Ataraxia

#902V82UC

57 321

49 / 50

✔The era of #ATARAXIANS. ✔Club de eSports.☢ ✔N.M+5200🏆🎖C.W+60🎖Clan Top Local.☢Rule 49 discord https://discord.gg/fD3cTw

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 57 321
Chiến Tích Cần Có 5 500
Clan Leader montapuercas
Phạm vi chiến tích 4 958 – 6 303
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 20 320
Elder 19
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Ero-Sennin
#8PVG2J82Q
13 6 303
2019-05-25 20:30:07
743
510
2 Leader
montapuercas
#GJ92QUUU
13 6 028
2019-05-25 17:23:17
635
400
3
1
Co-leader
Unlike
#Q90VVGRC
13 6 016
2019-05-25 20:56:45
716
640
4
3
Co-leader
Wolf
#GCUPUC2
13 6 007
2019-05-25 14:37:16
570
480
5
20
xx_sergio_xx
#V2QYV9YG
13 6 001
2019-05-25 20:10:33
234
280
6
3
Co-leader
sgreing
#RJ08Q29U
13 5 991
2019-05-25 20:16:02
366
480
7
2
Co-leader
PAU
#2CYC8LUY
13 5 918
2019-05-25 20:04:32
690
600
8
2
Co-leader
Charlestoner
#20RLCUP8
13 5 872
2019-05-25 20:05:19
160
560
9 Elder
borjadonat99
#GC2YYUQY
13 5 770
2019-05-25 19:44:13
834
560
10
2
Co-leader
oscarpape
#2L0890YLP
13 5 726
2019-05-25 19:30:55
108
280
11
2
Co-leader
Yo soy..¡Fuego!
#2JGQU8J29
13 5 698
2019-05-25 18:18:08
366
680
12
2
Elder
Sergilpg
#G2GVLPU2
12 5 697
2019-05-25 15:03:11
984
560
13
4
Elder
rekepum
#L9RRVGG9
12 5 696
2019-05-25 21:02:22
334
360
14
3
Elder
<c7>christian</
#J9C8208
13 5 684
2019-05-25 00:06:39
310
240
15
3
Elder
MisterRm
#2GLUG82LP
12 5 672
2019-05-25 08:33:20
230
400
16
1
Elder
JaVinch™
#902JYPP
13 5 671
2019-05-25 18:54:46
462
440
17
1
Co-leader
Jomby⚡
#8UVJLRU
13 5 623
2019-05-25 20:38:53
670
640
18
4
Elder
MikeCantabro
#9QGC8RYCJ
12 5 620
2019-05-25 14:27:05
132
120
19
3
Elder
thayer
#RJGCUCYL
13 5 616
2019-05-25 18:50:48
408
0
20
1
eliastb2
#889RP0JCC
12 5 592
2019-05-24 18:32:51
0
200
21 alvaromau
#28R8J90YY
13 5 573
2019-05-24 21:21:28
332
400
22
4
Elder
xpectrum89♣
#RJUQQYY9
12 5 572
2019-05-25 17:09:44
245
320
23
6
Elder
izanraulpapa
#2QUQPQCVV
13 5 547
2019-05-25 16:57:50
602
440
24 Fromo93
#98QLQVRC
13 5 533
2019-05-25 20:13:24
838
560
25
3
Elder
Adrip ||
#8V9LPJG
13 5 529
2019-05-25 16:12:42
194
320
26
6
Elder
Careto
#2QRYG9RGC
13 5 526
2019-05-25 19:42:44
176
280
27
4
Elder
brandon_17
#8YC9P989V
12 5 510
2019-05-25 17:02:20
810
480
28
4
Barci
#PCQYPV82
12 5 487
2019-05-25 15:23:03
224
320
29
2
kiny
#8PQUVJP0
12 5 484
2019-05-25 21:08:25
202
440
30
4
Gmgmgmg
#89GGRQ09
12 5 463
2019-05-25 19:14:38
738
480
31 Elder
Jerico
#CUC0VCPU
12 5 462
2019-05-25 15:32:32
98
80
32
1
$$jplara$$
#2YLGL9PRV
12 5 455
2019-05-25 16:29:45
504
560
33
3
Marlboro
#P2C9U982
12 5 438
2019-05-25 17:27:55
230
400
34
1
Elder
K1LleR
#R9QRY2VL
12 5 402
2019-05-25 19:57:22
372
240
35
1
mbel11
#LJUV9V9L
12 5 391
2019-05-24 22:23:13
194
360
36
3
Jacob
#82CU2P98P
13 5 348
2019-05-25 21:06:44
1951
690
37
1
omarflow
#2UU2JLYG2
12 5 336
2019-05-25 16:51:09
268
480
38 zydrunas
#2PYLCPR2R
12 5 325
2019-05-25 19:17:16
818
560
39
2
P A B S
#VR0Q0QRG
11 5 286
2019-05-25 10:50:42
0
80
40 Nacho
#9C028QJ
13 5 274
2019-05-24 17:13:39
436
360
41 Elder
♦AVCH10♦
#2029GQV
12 5 269
2019-05-25 10:36:25
0
40
42 Co-leader
kiwa
#2R2VUQP89
12 5 237
2019-05-25 16:48:19
132
200
43 JHarderdYT
#RR280RGJ
13 5 222
2019-05-25 20:10:49
423
520
44 EduardoHdz
#80QRRVL09
12 5 179
2019-05-25 19:56:55
134
280
45 Elder
Yanaco
#82LPPPYV
12 5 099
2019-05-25 08:46:04
422
400
46 Co-leader
jonips25
#9RGRQL2YL
11 5 091
2019-05-25 16:42:11
36
40
47
1
Elder
Señor Gregorio
#GPQRGCPG
13 5 029
2019-05-25 20:54:05
142
400
48
2
XxTheGamerxX
#92Y29U9Q8
10 5 028
2019-05-25 10:45:18
264
360
49
2
Elder
CdeCésar
#292R0LYPG
12 4 958
2019-05-25 14:03:12
0
480

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord