Kuwait

#92CY2898

60 602

46 / 50

حياكم جميعاً 🇰🇼 أهم شي الاحترام واللعب والمشاركه بالحرب اللهم ان عبدك عبدالله القطان في ذمتك

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 60 602
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Bo Abdallah
Phạm vi chiến tích 5 304 – 6 610
Thông tin hội
Vị trí Kuwait
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 690
Elder 25
Co-leaders 18
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Bo_Badria ™️
#2VUPCQ980
13 6 610
2019-08-23 13:05:25
210
0
2 Co-leader
The Undertaker
#88PVP8Y
13 6 405
2019-08-23 08:46:43
110
280
3
1
Co-leader
CoMe To DaddY
#829QUCLRU
13 6 374
2019-08-23 13:01:06
488
480
4
3
Co-leader
Boali™
#QGC2RC0P
13 6 343
2019-08-23 12:53:30
238
400
5
5
Co-leader
Hussainoo0
#809GVPJP
13 6 329
2019-08-23 13:12:29
270
520
6
1
Leader
Bo Abdallah
#R80UPQ2P
13 6 318
2019-08-23 03:35:03
190
0
7
1
Elder
mostafa(alexcs)
#89V90JPQQ
13 6 317
2019-08-23 12:39:14
130
440
8
5
Co-leader
7aMoOoDz
#LGRVPYCU
13 6 246
2019-08-23 13:07:51
110
0
9
4
Co-leader
Sadek
#8QCPQLQ90
13 6 229
2019-08-23 13:00:22
1028
520
10
2
Co-leader
Hola!
#8V0GGYVJQ
13 6 222
2019-08-23 12:30:06
50
320
11
2
Elder
Eren
#Q0YRQJ
13 6 158
2019-08-23 12:34:51
470
480
12
1
Elder
BLACK KNIGHT
#GG0R9PC
13 6 142
2019-08-22 22:31:48
30
40
13 mr/No legendary
#2P8VJR2LQ
13 6 089
2019-08-23 08:59:11
20
40
14 Elder
qas!m
#29YJGC0
13 6 088
2019-08-23 10:20:37
130
200
15 Co-leader
✌Saif Zouaid.⛔
#8YQGRCPQ8
13 6 034
2019-08-23 03:36:03
70
320
16
2
Elder
a7medinho_7
#2Y2GCPQQR
13 6 026
2019-08-23 13:01:41
0
200
17
2
Elder
Berkay
#YCLUG09
13 6 023
2019-08-23 13:13:33
366
440
18
2
Elder
✨✨ASIM✨✨
#P0LVLUJY
13 6 014
2019-08-23 13:02:00
460
280
19
6
Elder
matador
#PC2J8YJC
13 5 994
2019-08-23 12:44:54
0
120
20
6
اسماعيل شخصيا
#892U2G8J0
13 5 958
2019-08-23 04:54:05
200
80
21
9
Co-leader
〽️ V E N O M 〽️
#90JUPL0JG
13 5 945
2019-08-23 13:10:00
1138
420
22
2
Elder
Ali.A
#PPPJCCC9
13 5 936
2019-08-23 12:37:11
0
120
23
6
Co-leader
bonajjem
#PPYGQJR8
13 5 925
2019-08-23 12:42:20
488
560
24
5
Co-leader
Ace ♣️
#2PVR8P80
13 5 924
2019-08-23 12:59:13
190
240
25
3
Co-leader
ahmad
#88RVV08
13 5 921
2019-08-23 10:05:26
286
440
26
2
Co-leader
Aziz dashti
#YQGRR9RC
13 5 913
2019-08-23 11:24:41
228
520
27 Elder
WHITE SHARK
#899LPRRJ
13 5 892
2019-08-23 12:53:20
158
560
28
6
Elder
Kami
#8GYV8JVQ
13 5 876
2019-08-23 10:09:10
338
520
29
6
Elder
Mla7i
#Q20RLYJ
13 5 859
2019-08-23 12:05:11
390
0
30
2
Elder
mohamed fayez
#JRLRQJG2
13 5 834
2019-08-23 13:00:18
290
360
31
1
Co-leader
EKH
#LQJU90UV
13 5 809
2019-08-23 13:04:30
80
0
32
3
Elder
EL chapo
#2LJVJG220
13 5 787
2019-08-23 12:56:21
620
440
33
2
Co-leader
AlmousawiQ8
#99VGCCJL
13 5 775
2019-08-23 05:27:11
40
200
34
1
Elder
SALEM,,Q8
#2Y80LG9Y
13 5 770
2019-08-23 12:05:04
30
320
35
5
Co-leader
3zoz™️
#GGQ2J9L8
13 5 747
2019-08-23 08:03:52
90
360
36 Elder
faisal)0(F
#JGQUVGUC
12 5 732
2019-08-23 01:20:03
0
120
37 Elder
AliAlMelahi
#2C9RPQL0Y
13 5 699
2019-08-23 11:27:46
140
520
38
1
Elder
Celtic Warrior
#9VLR8RQ
13 5 697
2019-08-23 12:35:46
138
510
39
1
Elder
الزعـبي
#P98PYC8
13 5 645
2019-08-23 12:57:03
840
400
40
2
Co-leader
HYH
#CRQLY8UQ
13 5 616
2019-08-23 12:44:03
0
0
41 Elder
Almutawa
#L0Q9LGL2
13 5 611
2019-08-23 12:05:06
250
240
42
2
Elder
Aboalhasan
#GPPJP098
13 5 590
2019-08-23 12:28:56
218
0
43 Elder
Demon
#U9QRYYY8
13 5 505
2019-08-23 12:28:55
160
280
44 Elder
Q8libra
#YG0V90J9
13 5 379
2019-08-22 21:03:38
0
40
45 Elder
Tha3lOoOoB
#JY92YYUP
13 5 316
2019-08-23 11:59:52
220
480
46 Elder
Alkandari_Y
#9CVURG2J
13 5 304
2019-08-23 12:02:40
120
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord