les templiers

#90RUYYV

42 617

37 / 50

Clan sympa sans prise de tête. Respect et générosité sont les mots clés de ce groupe. Les grades ce donne aux mérites 😉.

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 42 617
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader Guillermus
Phạm vi chiến tích 2 608 – 5 356
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 156
Elder 20
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
hades
#P2Q2U9U0
13 5 356
2019-10-21 18:36:33
96
80
2
4
Elder
marmotte1203
#22U09QYV
12 5 105
2019-10-22 01:59:30
172
90
3
1
Elder
pinpoye
#P9CYGLCYV
11 5 077
2019-10-21 17:01:35
59
96
4
1
Leader
Guillermus
#2JPRRGJ
12 5 061
2019-10-22 02:33:58
97
0
5
3
Chaquey
#9V8YRJ2C
12 5 020
2019-10-21 10:25:10
28
0
6
1
Elder
Seb
#2V2UVJCQ
12 4 983
2019-10-21 21:00:28
34
120
7
1
a-irok
#828LP8P2
11 4 938
2019-10-20 16:53:34
0
0
8
1
Elder
deus vult
#VQ9GUCG
12 4 901
2019-10-21 21:49:35
98
80
9 Elder
Jakkals
#8QULCGQR8
11 4 879
2019-10-21 04:39:45
18
40
10 Elder
Maël
#9U2YY2VGP
10 4 861
2019-10-21 20:42:24
48
80
11 Co-leader
☢☣Cédric☣☢
#8YJV98JY
12 4 601
2019-10-21 20:17:17
66
80
12 Elder
genou
#9LG8U2LPG
11 4 585
2019-10-21 09:41:56
20
40
13 TheImobile_TV
#2UUCR2PC
11 4 484
2019-10-08 22:22:27
0
0
14 Elder
lulu
#PPY9Q8VQV
11 4 363
2019-10-20 17:41:03
0
0
15 Elder
nono 1
#Y809YVLR
10 4 300
2019-10-21 22:06:11
51
74
16 Elder
wolve_117
#PUYVJQR0P
9 4 274
2019-10-20 19:45:09
0
0
17 Co-leader
☣PHENIX☣
#90V2PL2U2
11 4 096
2019-10-21 15:10:22
0
40
18 Ma0
#2VL8UQPQJ
9 4 010
2019-09-21 19:37:24
0
0
19 Elder
ALIZERAA
#PV9VYJ88
11 4 007
2019-10-07 06:58:30
0
0
20 Elder
DAB☆Royal
#2PC0922C0
11 4 005
2019-09-15 19:27:02
0
0
21 Elder
ARÉS
#2YRJG2RJ9
12 4 005
2019-10-21 16:02:09
28
40
22 Elder
ClemVita
#8PV9U9YJ0
11 4 004
2019-09-29 14:01:37
0
0
23 dorian
#2QYYUJP2Y
11 4 001
2019-10-05 11:10:03
0
0
24 Đấu trường 12 Yato
#PGR2QCYVG
9 3 999
2019-10-21 17:56:33
18
40
25 Đấu trường 12 MALZO
#8UGLGJQL
11 3 931
2019-10-21 17:04:55
38
40
26 Đấu trường 12 Co-leader
méganou
#P2LJJGJY0
9 3 831
2019-10-21 20:13:58
17
80
27 Đấu trường 12 Elder
Hadès
#9UC2CVRR8
10 3 826
2019-10-20 20:46:18
0
0
28
1
Đấu trường 12 Elder
albator
#P0P992L20
10 3 615
2019-10-05 16:44:40
0
0
29
1
Đấu trường 12 DARK KNINGT
#2GL0PYL89
10 3 604
2019-10-16 09:30:32
0
0
30
2
Đấu trường 12 Elder
serge
#8CQYL98GV
11 3 600
2019-10-22 02:44:39
172
120
31 Đấu trường 11 SnowZilla
#VU9P8P8L
10 3 587
2019-10-11 20:33:05
0
0
32 Đấu trường 11 gabinataure
#PVUJ22V2G
9 3 477
2019-10-21 14:52:24
20
0
33 Đấu trường 11 Vip3r_yan
#8PQLLPQG8
7 3 330
2019-09-27 18:03:15
0
0
34 Đấu trường 10 Co-leader
alexdep
#9CP2QP0QY
9 3 282
2019-07-12 13:40:37
0
0
35 Đấu trường 10 Elder
ethani4s
#PG0PJLGC9
8 3 218
2019-10-18 18:24:41
0
0
36 Đấu trường 10 Elder
Blugh
#2GL9URJR
10 3 003
2019-10-13 21:44:19
0
0
37 Đấu trường 9 LokZorg
#2YQQJUJVU
10 2 608
2019-10-15 10:54:38
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord