NovaTM

#92892RVG

52 607

50 / 50

Bienvenidos al resurgimiento del mejor clan. Donaciones y aportes al cofre son la llave de la estadía en este clan. #SinVaselina

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 607
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader DAVALITOS
Phạm vi chiến tích 4 380 – 5 729
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 720
Elder 23
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
gio
#8C22UUCCV
12 5 729
2019-10-22 02:23:18
270
120
2
2
Elder
sloranKing
#8CCGCG80
12 5 622
2019-10-21 23:51:16
90
120
3
1
riosd:)
#2JV2Q9Q0Y
12 5 599
2019-10-22 00:49:08
253
80
4
1
Leader
DAVALITOS
#228QG2CY
13 5 577
2019-10-21 00:32:08
10
0
5 Co-leader
:MIGU3
#VJVP2CL
12 5 514
2019-10-22 00:04:44
151
80
6 Co-leader
Phoenix
#9YJUUJ9LL
13 5 455
2019-10-22 03:02:23
148
130
7 PayoGamerYTube
#2CPYPP0
13 5 412
2019-10-21 11:12:25
68
80
8 Elder
javierjagt
#892RGQV2
12 5 344
2019-10-21 21:05:22
50
80
9
2
Elder
Leo :3
#PQ2QVPCJ
12 5 308
2019-10-22 02:41:10
18
30
10
1
Elder
sergio
#29VQ82Q2J
12 5 297
2019-10-22 00:52:25
10
40
11
1
Elder
gabriel
#8V8L2GCCG
11 5 239
2019-10-22 01:39:27
60
80
12 Elder
Vale
#2LYQYRJYV
13 5 230
2019-10-21 19:56:35
10
40
13
1
Guery
#8RVC09PR9
13 5 210
2019-10-21 18:21:49
26
40
14
1
Elder
Gohan Javier 7
#UYL08VPL
11 5 194
2019-10-22 02:13:25
110
120
15
3
Elder
zZzSnAiDeRzZz
#8YQUUPP9
12 5 180
2019-10-21 14:39:20
60
70
16
3
Elder
sauron
#P8RQPC0U2
11 5 154
2019-10-22 01:48:14
46
120
17
4
ariel
#80CQ0VUUP
12 5 142
2019-10-21 22:03:26
42
80
18
2
gaturroalex
#2JGGY9CC
12 5 122
2019-10-21 19:34:39
20
40
19
3
Elder
Gonzalo
#2C9P028C
13 5 122
2019-10-22 01:48:36
30
80
20
3
Co-leader
Daniel
#2ULQVLGY0
12 5 122
2019-10-22 03:12:56
296
120
21
5
Elder
Aegon
#9LPCGLL80
11 5 084
2019-10-22 02:13:35
46
120
22 Co-leader
Bayá
#282PYVL0P
13 5 079
2019-10-21 15:12:55
98
80
23
4
Edgarov
#202CC9VLC
12 5 073
2019-10-21 20:48:22
0
0
24
1
Elder
¿QuE?
#PUYQ9RLRJ
10 5 057
2019-10-22 02:31:53
106
120
25
1
gasper3600
#PVQ0GCGL
12 5 020
2019-10-22 00:00:37
88
0
26
4
jota
#8UGJR982Y
11 5 006
2019-10-21 22:31:01
30
40
27 Fenrir
#9R2C2P80
11 4 980
2019-10-21 21:06:30
0
40
28 Elder
rafaelo
#8UVPLVRV2
13 4 977
2019-10-10 01:57:22
0
0
29 Elder
Sentoo
#P828QVRRR
10 4 955
2019-10-21 22:54:42
80
90
30
5
rayo
#PJQ0Y2YQU
10 4 937
2019-10-21 21:59:34
0
0
31 Elder
kcho
#9CC2PJC2
11 4 935
2019-10-21 13:56:42
0
40
32
2
Co-leader
MAURICIO A.
#2JLRVY9
11 4 907
2019-10-22 03:29:45
170
120
33
2
tucho
#2R8Y2YVL
12 4 903
2019-10-22 00:03:54
30
40
34
1
Elder
j.j.
#20C2VGLQL
12 4 895
2019-10-09 16:35:11
0
0
35
3
Elder
Boyka
#JYP02J2Y
11 4 882
2019-10-22 02:16:05
56
40
36
6
Elder
Máster Troll☆☆
#QJ2UQUY2
10 4 870
2019-10-21 15:09:26
76
40
37
1
Franz
#2UGLLRJPR
11 4 846
2019-10-21 21:28:37
30
80
38
1
miguel
#PPJGGRL8P
10 4 799
2019-10-13 03:10:58
0
0
39
1
elmasacrador23
#829RCY8PY
12 4 795
2019-10-20 11:41:59
0
0
40
1
El Barto CoC
#2GQGYP08G
10 4 776
2019-10-21 03:22:32
28
40
41
1
Elder
petto
#P2LJJ0PVQ
11 4 765
2019-10-21 21:34:20
18
0
42
1
Elder
XxjulicoxX1994
#LUYRYUL8
11 4 753
2019-10-10 15:47:29
0
0
43
1
Elder
Garras98
#PRVJ9L8J0
10 4 697
2019-10-21 20:50:55
58
40
44
1
Elder
Israel
#Y00YU2JCL
10 4 697
2019-10-22 02:14:34
0
80
45 BulaciaCoc
#92PGVQU0
11 4 693
2019-10-18 16:42:11
0
0
46 Elder
DtB
#PQ0GVP8GG
10 4 672
2019-10-22 03:19:00
0
80
47 T3NDR4X
#U9PPL0Q8
11 4 670
2019-10-20 05:38:32
0
0
48 damian
#2LYR8V2VQ
10 4 566
2019-10-22 00:22:59
10
40
49 lwl
#P00CPYQYL
10 4 530
2019-10-21 12:19:40
28
40
50 Aegon II
#PR2029LRJ
9 4 380
2019-10-20 14:44:51
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord