+SPARTA+

#920VLJ0

47 276

45 / 50

Добро пожаловать ! старик от 500 доната! сорук от 1000! повышение и изгнание из клана только глава!! за не участи в войне изгнан

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 276
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader cataclysm
Phạm vi chiến tích 4 114 – 4 973
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 000
Elder 6
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Leader
cataclysm
#RUV0Q8G
13 4 973
2019-12-07 20:00:49
882
500
2
7
just_play
#PUPP98JL
12 4 969
2019-12-08 03:16:13
62
80
3
2
disakhar
#80GJ00QG
13 4 962
2019-12-08 03:39:54
653
480
4
1
бес
#2PYYV9PRQ
12 4 915
2019-12-08 02:58:26
146
430
5
2
Co-leader
Бра Гага
#VGC2L9QG
13 4 893
2019-12-07 16:55:00
758
720
6
2
Co-leader
<°[#ПэЖаР!]°>
#PG9R9QG9P
12 4 880
2019-12-07 18:47:00
692
520
7
1
crow
#P9LJ002CG
11 4 872
2019-12-06 21:08:11
195
120
8 Elder
Димасик
#9R9L0RLC
11 4 868
2019-12-07 22:06:18
504
400
9
5
Co-leader
ZeV
#GU0JPLP
13 4 845
2019-12-08 00:17:20
1444
520
10
6
Константин
#UUGC092G
12 4 830
2019-12-07 18:53:52
237
280
11
1
Co-leader
Majek
#Q0QUUY9G
13 4 821
2019-12-07 15:37:28
707
600
12
5
vov4ik norm
#882028G0
12 4 819
2019-12-07 21:58:47
592
440
13 ㅤㅤㅤPIDOBIRㅤㅤㅤ
#28PG0JCJ8
11 4 800
2019-12-08 01:49:07
60
20
14
4
Elder
ZVO
#2JRR2YLCC
11 4 797
2019-12-06 13:07:21
175
240
15
20
[BC]GrafVasiliy
#8R8LJU9QL
11 4 782
2019-12-07 19:14:10
112
80
16
5
Doken
#299PJGUL
11 4 777
2019-12-08 03:33:38
487
590
17
4
Димон32
#P0R88PR9
11 4 764
2019-12-07 20:43:44
21
0
18
9
Dagestan
#L2PP929V
11 4 745
2019-12-07 21:00:26
21
40
19
4
Danis
#VQJRU
11 4 731
2019-12-07 13:06:20
57
160
20
2
negatio
#Y0JLQ8YJR
10 4 721
2019-12-07 20:34:39
411
480
21
4
Co-leader
$ОТМОРОЗОК$
#UJLQLL22
11 4 716
2019-12-07 03:41:56
214
330
22
4
ShamaN
#PJ0JGLU0
12 4 710
2019-12-06 13:21:00
205
320
23 MoonMan17
#PUC99Y2PV
10 4 700
2019-12-07 15:49:31
41
80
24
1
Co-leader
Miku
#PPRRRV8CL
11 4 699
2019-12-07 23:49:11
414
560
25
4
Sberban4eg
#PL0J9Q0PL
10 4 693
2019-12-07 22:05:22
130
640
26
6
Elder
Krokodil
#98VVGVPRJ
11 4 686
2019-12-07 20:07:15
262
0
27
8
Elder
TigranNurDance
#P0PRQUP9Y
11 4 677
2019-12-07 18:46:21
482
440
28
3
ванёк
#R0P2URJC
10 4 670
2019-12-07 21:11:40
119
80
29
3
Co-leader
Дэнчик
#P2GRLJPR
11 4 653
2019-12-08 01:45:14
363
420
30 [N]WILL
#2QGJ09VVQ
11 4 648
2019-12-07 11:53:27
112
160
31
7
Elder
puck_JD
#8UYQ2YJLQ
12 4 641
2019-12-07 22:13:09
386
520
32
4
frantik
#PYJ2GY8
10 4 631
2019-12-07 17:47:10
202
200
33 ⚠️SAMYRAI⚠️
#YG80G8L99
9 4 617
2019-12-07 20:58:02
426
480
34
5
ILYA
#PGY0YJ98U
10 4 614
2019-12-07 19:07:49
1116
720
35
12
брат хорька
#UL2QP99Q
10 4 594
2019-12-07 08:46:01
213
320
36
4
sh[a]de
#CCV9RY00
9 4 574
2019-12-07 08:37:25
0
360
37
3
Den
#CGCGLV9Q
11 4 552
2019-12-07 20:02:00
208
360
38
2
голем топ
#2L2GGYY0P
11 4 528
2019-12-07 14:39:33
51
160
39
2
Mr. P&G
#QRYUC2Q
12 4 514
2019-12-06 11:32:52
102
200
40
2
Co-leader
Алекс1996
#8PGYP0YU2
11 4 492
2019-12-07 11:33:50
76
80
41
2
doom
#8YRYYY8CC
11 4 467
2019-12-07 18:54:50
213
400
42
2
NIKOLOS 228
#9LP0CRCJR
10 4 435
2019-12-05 16:56:07
132
240
43
2
miki
#PLQCG8GV9
10 4 397
2019-12-07 13:05:50
51
40
44
2
Elder
KyPPeRFeeD
#PJ0900GR
11 4 281
2019-12-06 21:11:52
170
320
45
2
Кактус
#P9VYYL98U
10 4 114
2019-12-07 18:33:02
106
380

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord