Korean Heros

#92LCCJ

51 213

45 / 50

*가입조건:없음.*클전:(수집.전투)무엇이든 2회 불참시 강퇴[단 시작전,도중,이후에 사유설명시 제외].*최소지원:80(매주금요일종료기준).*승급조건:2달간 참여율/소통/만족시 또는 1000이상 500유지 장로(실력보단 소통&인성

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 213
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Fortuna
Phạm vi chiến tích 4 672 – 5 690
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 290
Elder 4
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
WhiteDeVils
#8UPYQQYRP
13 5 690
2019-10-21 12:07:19
104
80
2 도꼬
#P2U0G98QC
11 5 618
2019-10-21 16:01:08
0
80
3 Elder
망망
#LPVVC2PQ
12 5 556
2019-10-21 22:23:03
120
80
4
1
날아라뚱땡이
#2PJULCCQ8
13 5 354
2019-10-21 21:53:16
84
80
5
1
그리고빠이아볼
#9GU0GLVY
13 5 350
2019-10-21 16:47:04
86
90
6 장우진
#99CCCYGVR
12 5 282
2019-10-21 08:40:40
134
0
7 주야뿌뿡
#2RYY02VQ8
12 5 256
2019-10-21 20:31:49
60
120
8 ♡나부기♡
#2GJ2YCC
13 5 248
2019-10-21 16:10:12
30
40
9
1
Co-leader
나라니까능
#Y9LQUUYR
13 5 230
2019-10-21 14:22:42
140
80
10
7
문종대
#JPYPRJPC
13 5 168
2019-10-21 22:35:19
154
120
11 PETERVANILLA
#90P0CL2LY
11 5 164
2019-10-21 01:09:47
0
0
12 Co-leader
마마무
#82LGUVLG0
13 5 138
2019-10-21 21:47:08
86
80
13 예성papa
#8R09YPGCV
12 5 124
2019-10-21 11:35:07
76
80
14
5
아웃사이더
#9UJ8L0C0C
11 5 106
2019-10-21 21:43:29
30
120
15 Co-leader
유녕
#9GQLLQVV9
12 5 098
2019-10-21 22:38:19
84
80
16 지남매
#RQJJUPUR
12 5 096
2019-10-21 21:55:21
21
80
17
2
수고
#2R0CRV2YQ
12 5 083
2019-10-21 11:40:24
0
0
18
4
이순신
#22UPRPJ2P
12 5 080
2019-10-21 12:44:23
30
80
19
1
Danny74
#28JLGV9PR
12 5 078
2019-10-21 13:34:42
58
40
20 다콩
#2R0GCP088
12 5 072
2019-10-21 22:31:49
96
96
21 IQ백프로
#8GGQRCYVY
11 5 058
2019-10-21 22:18:33
58
24
22 Elder
밀짚모자일당
#JCCG8QRJ
13 5 040
2019-10-21 21:58:33
298
120
23 장맛비
#9PQG92C89
11 5 032
2019-10-21 21:21:01
10
80
24 Elder
진솔이실장
#9J8UR0C2C
12 5 024
2019-10-21 14:05:16
40
80
25 ❤️유댕❤️
#820ULGJQP
11 5 005
2019-10-21 13:50:12
20
0
26 윈디도리
#L2VJLGYV
11 5 002
2019-10-21 06:17:56
20
0
27 Elder
이서진 퍼디
#98JUGY8JY
12 5 002
2019-10-21 13:53:10
50
80
28 야채야채
#2JQ20RCCU
11 5 001
2019-10-21 12:16:58
0
0
29
1
세연이꺼
#99QP99V8L
11 4 940
2019-10-21 13:50:27
0
0
30
1
잔치국수
#28VCPLL2G
12 4 930
2019-10-21 13:13:54
113
40
31
1
슈마상 오브 레전드
#UUGCU9J9
11 4 919
2019-10-21 07:38:55
20
40
32
1
ssss
#P2CG9VU8Y
10 4 917
2019-10-19 07:20:29
0
0
33
1
난너를좋아해
#2VL22P8V2
12 4 906
2019-10-19 13:55:08
0
0
34
1
Leader
Fortuna
#RV898CCY
13 4 905
2019-10-21 17:21:18
20
40
35 우포늪
#92LG0QYYJ
11 4 886
2019-10-21 10:01:52
0
40
36 ★PoSeiDoN★
#P9Y9VL9P0
11 4 868
2019-10-21 11:49:32
38
80
37 TNT
#PCYC0J802
10 4 867
2019-10-21 10:43:45
31
40
38 길관
#2QVRUC9C9
11 4 864
2019-10-20 01:27:02
0
0
39
1
이름없음
#GQU8UYL0
10 4 837
2019-10-21 15:17:45
10
40
40
6
Tae young
#29CVGGPPV
10 4 825
2019-10-21 19:43:09
80
120
41
2
육룡
#220GQR89J
11 4 824
2019-10-21 13:37:41
50
0
42
1
안우석
#QVR89P8C
12 4 754
2019-10-20 05:17:14
0
0
43
1
ㅋㅋ
#80QJPJ8V9
11 4 737
2019-10-21 10:24:12
39
0
44
1
이것은 이제 망겜입니다
#P8PRUL8UV
10 4 706
2019-10-21 13:54:12
0
40
45
1
Co-leader
Mindcontrol.83#
#2CLJ0R08
12 4 672
2019-10-20 13:34:49
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord