CMC Blaze

#98R0JV0Q

55 345

49 / 50

🇸🇬Welcome to Chan Mali Chan - 🌐royalepros.com/join - 🐦teamcmcbot - ⚔️War Focus⚔️ - 🎯55% War Win Rate - 📱Telegram @TeamCMC

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 345
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Baby.Luke
Phạm vi chiến tích 4 146 – 6 119
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 020
Elder 33
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 ★人生の天使タイタン™️★
#2YUCGV9VJ
13 6 119
2019-06-20 12:45:11
278
120
2 Co-leader
Poseidon
#989UU8JP
13 6 118
2019-06-20 12:05:12
66
400
3 Co-leader
LeWLz
#92GRPGVJ
13 5 806
2019-06-20 12:25:54
1064
400
4 Elder
mugcow
#982VQYRU
13 5 778
2019-06-20 15:24:22
310
330
5 Elder
the k man
#8GYUGV9P
13 5 756
2019-06-20 14:45:25
174
400
6
1
Elder
ish'kafel
#8YUVCC9U
13 5 723
2019-06-20 15:23:42
572
400
7
1
Elder
lyradoh
#UR02Q9GL
13 5 707
2019-06-20 14:36:09
502
440
8 Elder
Burningbow
#98928JG09
13 5 646
2019-06-20 15:30:57
480
440
9
1
Elder
pandasecks
#2JC0UGVL
13 5 620
2019-06-20 13:58:10
720
320
10
1
Elder
Aeos
#88YVGUGP0
12 5 604
2019-06-20 14:15:27
612
440
11
1
vinothlols
#JPYUJRP
13 5 549
2019-06-20 11:26:27
196
320
12
1
Elder
Yeoster
#UGG2YYC0
13 5 534
2019-06-20 08:23:48
496
400
13
2
Werid Pro
#220YPJURL
12 5 507
2019-06-20 12:43:44
120
120
14
5
Co-leader
GoWeeGo
#GPCU2QJ
13 5 481
2019-06-20 14:55:25
776
440
15
2
Elder
ElNino
#8PJRQQ2RQ
12 5 477
2019-06-20 14:44:56
148
400
16
2
Elder
Isaac
#8L99JYU
13 5 469
2019-06-20 14:32:13
96
360
17
1
Elder
Cs
#J02UQVQQ
12 5 447
2019-06-20 08:00:38
108
160
18 Elder
puangster
#R90GQPPQ
13 5 439
2019-06-20 07:48:22
238
240
19
1
Elder
Mida-Fenta
#J2V99P0U
13 5 418
2019-06-20 14:19:21
574
320
20 Dëãth
#2JYJ2PRY2
12 5 383
2019-06-20 15:19:25
50
40
21
1
Elder
swing
#9JCVUQUR
13 5 367
2019-06-20 13:55:59
440
350
22
4
{LB}[email protected][email protected]
#LUG2VGJ9
12 5 359
2019-06-20 15:14:49
160
120
23
2
wiggid
#9L9GY90G
12 5 340
2019-06-20 14:39:02
704
360
24
1
Elder
Wei
#LC0C2R0L
12 5 323
2019-06-19 23:59:43
356
280
25
4
Leader
Baby.Luke
#2VVPG9PP2
13 5 320
2019-06-20 12:22:07
810
440
26
2
Elder
七転び八起き
#GLGYUCPV
13 5 303
2019-06-20 15:18:39
180
400
27
2
Elder
Snow
#8PLY0PLUU
11 5 275
2019-06-20 14:35:30
58
320
28 Elder
daren
#PG9U9C28
13 5 259
2019-06-20 14:58:34
150
240
29
2
Darkhoust™️
#LUQGQUPY
12 5 245
2019-06-20 13:45:03
248
240
30
2
Elder
Rykarx
#20VCLU2G
13 5 245
2019-06-20 14:57:11
394
420
31
1
Elder
ikoy
#YUV80JQC
13 5 232
2019-06-19 21:37:13
130
120
32
3
Elder
HappyRay
#PLU80LLJ
13 5 195
2019-06-20 14:41:48
68
250
33
3
Elder
BqDrakath
#9QRQJCUJG
12 5 147
2019-06-20 14:53:20
418
360
34 Ezra_YT
#P2VP8L8L
12 5 142
2019-06-20 12:41:52
340
280
35
8
Fatan
#8U080YJ2V
12 5 111
2019-06-20 13:25:49
206
400
36 Doge
#99UV02VC
12 5 093
2019-06-20 05:04:09
0
0
37
1
Masterchief 3
#PCCLQRGC
12 5 091
2019-06-20 15:19:23
80
80
38
2
Elder
chickenpie
#J0PP9PV
12 5 045
2019-06-20 10:30:27
226
280
39
2
Elder
kyla&boping&rob
#29VJP8QJ8
12 5 014
2019-06-20 10:43:51
90
280
40
1
Elder
ACL
#28CC98YPG
12 4 999
2019-06-20 15:18:50
48
240
41
1
HDKsROYLTYTUDE™
#9PVJC82U
12 4 962
2019-06-20 07:46:09
100
200
42
1
Elder
BoA
#8L2GP8G8Y
11 4 911
2019-06-20 15:07:50
160
280
43 Elder
ⓒⓜⓒ Ge_r
#Y08U2PY
12 4 840
2019-06-20 08:17:34
60
110
44 Elder
wilton
#JYLU208R
12 4 801
2019-06-20 13:05:48
280
320
45
2
Elder
multizippers
#9GPLVYC2L
12 4 778
2019-06-20 15:16:33
158
280
46
1
Elder
King Munchkin
#8LJ0UUJRG
11 4 753
2019-06-20 13:55:56
78
320
47
1
Elder
baby
#2PPVQJP8P
12 4 743
2019-06-20 13:34:43
58
320
48 Elder
Animal 1234
#PUYCJCLY
12 4 619
2019-06-20 14:43:34
278
400
49 Elder
cch37
#92GQVRCG
13 4 146
2019-06-20 12:08:52
170
320

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord