Bosna

#92J8CJ

53 716

43 / 50

Dobra ekipa, ozbiljnija raja. Obavezni war i doniranje. 🎮🏆.70 WDW za ulazak.Bez psovanja I predstaviti se pri ulasku...🇧🇦

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 716
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader nicaZe
Phạm vi chiến tích 4 164 – 5 914
Thông tin hội
Vị trí Bosnia và Herzegovina
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 930
Elder 8
Co-leaders 23
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
SahaTheKing
#82J2RC0UQ
13 5 914
2019-10-21 22:18:38
78
80
2 Elder
☠BUDO☠
#88LC2YU2G
13 5 801
2019-10-21 22:15:30
58
80
3 nelson
#20G29Y929
13 5 726
2019-10-21 21:12:53
138
40
4
10
Co-leader
Mirza D
#8UCR2YCQC
13 5 659
2019-10-21 17:44:20
90
80
5
1
Co-leader
Edo d-.-b Medo
#28PUGR8J
13 5 653
2019-10-21 21:09:42
60
80
6
1
Leader
nicaZe
#2G2U8UYY
13 5 625
2019-10-21 20:11:57
20
80
7
1
Co-leader
AdiN
#2PQGC2PJ
13 5 613
2019-10-21 16:45:44
78
80
8
10
Co-leader
r_D
#222LUQ0QU
13 5 612
2019-10-21 19:23:52
258
120
9
3
Elder
Ashab1
#292PUQR8J
13 5 540
2019-10-21 19:28:15
120
0
10
2
Co-leader
Infinito
#G88UL8Y8
13 5 508
2019-10-21 22:10:03
30
80
11
11
Elder
JaMan
#C8LP92CR
13 5 496
2019-10-21 22:04:58
0
80
12
1
Ramchez
#YURLPUP0
13 5 493
2019-10-21 10:27:26
50
80
13
4
Co-leader
the.taleee
#8PGVVPLR8
13 5 491
2019-10-21 20:14:54
158
80
14
7
Co-leader
Dr. Nizam
#9R2UPUP
13 5 473
2019-10-21 15:59:12
40
80
15
8
Co-leader
almir555
#282Y9UUGU
13 5 442
2019-10-21 20:48:36
48
80
16
6
Burek
#UPJV80C
13 5 439
2019-10-21 06:03:52
60
40
17
1
Co-leader
dawud.king
#8QUGY8QRR
13 5 435
2019-10-21 20:46:53
296
120
18
7
Co-leader
NAPOLEON
#2GRRV0R9P
12 5 414
2019-10-21 18:28:00
40
80
19
2
Elder
BILLUPS
#2R2RGCLQC
13 5 369
2019-10-21 20:26:15
20
80
20 Co-leader
sead
#2QJ9P298P
13 5 347
2019-10-21 19:09:16
30
120
21
7
Co-leader
MONKEY•D•LUFFY
#9VC2RCUY
13 5 327
2019-10-21 21:12:57
108
80
22
3
Co-leader
Rosh
#8QCPUCURU
12 5 322
2019-10-21 14:37:30
38
40
23
1
Elder
Admir
#892VPPUC
13 5 319
2019-10-21 20:31:06
60
80
24
3
John_Doe
#QQJV8222
12 5 309
2019-10-21 19:43:28
50
80
25
4
Co-leader
maslo
#PRYLJUVJ
13 5 304
2019-10-21 18:49:22
38
80
26
1
Co-leader
samke BH
#JGY2CGCU
13 5 286
2019-10-21 21:40:31
30
90
27
12
ANUBIS
#8CR90J2VU
13 5 250
2019-10-21 20:29:09
110
80
28
2
Elder
Khalifa
#RRL9028C
13 5 247
2019-10-09 17:34:48
0
0
29
4
Armin37
#88QYRRR2R
13 5 198
2019-10-21 21:05:19
110
120
30
2
Dino
#8QUV08QR
13 5 189
2019-10-21 20:38:05
18
80
31
8
Co-leader
Majda
#8YRQ28L9R
12 5 173
2019-10-21 17:27:40
10
80
32
2
CLASH OF BOSNIA
#2YUU2GJCP
11 5 158
2019-10-21 18:46:02
108
40
33
3
Co-leader
AlenMoney™
#98V8080C
13 5 151
2019-10-21 20:53:20
30
0
34
3
Elder
Azrak Bosanac
#VPYP80CP
12 5 141
2019-10-21 22:13:39
30
80
35 Edo
#P0LG92PJL
11 5 138
2019-10-21 20:46:35
90
40
36
7
situacija13
#298GPGJRG
11 5 119
2019-10-21 20:08:23
50
40
37
1
Co-leader
Sani M
#2JURU8Y82
12 5 101
2019-10-21 22:21:15
40
80
38 Co-leader
Bosnjako
#PCVJYCYV
13 5 042
2019-10-21 21:20:05
138
80
39
2
Bosniak
#8PGG8C00Q
12 4 992
2019-10-21 21:06:51
40
80
40 Elder
AshaB
#L2C8GU9R
12 4 912
2019-10-21 18:23:34
20
0
41 Co-leader
Ajdinbro
#809RPCRRY
13 4 485
2019-10-16 12:02:26
0
0
42 Co-leader
Glumac
#8Q0PL0UJP
13 4 169
2019-10-21 21:05:36
140
120
43 Co-leader
Garonja
#GC092GJ
11 4 164
2019-10-20 15:04:18
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord