tunisia army 5

#9292L2RR

49 595

45 / 50

1:الي ملعبش معانا الحروب يطرد.2:الي ميعطيش كوارت يطرد.معناها كان عارف روحك مش اكتيف من غير ما تدخل معانا.واضح؟

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 595
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader firas 2
Phạm vi chiến tích 4 100 – 5 450
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 687
Elder 8
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Dali
#22LR9UYJU
12 5 450
2019-09-19 15:45:28
286
280
2
1
Co-leader
mahran
#89VGV02U
12 5 436
2019-09-19 21:20:42
164
120
3
1
Elder
taharsnake
#YRVL8V8Y
12 5 422
2019-09-19 10:43:15
48
160
4
2
Abdou
#2PY0GG80V
11 5 247
2019-09-19 19:38:28
494
322
5
1
Co-leader
Emanuel
#9QPUYQQLY
11 5 197
2019-09-19 23:28:19
176
217
6
1
zebi non
#8CGYR88G
12 5 131
2019-09-18 23:36:31
310
200
7
3
Mr COOOMMMMP
#2GJ9QU0
12 5 094
2019-09-19 22:54:40
132
120
8 Elder
gas
#8U09JCJQ8
11 5 090
2019-09-19 17:18:19
1
40
9
2
faycel
#8RJQYG8YL
11 5 079
2019-09-20 00:03:45
291
190
10
5
Da Ninja
#8Q222G0JL
11 5 065
2019-09-19 18:39:52
158
120
11 Elder
ali
#9GG8U8CCC
11 5 025
2019-09-19 22:30:56
56
180
12 loulou11
#9Q9J8YJV2
11 5 012
2019-09-19 23:33:44
222
230
13
4
achraf
#88GPPPQ9L
11 5 006
2019-09-19 14:53:13
56
160
14
1
cha3
#Q0ULRVQ9
10 4 987
2019-09-19 20:46:30
0
40
15 ♣JOKER JUNIOR♠
#P0VG8U9VP
10 4 966
2019-09-19 18:40:22
0
0
16
2
jøø
#L82P88QC
11 4 947
2019-09-12 18:52:20
0
0
17
1
drel
#8PPUJL88Q
11 4 926
2019-09-18 18:27:00
0
0
18
2
warrior
#9PRQQLJV
11 4 925
2019-09-19 20:34:36
356
160
19
2
serpent
#2RYGGYJUJ
10 4 925
2019-09-18 18:17:55
0
40
20
1
Co-leader
hamza
#9CL0G2PVQ
12 4 916
2019-09-19 16:12:44
103
0
21
4
Co-leader
slimen
#P8GY8P9LC
11 4 911
2019-09-19 18:03:19
258
350
22
3
Elder
m-m
#9G2LLQYQL
11 4 911
2019-09-19 22:01:14
145
160
23
5
Elder
Napoly
#2PLLPLR2
11 4 909
2019-09-20 00:56:42
40
170
24
2
CR7 CHAMPIONS12
#2U2JPY2RL
11 4 865
2019-09-19 10:26:33
18
0
25
2
Co-leader
ismail
#PQVV2RPQU
11 4 862
2019-09-19 22:28:28
342
40
26
2
Najmos
#8PP29VL2U
11 4 859
2019-09-19 14:30:15
24
80
27
3
ahdy weldy
#8RVPJY98
10 4 796
2019-09-20 01:50:37
25
40
28
3
boj
#Y9RYJ8R0J
10 4 762
2019-09-19 22:21:05
258
428
29
3
anonymous
#PQC90902P
10 4 747
2019-09-18 20:23:23
74
0
30
3
mohamed
#8UL2GQVYP
10 4 743
2019-09-18 15:54:44
0
40
31
3
Guevara
#8RGVLGQUR
11 4 741
2019-09-16 10:45:49
0
0
32
3
vortex456
#QQR80CQV
11 4 728
2019-09-19 22:46:28
400
240
33
1
melek
#2CRU0Y8UP
11 4 683
2019-09-19 18:52:17
1
0
34
1
achraf
#9YVCGCLV2
10 4 662
2019-09-14 09:05:30
0
0
35
1
3azBorBot
#28QVYQVJU
11 4 642
2019-09-18 19:28:20
0
0
36
1
BOYKA
#2JYULR9
10 4 600
2019-09-19 22:23:48
16
80
37
1
Grassi
#92QGYU9UP
10 4 573
2019-09-18 11:27:13
18
40
38
1
the warrior
#8UQJGRQP0
11 4 570
2019-09-16 18:30:17
59
40
39
1
Elder
sufas
#P0R8QLYJC
10 4 569
2019-09-19 13:08:36
0
40
40
1
up-tga3ed
#89C9CUUUQ
11 4 549
2019-09-11 07:50:51
0
0
41 Elder
ahmed
#P8P0C0PG8
10 4 537
2019-09-19 17:36:34
62
160
42
2
doudou
#2CGJR8L99
11 4 508
2019-09-19 20:28:50
56
160
43
1
Elder
amine
#G2PLP099
12 4 502
2019-09-16 19:47:53
0
0
44
3
Atef
#PLP99V8QU
10 4 338
2019-09-20 01:48:50
0
0
45
3
Leader
firas 2
#2UPVRJ9CG
11 4 100
2019-09-19 22:27:19
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord