Chaneb.Tn

#92C2UCRR

52 205

50 / 50

messenger du clan: Chaneb.tn Clash Royal

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 205
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Marwen
Phạm vi chiến tích 1 807 – 5 810
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 792
Elder 20
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
forzakmah
#80PVC8Q90
13 5 810
2019-09-20 12:27:46
736
400
2 Co-leader
Chiheb
#8UC9UCYY
12 5 680
2019-09-19 20:26:41
157
240
3
2
Elder
mancunien
#8QV090JR2
12 5 602
2019-09-20 09:42:38
368
320
4 Leader
Marwen
#8P2P0UJ2P
13 5 572
2019-09-20 11:29:32
288
360
5
1
Elder
Deathstrok
#8L9JLLG2
12 5 566
2019-09-19 20:20:54
178
240
6
3
Elder
zapa
#98JGY0U99
12 5 560
2019-09-20 09:06:08
278
360
7 Co-leader
baligh
#2C89V9VCL
13 5 520
2019-09-20 05:56:21
598
360
8
1
Co-leader
chi5
#89R8JYGPU
13 5 402
2019-09-20 12:27:31
258
400
9
2
Elder
mohamed kilani
#8LCGRRG8C
12 5 363
2019-09-20 02:50:13
470
320
10
2
Co-leader
tchee
#82PJQRJ9G
12 5 347
2019-09-20 10:45:29
276
280
11
1
hiryu
#9PQQG8VL8
12 5 308
2019-09-20 05:46:35
96
290
12
1
fraj
#YR9JGLV9
13 5 257
2019-09-20 08:23:24
142
200
13
1
Elder
G Dog
#LVQ8V2JP
13 5 246
2019-09-20 08:17:34
420
240
14 Gondi
#98ULY8JG0
12 5 229
2019-09-19 18:16:42
42
190
15 molli
#92L80J8J0
11 5 188
2019-09-17 18:20:11
198
120
16
1
vhunter
#8UQRYQCC8
12 5 185
2019-09-20 08:55:02
0
0
17
1
Elder
ramzy
#G882VQ0J
12 5 142
2019-09-19 12:11:32
0
0
18
2
Mourad
#9LGV0J0J0
12 5 126
2019-09-20 12:04:34
246
320
19
2
f16
#99CQPPQL2
10 5 099
2019-09-20 10:39:54
276
400
20
1
faeL157
#9PQYC8J8V
11 5 096
2019-09-20 12:08:10
52
280
21
3
omranii
#8LUJRJL00
11 5 084
2019-09-20 01:40:54
8
40
22
1
Firo
#9QGYGQL0J
11 5 020
2019-09-20 12:23:45
427
512
23
1
morphine x
#9029CR8JG
10 5 007
2019-09-20 10:45:46
10
90
24
1
Elder
Riadh
#8RQG0YU89
11 5 006
2019-09-20 11:50:23
278
280
25
3
Elder
killer
#8C02RLGCJ
12 5 004
2019-09-20 07:29:05
61
80
26 sandra
#8J89VJ2Y0
12 5 003
2019-09-20 02:11:02
519
40
27
1
Co-leader
tnmahdi
#8PPJPYC2G
12 4 958
2019-09-20 06:23:25
0
0
28
1
bassem
#8GLVGJPLU
11 4 906
2019-09-20 08:12:55
490
400
29
2
pewpew
#YQQV8UL8
11 4 846
2019-09-20 11:02:44
98
0
30 Elder
aminov
#U90PYGQG
12 4 768
2019-09-20 11:29:46
130
200
31
3
amine
#PGQPCVY0R
10 4 731
2019-09-20 12:28:13
522
360
32 Co-leader
toukebri
#P2LPQVY9
13 4 716
2019-09-13 23:46:05
0
0
33 Elder
Z3R0
#9P90QVL28
12 4 705
2019-09-20 12:24:26
325
330
34
3
Elder
hamm
#P8QU9G9VP
9 4 630
2019-09-20 12:27:58
40
80
35 Elder
mokuren
#YGP0RVP9Q
9 4 472
2019-09-20 12:30:15
219
360
36 Elder
MBH
#9U8U0YULJ
10 4 436
2019-09-11 18:13:39
0
0
37 Elder
kimo
#9YJ898QQ8
10 4 352
2019-09-19 21:51:41
76
0
38 Co-leader
Gastton
#RLP89GPY
12 4 317
2019-09-17 20:26:46
0
40
39 Co-leader
med
#YQLPPVJ2
11 4 259
2019-09-18 21:47:06
8
80
40 Elder
Diable
#89LCL8QLY
10 4 230
2019-09-10 15:51:59
0
0
41 Masha
#PG8JPV90U
10 4 113
2019-09-12 17:01:24
0
0
42 BiggCee
#9G2VQ9JYC
10 4 060
2019-09-20 12:27:20
213
280
43 Co-leader
hakim*ESS*
#J92RR0LJ
12 4 005
2019-08-09 01:28:34
0
0
44 Elder
taha
#8JYLYJ2YU
12 4 005
2019-09-02 07:20:20
0
0
45 Elder
Ba3
#9R2VQLLUU
11 4 003
2019-08-05 19:25:29
0
0
46 Co-leader
Amine
#Y80R82PC
12 4 001
2019-05-24 03:48:21
0
0
47 Elder
TITO HASANOV
#8UY09QVC8
12 4 001
2019-07-26 09:40:53
0
0
48 Elder
auditore
#98R2C0JJU
10 4 001
2019-08-27 14:45:15
0
0
49 Đấu trường 9 Elder
Muerte
#PV8PUR2JG
8 2 788
2019-09-20 12:10:44
245
240
50 Đấu trường 6 aziz
#L20UP0JY8
6 1 807
2019-09-20 07:39:10
44
60

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord