NOVA TN

#90LY0R9Y

50 363

50 / 50

bienvenu a Nova Tn , chef adjoint c'est avec ancienneté, pas d'insultes dans le clan , nous sommes ici pour jouer. bonne chance.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 363
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Slayrami✌♠
Phạm vi chiến tích 2 525 – 5 631
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 160
Elder 10
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
chaba7
#8YG9LUGVV
12 5 631
2019-09-16 00:10:36
16
40
2 Elder
BOUANI
#PCRP0YQY
12 5 423
2019-09-15 21:22:17
0
0
3 Elder
Night Watch C
#2C9Q8RQ0
12 5 352
2019-09-15 12:44:17
0
0
4
3
Elder
EsCanOr
#82J88RJV
12 5 330
2019-09-15 16:48:05
0
0
5
1
FATALITYEzZbSkY
#GU02U0GQ
11 5 239
2019-09-15 20:25:21
0
0
6 Elder
abdou roi
#2LU00J9JC
12 5 135
2019-09-15 08:50:09
0
0
7
2
ORAB
#20L9VGYUQ
12 5 090
2019-09-16 03:09:25
46
0
8
1
Corleone
#CV8JGRLV
11 5 069
2019-09-15 19:24:04
0
0
9
1
achraf
#9YY2YPLCQ
11 5 062
2019-09-15 19:23:25
0
0
10
19
Co-leader
forlan
#P088GLR20
11 5 053
2019-09-16 02:26:23
36
10
11
1
Leader
Slayrami✌♠
#GPLQUCY0
13 5 027
2019-09-15 07:20:57
0
0
12
1
Co-leader
louka
#9RPRJ2GPV
11 5 020
2019-09-15 22:30:24
0
0
13
2
mimoud
#9P9YLVQJ
11 5 009
2019-09-15 20:25:19
0
0
14
3
LA7IR
#2YQJPGCVY
11 5 003
2019-09-15 14:05:06
0
0
15
4
Co-leader
James
#9VJPQRQYJ
11 4 997
2019-09-16 01:38:38
26
20
16
2
Elder
Maryouma
#9UUJP0CV0
11 4 987
2019-09-13 07:12:54
0
0
17
5
Ba9Bou9
#UCY02U28
11 4 980
2019-09-15 18:32:32
0
0
18
1
chaba7
#9CV8PJG80
11 4 978
2019-09-15 23:45:57
8
40
19
6
Elder
kiler
#GJVJCPJG
11 4 977
2019-09-15 21:32:54
0
0
20
3
nerzhu
#290V8Q2P2
13 4 966
2019-09-15 23:29:59
0
0
21
3
Elder
killer
#U0LQQGPQ
11 4 964
2019-09-15 23:42:39
0
0
22
6
Elder
lotfi
#88CY8CY89
12 4 964
2019-09-16 00:27:01
28
0
23
3
micka
#R88JCLY2
12 4 957
2019-09-15 09:43:33
0
0
24
6
Elder
seifeddine911
#9V08JCRG8
12 4 940
2019-09-15 16:50:28
0
0
25
3
Co-leader
jessy
#9JQVG0802
12 4 911
2019-09-12 17:14:31
0
0
26 chaba7**
#90GG8QLGL
11 4 880
2019-09-15 23:39:18
0
10
27 caligola
#8L2PR8RGQ
10 4 874
2019-09-15 10:44:09
0
0
28
7
elyesator
#2Q092R28
11 4 874
2019-09-15 20:03:18
0
0
29
1
Elder
baco
#909V08Q88
11 4 858
2019-09-14 22:25:02
0
0
30 Aladinos
#PJQ9RUCC
11 4 826
2019-09-15 21:03:50
0
0
31
6
zargaaaa
#9JLRQV8LU
10 4 814
2019-09-15 18:37:33
0
0
32
1
hialo
#8LLRV8VJG
12 4 792
2019-09-14 14:58:22
0
0
33
1
Co-leader
wolf
#YJLRRLYC
11 4 760
2019-09-15 17:47:21
0
0
34
1
Co-leader
Slayrami 1.2
#9RV888R9U
11 4 752
2019-09-16 00:00:01
0
40
35
1
Co-leader
isl
#2VRLP0YY
12 4 739
2019-09-10 23:05:49
0
0
36 Co-leader
n'siri
#J0C2YQ9
12 4 717
2019-09-12 21:44:08
0
0
37
2
Co-leader
GSnipe
#PU8QJQQQC
9 4 699
2019-09-15 22:11:37
0
0
38 miamlose
#2GG9RU2R9
11 4 519
2019-09-03 21:28:17
0
0
39 majd
#8PYVL0YY8
11 4 446
2019-09-15 16:10:48
0
0
40 shaun micheal
#90GRRL98L
10 4 351
2019-09-14 10:42:42
0
0
41 lord wassim
#8LRP9YC2Y
10 4 314
2019-09-13 19:13:51
0
0
42 Co-leader
Ivanaa404
#PQQC8R8P
11 4 132
2019-09-14 06:33:51
0
0
43 sadek
#8Q8PY8CLR
10 4 132
2019-09-06 23:00:27
0
0
44 Samirovich
#8QQYR99P
11 4 002
2019-09-01 17:25:14
0
0
45 Kassia Cras
#220G0VLCR
10 4 001
2019-08-19 15:56:08
0
0
46 Co-leader
GSnipe
#289VUR9G0
13 4 001
2019-07-20 04:26:41
0
0
47 Co-leader
KOCHBATT
#80GRGVC0Y
11 4 001
2019-07-04 23:30:30
0
0
48 Haroun jr
#CCYRLVVL
11 4 001
2019-08-27 01:14:51
0
0
49 Đấu trường 12 Co-leader
zogdida
#LRL8RP20
8 3 659
2019-09-15 08:19:48
0
0
50 Đấu trường 8 Co-leader
Loco
#YYUUYG2LV
8 2 525
2019-09-15 21:57:35
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord