EGY FORCES

#98U890U

58 929

48 / 50

Wining Is Our Goal⚽Defeat Is Our Fuel💥Fun Is Our Purpose🎯Our Family EGY IDOLS🔔PB +6300 .. stay online +170 WAR DAY WINS 🔱

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 929
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader SOS
Phạm vi chiến tích 5 171 – 6 319
Thông tin hội
Vị trí Ai cập
Đóng Góp Mỗi Tuần 26 590
Elder 3
Co-leaders 44
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
iamyoussefosman
#QVGGP29C
13 6 319
2019-10-20 11:49:03
0
40
2
1
Co-leader
<abo.sla7>
#RY9YL8RR
13 6 218
2019-10-20 08:21:44
370
320
3 Co-leader
El marysa
#9VPL29RR
13 6 199
2019-10-20 08:07:43
0
40
4
2
Leader
SOS
#QY8CQ9U8
13 6 161
2019-10-20 12:07:29
1209
710
5
1
Co-leader
☆Ќĭหģ ḾΦħấḿḿểđ☆
#2YQ2008J0
13 6 153
2019-10-20 11:50:46
110
80
6
4
Co-leader
Ayman
#RCP9L99
13 6 092
2019-10-20 05:45:52
570
680
7
2
Co-leader
hardi dler
#8RUUU28U
13 6 052
2019-10-20 12:03:19
338
200
8
1
Co-leader
mohammedfathy
#802PR9GJ8
13 6 021
2019-10-20 03:30:21
648
480
9
1
Co-leader
Brave
#YGCUV9R2
13 6 016
2019-10-20 11:14:27
1176
760
10 Co-leader
khedr
#2YPR2LVLR
13 6 014
2019-10-20 12:02:18
0
0
11
3
Co-leader
Samorai
#80C9RJCRC
13 5 938
2019-10-20 11:47:52
870
720
12
1
Co-leader
Ĕłmăğîč
#UQVVC0P2
13 5 934
2019-10-20 01:20:55
100
480
13
4
Co-leader
arafa
#C0JG9C9
13 5 868
2019-10-20 11:49:18
686
520
14
1
Co-leader
⭐M❤SoSSKa❤S⭐
#2P8VJR2LQ
13 5 846
2019-10-20 10:04:57
1398
760
15
1
Co-leader
pola
#29U0J2PP9
13 5 836
2019-10-20 12:04:16
90
440
16 Elder
Bashandi
#8VU8GVGR
13 5 821
2019-10-20 10:49:44
0
0
17
1
Co-leader
Smart
#9U0RURR0
13 5 814
2019-10-20 12:05:43
350
400
18
6
Co-leader
AHMED FABRAKA
#QR8QCQ
13 5 812
2019-10-20 11:51:31
250
240
19
5
Co-leader
Shetoos
#2VJ9P8J8J
13 5 809
2019-10-20 12:08:32
496
640
20 Co-leader
the senator
#8CL2Y92Q
13 5 790
2019-10-20 08:58:23
410
520
21 Elder
ehe
#88CQQVJ0
13 5 739
2019-10-20 11:53:02
1008
600
22 Co-leader
khalifa
#LY0UPRL
13 5 730
2019-10-20 11:05:26
450
550
23
6
Elder
FARES
#8JJ9JRCY
12 5 722
2019-10-20 09:56:05
730
640
24
1
Co-leader
Abdel Kareem✌
#8JPLVVQ0
13 5 715
2019-10-20 10:00:23
1060
600
25
1
Co-leader
Ahmed Elhawary
#9JPY2ULQ
13 5 713
2019-10-20 11:20:11
670
670
26
1
Co-leader
Terrorists
#2U8VUL08G
13 5 710
2019-10-20 11:05:32
718
590
27
1
Co-leader
☠️Demon Skull☠️
#R2GUGU0
13 5 709
2019-10-20 07:36:30
308
600
28
2
Co-leader
eisar
#28PR82RQL
13 5 702
2019-10-20 10:58:58
473
590
29
10
Co-leader
Dave
#9YP2VPYL
13 5 693
2019-10-20 09:30:09
880
600
30
3
Co-leader
Bazo0oKa
#QC88JQQ2
13 5 689
2019-10-20 07:28:32
690
520
31
2
Co-leader
ĐâRķ ĻøRđ
#82288G9V
13 5 673
2019-10-20 03:05:18
390
480
32
1
Co-leader
EHAB
#2YJPLJYP
13 5 666
2019-10-20 03:07:51
150
400
33
5
Co-leader
Dizaster
#9CPLGCVY
13 5 659
2019-10-20 07:15:38
240
510
34
19
Co-leader
real Madrid
#2CQCUJG29
13 5 650
2019-10-20 11:00:41
1020
790
35
3
Co-leader
Ahmed
#8RYRPU
13 5 649
2019-10-20 06:37:59
450
560
36
2
Co-leader
omar bayoumy
#2JQPP0YVY
13 5 604
2019-10-20 04:33:57
80
600
37
1
Co-leader
dude
#8P0R8P2J
13 5 592
2019-10-20 09:28:37
550
720
38
3
Co-leader
Genral Memo
#80V82JL
13 5 533
2019-10-20 09:28:04
410
720
39
2
Co-leader
[email protected]
#CPGYV8QC
13 5 465
2019-10-16 22:24:01
20
80
40
2
Co-leader
sobhy
#2Y8ULVJ99
13 5 379
2019-10-20 11:12:52
130
590
41
2
Co-leader
Alexis
#89G9JLYQ
13 5 359
2019-10-20 11:11:25
210
320
42
2
Co-leader
Criminal
#2PUYV82C9
13 5 330
2019-10-19 18:52:15
20
400
43
2
Co-leader
Ahmed Elhawary
#2PLUCC98G
12 5 327
2019-10-20 11:23:52
290
480
44
2
Co-leader
mahmoud
#2YVGGG020
13 5 321
2019-10-20 11:19:46
820
600
45
2
Co-leader
pharaoh
#RVQLGP0R
13 5 309
2019-10-19 21:19:18
400
400
46
2
Co-leader
Azam
#80C0UUUY
13 5 226
2019-10-18 01:18:09
110
160
47
2
Co-leader
The volcano
#Y8L0J9YP
13 5 225
2019-10-18 19:52:54
50
0
48
2
Co-leader
ahmed dragon
#9YQ2J00U
13 5 171
2019-10-20 10:15:37
320
520

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord