đấu trường 12 zeyad
#P88QYQP20
10 3 600
2019-11-12 16:32:28
0
0
44
1
Đấu trường 12 Elder
noorxgamer
#P2VQP8PJ2
10 3 600
2019-11-14 11:15:24
58
0
45
1
Đấu trường 11 Elder
sola
#PPU2QG2PP
11 3 543
2019-11-14 18:11:46
450
352
46
1
Đấu trường 11 Booyh
#Y02PQVPQV
9 3 413
2019-11-14 11:27:06
192
40
47
1
Đấu trường 11 Co-leader
omarkiller300
#L0R0R2GRP
8 3 393
2019-11-14 10:19:19
102
200
48
1
Đấu trường 11 Sizar
#9088G9G0U
10 3 356
2019-11-14 06:26:03
208
200
49 Đấu trường 10 محمد قيمر
#YYPCG9U8G
8 3 225
2019-11-14 16:49:19
0
0
50 Đấu trường 10 Abd_Allah.SY
#9YRVCQGPY
10 3 026
2019-11-14 19:11:15
416
350

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord