Girls&Boys UAE

#98GQQUV

45 733

50 / 50

respect is a must, donate and be active otherwise you will be kicked الإحترام واجب ,إدعم الكلان و شارك في الكلان او طرد 💭

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 733
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader midoo
Phạm vi chiến tích 3 737 – 5 149
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 960
Elder 18
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
الشامسي
#8LYJJG9C
13 5 149
2019-04-25 10:34:56
178
280
2
2
Co-leader
Prof
#2PL0U2P9P
13 4 924
2019-04-25 10:29:13
527
320
3
1
Elder
kinan
#9PLVP88P
12 4 906
2019-04-25 08:34:22
304
200
4
2
Co-leader
no one
#9CPJJYC9
13 4 869
2019-04-25 10:06:43
570
320
5 Elder
Abdulla
#QY8PP9P8
13 4 865
2019-04-25 09:14:52
36
80
6
3
Leader
midoo
#9LJ0JV8P
13 4 845
2019-04-24 22:09:53
126
160
7 Elder
hany nabil
#2QRVJQ980
11 4 837
2019-04-25 00:14:29
0
40
8 Co-leader
eslam tarik
#8L2PQ0PVC
12 4 750
2019-04-13 01:54:01
0
0
9
1
Elder
sina
#899JGLU08
12 4 714
2019-04-24 16:07:18
141
200
10
1
Elder
omar cr7
#829G0R2JQ
11 4 669
2019-04-24 18:34:18
47
120
11
2
Co-leader
)-TAMER-(
#8QPULCLL
12 4 659
2019-04-25 09:56:21
458
280
12
4
Big Joe
#820LPJ8QV
11 4 656
2019-04-25 04:23:01
290
320
13
1
Co-leader
mika
#9P902Q8VJ
12 4 623
2019-04-25 10:31:41
462
400
14
1
GTR
#8P90Q2CC
12 4 613
2019-04-25 08:40:12
60
200
15 hashi
#2VVQGCY9
12 4 611
2019-04-24 18:19:02
150
120
16
2
Elder
a7ten
#2U2U2P2JJ
11 4 605
2019-04-25 09:58:50
0
0
17 Co-leader
amira
#8Y2G28R0G
12 4 411
2019-04-25 10:13:29
294
320
18 zouvi
#92RPUQV8G
11 4 365
2019-04-25 08:53:15
298
200
19 Elder
ABED
#8JJGJLJ8
13 4 350
2019-04-25 07:57:24
124
160
20 Co-leader
Mego
#9RR0J0PR
12 4 238
2019-04-14 08:23:43
0
0
21 gewinner
#90G9GURR
12 4 224
2019-04-25 10:18:26
0
0
22 nizzy
#2992CPUPG
12 4 203
2019-04-24 09:03:24
38
120
23
2
Elder
joe
#U9Y0U92Q
12 4 198
2019-04-24 16:17:33
88
0
24
1
karim Naeim
#P2G2YUGU9
10 4 187
2019-04-24 21:35:30
46
80
25 Diseax
#2PCQY8QR
11 4 184
2019-04-25 10:19:33
0
0
26
1
Elder
DOKSH
#8QP9YYCU9
11 4 170
2019-04-24 23:20:16
40
40
27
3
RuinedWorrier
#GLQLP2RQ
12 4 167
2019-04-24 17:02:38
30
40
28
2
Eass
#2Q02Y900
11 4 151
2019-04-24 10:19:07
0
80
29
2
TaLk tO sEe U
#28Y8V0JCL
11 4 114
2019-04-25 10:01:20
51
0
30
2
Elder
tubbychoy
#YJQVUYCY
12 4 078
2019-04-14 20:47:20
0
0
31
7
One4Other
#8G0JQ0Q9
12 4 044
2019-04-25 08:04:22
50
0
32
3
Elder
<c5>Marytanjane
#QY8LRJG
11 4 042
2019-04-24 10:24:35
76
120
33
3
widowmaker
#9C8L9UYL
11 4 040
2019-04-24 08:16:40
18
120
34
3
senior 2018
#2LURQQ9R8
10 4 035
2019-04-16 21:41:39
0
0
35
3
zizo
#2VPRV9UJ
12 4 034
2019-04-25 07:05:02
252
320
36 knight
#2P09RGCV8
11 4 023
2019-04-25 09:55:20
10
40
37
4
Elder
Max
#2JJ00GP2
11 4 019
2019-04-24 22:40:26
224
280
38
4
Elder
Wonderful Power
#CJ2JJU2
13 4 018
2019-04-24 19:55:21
0
0
39
4
Bughaith82
#UCGQUJCJ
13 4 010
2019-04-25 09:38:11
0
0
40
4
Elder
Master SahuL
#8CJ0YUVU
12 4 002
2019-04-25 09:38:59
138
200
41
4
Elder
Uyliz
#YLGRPRUP
13 4 001
2019-03-24 12:45:29
0
0
42
3
CONQUEROR
#8YQJQV2Y
11 4 001
2018-12-19 18:13:28
0
0
43
3
Elder
julani
#88JJ8R2GQ
12 4 001
2019-04-25 06:28:13
194
0
44
3
rish
#2QJVL98U8
11 4 001
2019-02-26 05:29:44
0
0
45
3
gawish
#28C0L8VCR
13 4 001
2019-02-15 11:06:11
0
0
46
3
Co-leader
imbakebs
#GP920UL
12 4 000
2019-04-25 10:04:31
300
320
47
3
Đấu trường 12 الكتبي
#R2JY00PL
11 3 888
2019-04-18 12:24:01
0
0
48
2
Đấu trường 12 Elder
illy
#28CGY8QPQ
12 3 801
2019-04-25 01:06:10
196
200
49 Đấu trường 12 Anas mohd
#9UPU2YCGR
9 3 755
2019-04-24 21:31:04
0
40
50
3
Đấu trường 12 Elder
koki
#PP8YJ09Q0
10 3 737
2019-04-25 02:23:06
104
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord