nukkekoti

#8YPY9CGC

49 649

33 / 50

Tervetuloa aktiiviseen ja huumorilla maustettuun kotiin. Sota on päällä 24/7, osallistuessa hoida kaikki pelit! K-18 💀⚡🌪🚀☄

Nhận Vào Hội
Thành viên 33 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 649
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Hampiainen
Phạm vi chiến tích 1 339 – 6 611
Thông tin hội
Vị trí Phần Lan
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 540
Elder 13
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
RäppiKäpy
#QJQ8CCJ2
13 6 611
2020-01-28 13:16:41
161
120
2 Leader
Hampiainen
#8CGU0Q9Q
13 6 321
2020-01-28 10:48:20
294
120
3 Elder
自分を吸う
#82P8CJCRV
13 6 151
2020-01-28 12:28:02
243
160
4 Elder
mielipeli
#89VV0CYYU
12 5 755
2020-01-28 13:24:12
76
80
5
3
Metsäheikki
#C0RRPRYU
12 5 723
2020-01-28 12:23:51
0
0
6
1
Elder
imeittees
#28PJCVRGQ
13 5 712
2020-01-28 04:24:15
66
120
7 Elder
jamnl
#88UUUV0C9
12 5 678
2020-01-28 12:55:28
216
160
8
2
Co-leader
nukki
#2V22RVGRU
13 5 673
2020-01-27 21:28:02
18
80
9 Co-leader
LÄSKI
#8L90LC8RJ
12 5 582
2020-01-28 13:10:37
78
120
10 Elder
neke
#LRLV8RQV
13 5 569
2020-01-28 08:53:12
82
120
11 Co-leader
på feijando
#2RJ09U92R
13 5 554
2020-01-28 09:44:56
116
120
12
3
aivopähkinä
#9Q80VY9YG
12 5 430
2020-01-28 13:23:28
166
200
13
1
Elder
R1MPPI
#980P90RR8
12 5 417
2020-01-28 13:13:14
164
190
14
1
Elder
K1ngis
#QPQP0P90
12 5 360
2020-01-28 11:15:49
36
0
15
1
Elder
roneh
#9PY2V2PQ0
12 5 351
2020-01-28 05:54:18
28
40
16 pinppi
#YRUG0UQUV
11 5 346
2020-01-28 04:44:23
152
150
17 Co-leader
Tulppara
#9L8JLULYU
12 5 344
2020-01-28 08:28:23
42
80
18
1
hennakalinainen
#8U0RYJGR9
11 5 277
2020-01-27 20:48:02
110
80
19
1
Jonaazu
#PG8YYPLLQ
11 5 242
2020-01-28 12:35:54
114
160
20 Elder
Janne
#8P0RVP99P
12 5 237
2020-01-27 20:03:31
26
80
21 tonno
#9QGYPJUCL
12 5 231
2020-01-28 01:23:03
76
80
22 uuniasentaja
#9UJ9C2YV8
11 5 183
2020-01-28 10:07:36
94
0
23 Elder
Salmonsnake
#20RULCJQ9
12 5 077
2020-01-27 16:35:10
28
80
24 kalajenna
#P29QCYVQC
11 5 051
2020-01-28 10:47:27
44
80
25 Elder
Iqu
#9CUQ9YL2L
12 5 050
2020-01-19 22:15:02
0
0
26 PrimeNugettos
#CQPR90UP
12 5 045
2020-01-26 19:07:26
0
0
27 betoniviidakko
#YY2UQ0C2L
10 5 004
2020-01-28 11:33:07
36
80
28 Elder
jääjalkamies
#89RGGYYLG
11 4 861
2020-01-26 12:06:41
0
0
29 Elder
notkea nipa
#LG9Q99V00
8 4 684
2020-01-28 12:38:36
0
0
30 SuperDumbo
#QYQUY9CJ
11 4 566
2020-01-27 15:54:30
56
40
31 Keksimonster
#PLC9G2VR9
9 4 038
2020-01-21 19:54:57
0
0
32 Đấu trường 12 rimppi
#LQ2Y0YUY2
7 3 777
2020-01-28 05:06:11
18
0
33 Đấu trường 5 freekodak
#28Y0RPPYY
6 1 339
2020-01-25 10:27:53
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord