Nova I Korea

#92LLJ828

14 801

7 / 50

Since 2017.10.10 Nova Korea Branch ⭐️ Kakao talk : clashroyale5⭐ Discord: https://discord.gg/xR4NHMN ⭐️ 옾챗:Nova I Korea 4600+⭐

Nhận Vào Hội
Thành viên 7 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 14 801
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader 승재각성2
Phạm vi chiến tích 4 001 – 4 666
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 20
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 beco
#2QPRCRRUC
12 4 666
2 333
0
0
2 양원형
#2J2J8Y2CQ
13 4 407
2 203
0
0
3 DISCOVERY
#90L9CLR9Q
11 4 317
2 158
10
10
4 Leader
승재각성2
#LYU98GRL
12 4 212
2 106
10
10
5
1
사이다
#8UYURUJJ8
11 4 003
2 001
0
0
6
1
Co-leader
Nova I Nobleman
#2V9C8CYY9
13 4 001
2 000
0
0
7
1
효밍밍
#2LCQQGV8J
13 4 001
2 000
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord