CLASH ROYAL

#8YQURPJ

50 454

50 / 50

ESSERE ATTIVI IN GUERRA ALTRIMENTI OUT......DONARE...... BUON DIVERTIMENTO

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 454
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader JOK3R 69
Phạm vi chiến tích 2 009 – 5 483
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 004
Elder 8
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
La Roccia
#2LLJ8YVPR
13 5 483
2019-07-16 23:06:29
314
200
2 Leader
JOK3R 69
#CY8CYU8C
13 5 456
2019-07-16 23:25:03
466
240
3 Co-leader
Diego il mitico
#92YR800R
13 5 333
2019-07-16 20:27:25
56
200
4 Elder
Lorenzo consy
#QUYQ2R9Q
12 5 294
2019-07-16 11:07:52
50
40
5
1
KING IMAN
#282JCQPL
12 5 262
2019-07-16 15:03:34
104
0
6
1
Co-leader
pollo
#22RQ8QR9V
12 5 256
2019-07-16 21:59:56
114
120
7 Co-leader
Giovanni Luca
#9JYR0YPU
12 5 223
2019-07-16 21:26:25
152
0
8 Elder
giofinally
#VYLR0JC
11 5 203
2019-07-16 23:04:15
42
40
9 Co-leader
daniele16998
#QJUGCJR2
11 5 157
2019-07-16 20:27:28
64
160
10
2
Elder
xFor1
#28QRCQ0U
11 5 130
2019-07-16 22:43:34
188
200
11
1
Co-leader
marcos
#UJ2V22LQ
12 5 120
2019-07-16 19:47:49
86
150
12
1
Co-leader
fernanda
#2R8JJG9C8
12 5 116
2019-07-16 23:37:16
154
110
13 Co-leader
lele
#2GRL22Y09
12 5 090
2019-07-16 19:20:56
10
40
14 Co-leader
war pig
#JPVYYJ8Y
13 5 075
2019-07-16 20:32:16
76
120
15 Co-leader
il distruttore
#2YGPCV028
11 5 053
2019-07-16 12:16:28
46
120
16 Co-leader
maty
#2YCRV8J28
12 5 045
2019-07-17 04:11:27
72
160
17 WANTED❗️
#2QQR2U9C
12 5 038
2019-07-15 14:26:21
27
64
18 Elder
teo
#9PVGQCGQU
11 5 030
2019-07-16 13:45:15
66
80
19
4
༺MATTEO༻
#22VJGVJ
11 5 014
2019-07-16 15:39:27
28
80
20
1
Co-leader
Sund
#2JRUUCC98
13 5 014
2019-07-16 23:10:42
106
120
21
1
POKER
#892V9VGJ
10 5 012
2019-07-15 15:07:43
0
0
22
1
MARCOPORTO99
#2JY28P2R
12 5 009
2019-07-16 23:58:47
123
200
23
1
Alex369
#2RY8P80
12 4 986
2019-07-16 21:10:21
34
120
24
2
puma
#80VLCVQR
11 4 850
2019-07-16 15:45:37
118
120
25 al soma
#98RLGR89J
9 4 822
2019-07-17 03:23:24
341
160
26
1
Elder
==Gio29==
#PLRPC9P8
11 4 819
2019-07-15 15:34:24
30
40
27
3
ViKing
#P2RCV22U
11 4 806
2019-07-16 20:53:18
249
160
28 Bharat ABD
#2YCG9229J
11 4 730
2019-07-16 17:27:12
52
40
29 Alessio
#PLJGLRQR0
9 4 694
2019-07-16 13:20:55
150
120
30 Djlori98
#GQCL89U9
11 4 688
2019-07-13 12:29:09
0
0
31 Martina(BPYuri)
#Q22UVPL2
11 4 627
2019-07-14 15:12:37
0
0
32 THE DISTRUCTOR
#9YLR2CYL0
9 4 604
2019-07-16 20:58:07
277
160
33
1
lemn
#8GY0LLRL0
11 4 559
2019-07-13 22:19:52
0
0
34
1
{peppe84}
#89PP90LV
12 4 556
2019-07-15 17:11:45
0
40
35
2
sterfire 529
#2Y29LG99U
10 4 535
2019-07-16 20:23:06
84
40
36 Elder
RedSky
#2GYYQ98Y8
12 4 523
2019-07-03 17:38:30
0
0
37 Elder
RSNG
#P9LR9RGR
11 4 320
2019-07-16 23:40:47
81
160
38 Co-leader
zoe no
#2VC2J2U2
12 4 293
2019-07-16 23:49:12
66
120
39 Sasy20
#80P8GGR8G
10 4 289
2019-07-13 23:41:09
0
0
40 Co-leader
Sigfrido
#2QJJQLL02
10 4 200
2019-07-14 10:54:14
0
0
41
1
marisa71
#YLQ0RQ9Q
12 4 183
2019-07-16 19:57:19
28
40
42
1
maark
#92LVR9R9L
10 4 166
2019-07-14 11:24:32
0
0
43 Rambo Lachi
#LLV2CYQ
10 4 148
2019-07-16 09:01:50
0
0
44 NIKOLINO
#28PY8UC2
10 4 133
2019-07-11 18:22:37
0
0
45 Elder
RaZe Rap7or
#L0JQU0P9
13 4 082
2019-07-16 16:02:54
28
80
46 farzin
#8JR0RUGJJ
11 4 069
2019-07-15 05:03:31
0
0
47 Co-leader
MikeBro
#82Q28G08
13 4 045
2019-07-16 22:57:19
122
160
48 TOMMI 05
#28RLC0UV9
11 4 020
2019-07-14 13:53:00
0
0
49 Manuel
#UUJUVL8
11 4 002
2019-06-30 17:47:13
0
0
50 Đấu trường 7 Co-leader
PĮNØLaLAVATRĮÇĘ
#PPRYQQQCG
6 2 009
2019-07-14 09:21:03
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord