Tunisian Wanted

#8YQPJLVC

45 088

45 / 50

bienvenu(e)s à notre clan. respectez les autres membres. faites des dons pour rester parmi nous. jouez, amusez-vous !

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 45 088
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader الفخّ fa5
Phạm vi chiến tích 2 332 – 5 171
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 40
Elder 4
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
achref
#GGCVCY02
11 5 171
2019-09-16 01:03:07
40
0
2
1
Co-leader
anis
#YCRCUL28
12 5 051
2019-09-15 21:19:20
0
0
3 khaled
#8C9UCV8VC
11 5 026
2019-09-15 23:06:55
0
0
4
3
Elder
hamdi
#90V2U9Y9Y
11 4 977
2019-09-15 18:29:30
0
0
5 yousef
#QY0J8JUY
12 4 956
2019-09-15 22:35:40
0
0
6
2
BlackMamba
#2C20PLPCV
11 4 946
2019-09-15 14:24:02
0
0
7
1
Houssem
#2UG28YLQ
11 4 918
2019-09-13 12:08:28
0
0
8 Elder
nems
#RPUY90RU
12 4 905
2019-09-15 07:26:24
0
0
9 Co-leader
bel has sen
#922J8VRPU
11 4 739
2019-09-15 21:32:07
0
0
10
5
choura
#PCY02GVR0
9 4 673
2019-09-16 02:59:35
0
0
11
2
loading99%
#992UVLLPP
10 4 652
2019-09-15 20:07:18
0
0
12
2
achraf
#99QPYC8CU
11 4 616
2019-09-09 12:29:23
0
0
13
2
ghassen
#9QRUGCUPP
10 4 606
2019-09-15 20:39:02
0
0
14
2
Elder
black star
#P9U9LQQPQ
11 4 605
2019-09-15 22:25:44
0
10
15
2
aymen
#80GCPGRJP
10 4 448
2019-09-05 14:53:44
0
0
16
2
hammadi
#PY89LJR0J
8 4 438
2019-09-15 20:10:52
0
0
17
1
amin
#9V8VU2JCR
10 4 437
2019-09-15 23:02:08
0
10
18
2
sam
#89VRQJ20P
10 4 433
2019-09-15 23:54:56
0
0
19 mourad
#PPC82RQC8
9 4 374
2019-09-15 10:40:01
0
0
20 三八
#9CLQRULPG
9 4 167
2019-09-14 07:25:55
0
0
21 khayem
#20QP9RU22
10 4 158
2019-09-14 18:49:14
0
0
22 GhaįTh
#8228VJVVP
10 4 123
2019-09-15 20:56:48
0
10
23 oussama
#PQRL8Q009
10 4 113
2019-09-15 23:19:32
0
0
24 SOUISSI
#90RGYC9PG
11 4 081
2019-09-03 00:49:07
0
0
25 langer
#8G29PLCYL
11 4 056
2019-08-20 10:16:55
0
0
26 marouene
#QJJQLUGR
11 4 036
2019-08-09 18:39:51
0
0
27 king
#8Y020VRJV
10 4 022
2019-08-26 13:22:10
0
0
28 Leader
الفخّ fa5
#8LQL0LGQ
12 4 015
2019-09-15 20:41:14
0
10
29 Co-leader
DANGER ⛔️
#228LP8LGU
10 4 001
2019-07-18 17:01:15
0
0
30 oussama
#9GJ0YRPUJ
10 4 001
2019-06-21 13:34:36
0
0
31 annie
#U9QY9URQ
10 4 001
2019-06-26 00:08:30
0
0
32 ali toumi
#9CJUG22JR
10 4 001
2019-06-24 15:41:26
0
0
33 T.B.M.A.G.EVER
#9PRGRJLRQ
9 4 001
2019-06-28 15:18:25
0
0
34 Đấu trường 12 nzouha
#8CQGG0VLP
9 3 996
2019-09-15 21:00:08
0
0
35 Đấu trường 12 big dog
#9Q9U200LU
11 3 928
2019-08-28 18:18:42
0
0
36 Đấu trường 12 Nasim 99
#JGR28UV
11 3 897
2019-09-15 11:45:08
0
0
37 Đấu trường 12 assasin royal
#9C2P8L0L0
9 3 846
2019-09-14 15:46:46
0
0
38 Đấu trường 12 安宇晨嘚
#PRGY2GYJG
8 3 753
2019-08-25 05:20:21
0
0
39 Đấu trường 12 ïbrã hïm
#P9V2Q9GUG
10 3 735
2019-09-01 13:50:57
0
0
40
1
Đấu trường 12 kays
#PL9CPC2VJ
8 3 723
2019-09-15 18:41:41
0
0
41
1
Đấu trường 12 mimo sa
#YLPP9RR2V
8 3 700
2019-08-10 12:36:46
0
0
42 Đấu trường 12 Dhia Gazi
#PL89R2CYV
8 3 609
2019-06-30 10:07:37
0
0
43 Đấu trường 10 Elder
Dahdou
#8YCVJYP90
11 3 108
2019-07-28 11:26:23
0
0
44 Đấu trường 9 Leternel
#9UVV8V2LL
8 2 900
2019-08-26 10:36:54
0
0
45 Đấu trường 8 medyac
#PYR8YJCUJ
8 2 332
2019-09-14 18:16:30
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord