[email protected] ArmY

#98QC2UG8

57 278

48 / 50

🔥Hey everyone 👋 Tunisian clan 🇹🇳You are welcome to join us 💫.🔥Obligatory to play CCW 3/3✔🔥And win CW🏅. 🔥Be Strong💪🔥

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 57 278
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader moswalkiler
Phạm vi chiến tích 5 093 – 6 060
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 168
Elder 30
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Elder
fekher
#808VQ0L8Q
13 6 060
2019-09-19 21:29:42
416
440
2
5
Co-leader
<WASSIM>
#RGUQV9G
13 6 031
2019-09-19 18:33:59
204
160
3
2
Co-leader
benafia
#9890LJGG
13 6 029
2019-09-20 00:00:28
780
360
4
2
Co-leader
leblid
#L2CGL99J
13 5 998
2019-09-19 22:26:02
172
280
5 Co-leader
Tika
#8PRQYRJLL
13 5 988
2019-09-19 23:14:24
318
440
6
2
Co-leader
bkot
#2U9QQPQU
13 5 947
2019-09-19 11:27:06
176
320
7
1
Co-leader
Wiiiou
#88CPVVL8U
13 5 881
2019-09-19 17:45:15
104
120
8
2
Co-leader
king amine
#8RPJ8QGJV
13 5 840
2019-09-19 23:22:22
64
80
9
3
Co-leader
moskiler
#8CJUV0L9L
13 5 804
2019-09-19 22:45:22
1446
440
10
1
Co-leader
Hannibal™
#92G92VGR
13 5 781
2019-09-19 23:47:16
292
0
11
1
Co-leader
haykal
#89VL8RGYR
12 5 777
2019-09-19 12:44:34
108
160
12
1
Elder
Zied Ben Rejeb
#8G8Y8PLJG
12 5 754
2019-09-19 22:57:21
90
320
13
5
Elder
Ali
#8JQJVQLPV
13 5 734
2019-09-20 00:42:51
258
400
14
1
Leader
moswalkiler
#8LYGYLYLG
13 5 733
2019-09-20 00:35:31
1218
420
15 Elder
Future™
#2LQQRR2L
13 5 682
2019-09-19 23:00:45
690
400
16 Elder
Hassen
#2VL8Q0Y2L
12 5 682
2019-09-19 19:11:58
204
320
17 Co-leader
Psycho
#C2UCQ2LJ
13 5 672
2019-09-19 20:46:29
118
240
18
2
Co-leader
king mos killer
#9YUPCYGCY
12 5 657
2019-09-19 23:00:55
692
480
19
6
Elder
تفريكة على فارس
#22QLGP2GP
13 5 632
2019-09-19 23:47:06
392
430
20
21
Elder
ahmed
#98YQL29LY
12 5 629
2019-09-19 21:38:48
40
240
21 Elder
H!A!Y!T!H!E!M
#2GY8J0VRG
13 5 623
2019-09-20 03:16:40
166
290
22
8
Elder
♠♠ghassen♣♣
#9YRVP9QPY
12 5 623
2019-09-20 02:25:06
658
280
23 Elder
fares
#CC0URQ9Y
13 5 616
2019-09-19 10:19:50
102
160
24
5
Elder
joegrati
#89J2RQ0C9
13 5 608
2019-09-19 21:51:46
234
320
25
13
Co-leader
bill
#8RJ2YQCRQ
12 5 601
2019-09-20 00:58:42
144
360
26
3
Elder
Firas
#82CPY8Q9G
13 5 567
2019-09-19 19:56:26
268
320
27 Elder
midouvich
#9Q9CLJR2
12 5 535
2019-09-19 19:27:33
152
280
28
4
Elder
Achraf.Gr
#92889P2JG
13 5 527
2019-09-19 23:00:56
92
328
29
1
Co-leader
Rengar
#2Y2UUVCPU
12 5 506
2019-09-19 20:24:37
192
400
30
4
Co-leader
killer
#28GL0RVU
12 5 505
2019-09-19 21:05:18
36
40
31 Elder
sedik
#90V0CVY2U
12 5 503
2019-09-19 22:30:50
292
320
32
4
Elder
SOLTAN 3ALAM
#8CUVRPCQG
12 5 502
2019-09-19 22:31:09
200
280
33 Elder
☇WIIZY☇
#8GQUC2RJL
12 5 489
2019-09-20 00:23:13
98
200
34 Elder
med.ouni
#RUVJU8G8
12 5 488
2019-09-19 18:21:09
152
280
35
3
Co-leader
ʕ•ᴥ•ʔ Melinja ❤
#J9P2V08
12 5 414
2019-09-20 00:22:20
242
120
36
1
Elder
wajdi
#PQRC0GJP
12 5 394
2019-09-18 22:25:30
56
280
37
2
Elder
khaled
#2GPPVJRVC
13 5 388
2019-09-19 18:58:04
94
240
38
2
Elder
ismail
#8GRUPQ2L2
12 5 386
2019-09-19 19:14:29
28
320
39
8
Co-leader
Hedi
#2VC0PLG8J
12 5 376
2019-09-19 18:12:03
268
320
40
2
Elder
airforce
#9L08C9VGG
12 5 369
2019-09-19 23:09:23
66
160
41
2
Elder
royal nova
#29289P9PJ
11 5 368
2019-09-20 00:00:49
228
120
42
2
Elder
liltrax
#9GU9CQPCU
12 5 359
2019-09-20 00:30:21
194
400
43
2
Elder
bouch89
#2C9J2V0Q
12 5 340
2019-09-19 20:24:38
64
280
44
4
Elder
mourad
#VCGGJLRR
12 5 334
2019-09-19 19:05:27
70
0
45
2
Elder
ByoOk
#908GUGP0Y
12 5 271
2019-09-20 03:32:12
78
240
46 Elder
oussema
#80VRGGJ0P
13 5 239
2019-09-19 20:25:13
262
320
47
1
Elder
mahdi
#2RJYRRUGL
12 5 118
2019-09-19 21:54:19
48
120
48
1
Elder
Tøxicó
#20CRVG220
12 5 093
2019-09-19 17:50:34
40
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord