NOVA ERA ROYALE

#90YCLRQL

48 098

43 / 50

REGRAS: COLETAR 3X, TESTAR CARTAS ANTES DA GUERRA, AJUDAR NAS DOAÇÕES 200 P/SEMANA, OU SERÁ BANIDO CLÃ ADULTO

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 098
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader miller
Phạm vi chiến tích 3 665 – 5 463
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 693
Elder 1
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Nicassio terror
#YV9CPP2J
12 5 463
2019-10-18 01:59:02
272
280
2
1
DANGER
#2RCRVGGP8
12 5 395
2019-10-17 23:38:50
200
400
3
1
Co-leader
gugu
#P90090C0P
12 5 274
2019-10-18 06:08:05
570
480
4 Co-leader
Regi
#2UVLLGVQV
13 5 204
2019-10-18 05:56:49
272
360
5 Leader
miller
#VPYLJPUR
13 5 204
2019-10-18 03:20:56
692
320
6 Co-leader
Vingador77
#2V20QPYYY
12 5 118
2019-10-18 07:07:23
198
320
7 Co-leader
kely
#P8PU9UQRL
11 5 025
2019-10-17 19:22:34
86
310
8
3
tropa de elite
#YYVPQLL
12 5 013
2019-10-18 04:13:16
219
80
9
1
garuncha
#2JUUVGV8L
11 5 010
2019-10-18 03:57:07
409
320
10
3
destruidor
#9RYRR009
10 5 006
2019-10-18 03:38:25
190
160
11
2
Co-leader
SantosGR
#9UGQLCPV2
11 4 975
2019-10-17 19:03:55
191
240
12
2
Co-leader
Simone
#2Q882J8RG
12 4 945
2019-10-18 09:24:21
385
297
13
1
Co-leader
Canelão3
#8R98QPJ8P
12 4 923
2019-10-18 04:23:00
211
280
14 Co-leader
RyanGR
#2C0CQG20C
12 4 923
2019-10-18 02:27:12
160
320
15
3
Co-leader
joey
#P2UUVP999
11 4 852
2019-10-18 02:00:03
24
320
16 7ayder-94
#Y08P8PV
11 4 840
2019-10-18 05:19:55
0
0
17
2
Leonardão
#2LCUYJPP2
10 4 834
2019-10-18 09:09:50
166
320
18
1
Roney
#9YLUG8RV8
9 4 820
2019-10-18 09:31:02
270
180
19 Co-leader
rikinho
#8U022RGU0
11 4 816
2019-10-18 00:53:10
77
0
20 @weslley#
#9URQPU8J
10 4 815
2019-10-17 18:12:18
42
40
21
2
Co-leader
Pri
#8QRQJRRPC
11 4 745
2019-10-18 09:00:26
126
240
22 Vinicius
#92R22JVPL
11 4 731
2019-10-18 09:36:40
168
120
23
1
GABRIEL SS
#2CR2RQ9U8
11 4 716
2019-10-18 02:58:14
622
440
24
1
paulo medeiros
#22CV209P0
11 4 653
2019-10-15 01:29:46
10
0
25
1
Kauan_mnz
#PUPJY0V89
9 4 631
2019-10-17 23:37:04
263
240
26
1
King Souza !
#8GCV2VVUG
11 4 617
2019-10-17 01:11:39
51
80
27
2
Guilherme
#8JYUPPP88
10 4 485
2019-10-17 22:15:32
36
40
28
2
João pedro
#8UU8LVGQL
10 4 467
2019-10-17 14:28:44
0
40
29
2
TiangoGamer39
#8YLCCU8CL
11 4 463
2019-10-17 15:02:34
50
0
30
2
karol
#28JJJ9LQQ
11 4 409
2019-10-18 02:45:34
72
320
31
4
JoaoP cs
#9JCP08Q2L
10 4 332
2019-10-17 09:31:49
71
120
32
4
THIAGO CLASH
#YL8Q8JU2L
9 4 319
2019-10-17 23:13:26
78
40
33
4
Danmarkito
#RP0VP9JU
11 4 305
2019-10-18 00:44:30
26
0
34
4
Jumibebas
#PPL8UURC9
11 4 305
2019-10-17 23:12:31
36
40
35 senhor do mal
#89G8CP9C
12 4 222
2019-10-18 09:33:29
43
16
36
4
"Joaø".?®
#V8YLGY0
11 4 185
2019-10-16 10:37:02
0
0
37
6
lua branca
#Y2UGG2UY0
9 4 161
2019-10-17 23:59:05
270
280
38
6
FENIX
#9UJGR2U22
10 4 150
2019-10-18 00:14:27
46
40
39
6
Washington
#PJ2V92YCV
9 4 071
2019-10-17 21:19:24
44
40
40
6
LUCASGABRIEL108
#Y2PLQLQ8J
8 4 056
2019-10-17 23:34:34
312
280
41
6
carp24
#2VPR9JYG9
10 4 014
2019-10-17 01:44:15
0
40
42 Gokublack
#29GLCLYQV
9 4 009
2019-10-17 23:08:58
0
0
43
7
Đấu trường 12 igo Diógenes
#Y2RGUPPCQ
9 3 665
2019-10-18 07:40:08
329
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord