EliteSquad XVII

#90Q8U9GP

47 630

48 / 50

Equipo competitivo: @MancosSquad. Mejores posiciones en los TOP's: Top clanes por ptos: 48; CW: 40. Cantera: Arena Manquitos

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 630
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader GascuuxX
Phạm vi chiến tích 4 149 – 5 171
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 464
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1
1
Robilung
#99CPULU9
13 5 171
2 585
375
240
2
1
Co-leader
ReX Babu
#U0PVVUPP
13 5 133
2 566
158
200
3
1
Cubano28bg
#2PJVG2JC
13 4 988
2 494
322
200
4
1
Pablo
#2LJGPJ8JQ
13 4 984
2 492
281
224
5
2
Juanhd98
#CQ2L9J8
13 4 958
2 479
216
200
6
5
Teseo
#222GL20Y0
13 4 853
2 426
142
200
7
3
Co-leader
danigs11
#Y2PLP0RP
13 4 831
2 415
10
160
8
2
josdelo
#VPGY2L00
13 4 828
2 414
178
160
9
2
Zeinck
#RLP9L2PU
13 4 819
2 409
212
200
10
2
carliqui
#GVQVLPGV
12 4 780
2 390
46
200
11
23
baghi
#QLG20L
12 4 777
1 194
0
40
12
4
mugiwara
#82VVRQPLP
12 4 762
1 190
311
120
13
1
aitor7
#UVG0J899
12 4 760
1 190
34
120
14
1
azaghal
#2VGP0P2L
13 4 755
1 188
24
80
15
7
M.Papaya66
#99CCR8P2V
12 4 750
1 187
490
220
16
7
E$camila!!!
#2V0RPLR9U
12 4 745
1 186
30
120
17
2
bruno
#2LYV2LJR
13 4 743
1 185
450
200
18 Iwannis
#8LCRLQU8
13 4 733
1 183
0
0
19
1
jorge
#8QG8Y9989
12 4 726
1 181
230
160
20
3
Splash Pity
#2PLVL2U0L
12 4 725
1 181
178
160
21
1
DHANANJAY
#2VGYLJGJG
13 4 712
565
0
0
22
1
MaV_888
#2RU0UYLV2
12 4 706
564
146
160
23
1
Co-leader
DaNeLuR
#LR22LYP
13 4 697
563
0
0
24 Quinoman
#90PV9CCJ
13 4 667
560
0
40
25
6
pelandruska
#9YYLC20J
12 4 625
555
280
200
26
13
borjawk
#CQU8R8Y2
13 4 618
554
0
80
27
1
Leader
GascuuxX
#2UG8JVL8
12 4 608
552
18
80
28
1
jordibotia19
#2JYCLQLQ
12 4 604
552
70
160
29
5
agas
#29RYYCJV
13 4 593
551
96
120
30 santy
#9JRP80RC
13 4 571
548
50
120
31
1
❤❤❤Sr Manu❤❤❤
#2V9G88YG
12 4 563
456
194
160
32
6
Rey
#2VRPL9U8P
12 4 552
455
66
140
33
8
sergiord
#2P0UR90C
13 4 551
455
220
160
34
1
zorro
#U0RQVC
13 4 514
451
411
240
35
1
AntoineChocolat
#202098VL2
12 4 513
451
29
200
36
3
Adi
#2UU9V9UL2
12 4 502
450
242
200
37
3
DejaBuFuu
#822PGQJ9
13 4 484
448
30
40
38
11
CAMARLENGO
#2PP08U92P
12 4 468
446
220
240
39
2
Laura y David ❤
#P2VCQPU9
13 4 442
444
96
80
40
2
Migman
#82Y2PJR
13 4 437
443
0
0
41
2
PoxoPoxo
#Y82LY2GC
12 4 431
132
58
120
42
1
svaquero91
#29V902YPP
12 4 426
132
10
0
43
1
Bone Kid
#Y9VPR9G8
13 4 378
131
0
80
44
2
Javi69
#R820CYRL
12 4 367
131
70
160
45
2
Nova | moha
#8QGG2JRG9
12 4 336
130
0
0
46
1
Javier
#82GG280G
12 4 257
127
11
80
47
1
Dani R.
#YVCJVJQ
13 4 195
125
0
0
48
1
⚽cristianO_vk⚽
#2Y22P9V28
12 4 149
124
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord