Beer & War

#90QJY2R9

54 817

47 / 50

Learn, Pratice, Tips, Active 1v1s, 2v2s clan battle. Fun and intriguing chat room, Consistency gets you promo, InActives < 👢

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 817
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader IN YOUR FACE
Phạm vi chiến tích 4 080 – 6 143
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 18 184
Elder 15
Co-leaders 18
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
TrillChief
#28UGVGJU
13 6 143
2019-09-22 17:20:14
655
720
2 Co-leader
TrillFlacko
#8U92P2U
13 5 938
2019-09-22 21:53:20
381
520
3 Co-leader
TrillKing
#2QRY809Y
13 5 937
2019-09-22 22:16:00
656
568
4 Co-leader
Vujitsu
#2LQC9Q0R9
13 5 808
2019-09-22 19:27:16
192
120
5 Leader
IN YOUR FACE
#28C9QJJU
13 5 656
2019-09-22 22:07:53
92
120
6
1
Elder
tiestick
#UL99UPQ
13 5 617
2019-09-22 22:39:37
1110
670
7
8
Elder
Kitty Slaya
#28YQP8LRJ
12 5 616
2019-09-22 22:12:35
368
440
8
2
Co-leader
jordnj
#YUCQ00GJ
13 5 612
2019-09-21 17:43:45
20
80
9 Co-leader
getsome
#2PRJ0Q8JG
13 5 584
2019-09-22 22:13:09
1176
760
10
16
Co-leader
Kelzzer
#8QQGRYG8
13 5 574
2019-09-22 22:55:50
952
640
11
3
David
#PPQLLG2J
13 5 558
2019-09-22 21:25:29
818
640
12 Elder
fondabonardi
#9YCLLR8U
13 5 549
2019-09-22 18:37:54
464
600
13
1
TamatoasRevenge
#29QYPC80
12 5 522
2019-09-22 21:53:03
1201
720
14
4
Kobra
#PCG822U9
12 5 519
2019-09-22 22:54:26
582
480
15
4
Co-leader
RapFam
#8J8U89YU
13 5 519
2019-09-22 21:59:07
874
760
16
3
Elder
kenzi
#22GC0VRCV
13 5 509
2019-09-22 15:21:13
358
160
17 Elder
Chad
#2G090VR0
13 5 470
2019-09-22 21:32:18
550
520
18
2
Co-leader
RandomSynr
#LLU82G9
13 5 456
2019-09-22 19:07:59
302
240
19
1
Co-leader
Hog Rider
#2YLP9QGPG
12 5 428
2019-09-22 19:38:56
362
320
20
3
Dwes
#222Y8LUGY
12 5 425
2019-09-22 22:10:18
238
360
21
2
Elder
pinheadlouie
#9UVVU200
13 5 406
2019-09-22 11:49:44
292
440
22
3
Elder
Synysterone
#YVV08RUY
13 5 376
2019-09-22 15:24:30
211
240
23
3
Co-leader
kidkule
#9JJVY8C0U
12 5 365
2019-09-19 04:09:28
203
280
24
3
사이
#LRYG9J9V
12 5 364
2019-09-22 08:30:37
218
80
25
1
Elder
FreeThinkR
#2L9LCCQ9L
13 5 347
2019-09-22 15:27:51
340
240
26
4
Elder
nathan
#2PPJUJ8P
12 5 323
2019-09-22 22:54:58
234
440
27
1
Co-leader
bhp
#2PCC2L2CJ
13 5 290
2019-09-22 22:35:08
842
600
28
1
Elder
Hugh Jaynus
#J2PCVJQ
13 5 223
2019-09-22 20:48:01
646
600
29 AMINEJUVE
#9Y2QPYRGY
11 5 203
2019-09-22 19:44:25
180
240
30 Jvaik23
#2Y9C20CVC
12 5 158
2019-09-22 22:10:25
146
0
31
3
Gaben
#8Y9LJ9GVP
11 5 128
2019-09-22 21:48:51
214
0
32
1
Co-leader
sheezy
#RPV8R9P
13 5 086
2019-09-21 19:59:09
346
480
33
1
Elder
Rain
#8PV2PUR8
13 5 049
2019-09-22 19:04:27
168
240
34
1
Elder
brad
#L82YUGUY
12 5 047
2019-09-21 23:27:09
154
280
35 653421tamitron
#UVQL9YQL
10 5 025
2019-09-22 22:25:26
0
600
36 Elder
窿田
#222JYQYGP
12 5 006
2019-09-22 10:30:15
30
40
37
1
Co-leader
pierce
#980JQYGYP
12 4 979
2019-09-22 22:49:21
525
560
38
1
Co-leader
Billy
#8UQ08VY82
12 4 975
2019-09-22 21:14:47
274
480
39 Co-leader
Arch Angel
#99P9Q08Y
12 4 968
2019-09-21 07:09:20
154
280
40 ¤Héctor 1027¤
#UC2CGR9P
10 4 932
2019-09-22 17:31:23
287
440
41 Elder
barrell
#P9PRPUPY
13 4 898
2019-09-22 19:46:40
164
360
42 Elder
IM GROOT
#P0VCR8YQG
11 4 887
2019-09-19 02:35:42
72
200
43 Co-leader
thatboymittens
#R9JLGV22
12 4 826
2019-09-20 19:59:10
144
280
44
1
БJIinHiK
#PPVJC0YJL
10 4 800
2019-09-22 15:22:29
283
520
45
1
flash
#29CJ2GLJU
11 4 738
2019-09-18 06:29:34
0
0
46 santiago hdz
#2889LQRU0
10 4 149
2019-09-21 16:32:49
82
160
47 Co-leader
Mr.Christopher
#CC99L0VL
13 4 080
2019-09-21 23:37:41
280
320

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord