#PREDACONS

#92LU8LYC

52 766

48 / 50

#PREDACONS FAMILY. Recruiting 5000+ members, Play hard donate well and be active whatsapp-+919304086256. need active players,

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 766
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader SHAM
Phạm vi chiến tích 4 350 – 5 746
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 21 706
Elder 11
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
praval
#8RJCPUVJ8
13 5 746
2019-11-17 17:10:02
871
660
2
1
Co-leader
Marzook JR
#20LJYCULC
13 5 730
2019-11-17 13:35:58
1016
600
3 Elder
Dark Horse
#808R9QQ9Y
12 5 687
2019-11-17 15:04:03
753
640
4
9
Lord Vishesh
#8U0UCL9YC
13 5 476
2019-11-17 17:04:49
388
270
5
1
Elder
rashpaljhas
#GUVV8VG9
13 5 450
2019-11-17 17:47:47
588
600
6
1
Co-leader
SJ04
#8UCPPQVUR
12 5 407
2019-11-17 11:36:36
521
80
7
1
Co-leader
Mykii
#2P2RLL0PP
12 5 398
2019-11-17 16:39:29
551
640
8
2
reddy!
#U9YRJ092
12 5 375
2019-11-17 13:30:02
400
430
9 Leader
SHAM
#2QU889UQ9
13 5 334
2019-11-17 14:19:05
833
760
10
3
Elder
Sayandeep
#2QJGV8JPQ
13 5 325
2019-11-17 16:43:29
997
560
11
3
रोशन-1512
#2G2VRGPV
12 5 298
2019-11-17 16:54:19
50
80
12 Elder
Ankit
#Y0RGY9YU
12 5 290
2019-11-17 17:46:48
146
800
13
3
hhh
#VLPYCJVL
13 5 275
2019-11-17 16:43:18
178
560
14
1
Elder
azeez
#V2QLUP8J
13 5 260
2019-11-17 17:44:40
686
720
15
7
Maximus
#G00CY9QC
12 5 255
2019-11-17 14:18:37
96
80
16
5
Co-leader
Manidhar
#2G9QQRPLY
12 5 226
2019-11-17 16:42:13
133
320
17
10
Elder
mr.wolf
#L90C2QJU
12 5 215
2019-11-17 15:45:06
538
560
18 Big Daddy
#9JVV0LLJP
12 5 191
2019-11-17 16:53:37
462
600
19
2
fenil
#QJ20YQYP
11 5 191
2019-11-16 02:40:58
38
80
20
4
Tushar
#22RPUJCJP
12 5 171
2019-11-17 16:42:41
188
160
21
1
dg king
#9PU9Y9R8Q
11 5 156
2019-11-17 17:17:26
492
760
22
1
Co-leader
★HคV๏Ć ☬ NαωiN★
#9Q2GYV9GG
13 5 156
2019-11-17 16:26:18
2055
750
23
4
Co-leader
ASHISH
#LLLV0L0R
13 5 156
2019-11-17 17:08:55
1034
700
24
3
Co-leader
⭐ADIL⭐
#9LJLCLVGC
12 5 141
2019-11-17 10:17:43
404
480
25
1
RedDragonblood
#209PQVCU
12 5 132
2019-11-17 14:20:52
164
590
26
1
Elder
pAlaSh
#GPJ8UY9
12 5 127
2019-11-17 12:48:47
466
480
27
2
Elder
killer
#2UY22YJ2
12 5 067
2019-11-17 16:22:53
320
710
28
2
AK-47
#8QUG9GUQ9
12 5 057
2019-11-17 10:26:44
268
536
29
1
Co-leader
Arpit_Ap
#UJLGJ9GJ
12 5 050
2019-11-17 11:39:21
203
480
30
2
Co-leader
Meet Shah
#8QJQL0QYR
13 5 036
2019-11-17 17:50:04
1130
800
31
6
VEGITO SSJ BLUE
#92QRG9G9J
12 5 017
2019-11-17 16:35:40
521
360
32 Don't Test Me
#988JGP80V
11 5 017
2019-11-17 11:44:06
613
400
33 ⭐M i r a g e⭐
#299R0G2R0
11 5 016
2019-11-17 17:47:23
20
20
34
3
kikihokHUN
#8YU0CJVVJ
11 5 006
2019-11-16 20:05:22
106
240
35
7
Aditya
#2R0U8QGVQ
12 5 004
2019-11-17 18:03:06
112
200
36
3
Elder
!ncredible!ndia
#Y2929PLC
11 4 982
2019-11-17 17:19:41
459
480
37
3
Co-leader
Gãñêsh vj
#922RJPLQU
13 4 949
2019-11-09 16:05:26
0
0
38
1
Binoy
#PUR0GJVC
12 4 948
2019-11-17 16:46:42
824
600
39
3
Elder
Naveen Reddy
#8JJLQJV2
12 4 902
2019-11-17 15:20:35
448
480
40
5
Reaper
#2V92CCPQ
13 4 898
2019-11-17 12:27:51
114
160
41
3
Manoj
#JQLCCUV
11 4 889
2019-11-17 00:37:38
122
280
42
2
troy
#8R2L2UCC
12 4 830
2019-11-16 17:47:12
56
160
43
2
Elder
★$ ₱Å₱Å $★
#PQJUURPR
13 4 812
2019-11-16 08:51:54
63
240
44
1
baba ramdev
#898LYRLRV
12 4 780
2019-11-17 16:22:11
98
200
45
1
DrakeV
#2CVYVYUGR
10 4 730
2019-11-14 17:50:08
0
0
46
1
Yogesh
#822JG0YPU
9 4 669
2019-11-17 16:53:20
422
360
47
1
ŇÎMΊH
#28QVV08V2
12 4 593
2019-11-15 16:36:32
40
160
48
1
Co-leader
sudharsan
#YR9YQPLJJ
9 4 350
2019-11-17 14:38:35
522
560

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord