Dracarys

#8YC0LV29

55 478

46 / 50

🔥Bienvenidos a la gran familia de Dracarys 🔥OBLIGATORIO grupo de WhatsApp 🐲Cantera: DracaLICH 🐲 Religión: Testigos de LICH ⛪

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 478
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Lich
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 933
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 18 370
Elder 16
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
C.R.E.A.M
#929JU0GC
13 5 933
2019-08-24 17:45:02
1230
640
2
1
Co-leader
Depredator
#22000YYY2
13 5 928
2019-08-24 18:09:21
1210
680
3 Elder
Charly
#8LQCVP2YV
12 5 856
2019-08-24 18:44:35
518
480
4
3
Elder
IvanHDM
#JCP0988Y
13 5 840
2019-08-24 17:16:08
552
560
5
1
Elder
ElJoTa
#8G02CLG
13 5 818
2019-08-24 18:09:13
602
600
6
1
McVíctor46
#8PL2PVVP9
13 5 815
2019-08-24 18:37:04
1152
600
7
1
Co-leader
Tato95
#2QLUVR0QL
13 5 794
2019-08-24 14:56:43
344
600
8 pathbroken
#QYYR9G
13 5 747
2019-08-24 14:08:31
378
440
9
1
byNeorage_YT
#20PGR00R
13 5 741
2019-08-24 18:28:24
74
160
10
3
Víctor Córdoba
#20YLC9JP
13 5 736
2019-08-24 16:21:11
910
720
11
3
JoRDi
#28LPQRYL9
13 5 703
2019-08-24 18:10:21
938
600
12
1
Elder
angel
#2PJYJJCL
13 5 692
2019-08-24 18:43:04
534
520
13
4
Elder
PabloGWGD
#2VR2VYV8V
12 5 688
2019-08-24 18:41:29
128
560
14
2
Elder
jesus
#22C09GLP
13 5 657
2019-08-22 12:27:53
30
280
15
3
Elder
Cuchillero66
#Y09GC0RV
12 5 615
2019-08-24 17:31:33
308
360
16 Elder
ice bandit
#8Y80VPYJP
13 5 577
2019-08-24 18:17:37
396
580
17 EduardoMendoza
#2PRGC08CC
12 5 566
2019-08-24 18:38:49
534
600
18
1
Elder
superskun
#Y8RJGY2U
13 5 563
2019-08-24 18:39:17
2134
680
19
4
Elder
Skm06
#2QJVGJJY8
12 5 562
2019-08-24 16:38:50
620
600
20
1
newproject
#CJ92QPQP
12 5 518
2019-08-24 17:59:10
184
440
21
1
Elder
rgramblado
#QVU208PL
13 5 507
2019-08-24 15:02:18
254
240
22
1
juspro14
#20CQQY0PP
13 5 432
2019-08-24 17:24:41
416
480
23
7
furius
#9YUG2Y8QQ
12 5 424
2019-08-24 18:19:11
404
440
24
4
Elder
Jungle Royale
#2J20Y0CC
13 5 413
2019-08-24 10:45:38
481
440
25
3
Trainer Bashful
#8PGVVL2
12 5 409
2019-08-24 18:48:39
329
360
26
2
Chovas
#2GVQVJCYU
13 5 391
2019-08-24 17:02:27
80
80
27 frankarma
#298V20C9L
12 5 348
2019-08-24 16:28:03
158
280
28
2
Elder
the notorius
#8GRGJC0LY
12 5 333
2019-08-24 17:48:17
310
440
29 Alvaro953
#Q2P9CUGG
13 5 331
2019-08-24 18:08:33
501
560
30
5
Charles Everton
#2R2R0J9J
12 5 326
2019-08-24 14:53:35
241
480
31 Elder
xexu
#2GRG2L2VC
12 5 255
2019-08-23 19:01:55
204
340
32 Leader
Lich
#9C0RJYPJ
13 5 250
2019-08-24 13:05:32
189
240
33
2
potatoface
#2VVG9R0VQ
12 5 234
2019-08-24 06:29:38
28
120
34
1
tokero
#802PVCG
13 5 194
2019-08-23 19:32:30
294
280
35
2
Co-leader
BFPP I Fane
#L9PC9QCC
13 5 155
2019-08-24 18:03:21
218
280
36
2
Elder
Aquiles
#2JPR8928C
12 5 149
2019-08-24 17:28:04
188
440
37
1
Alex
#G9892C
12 5 080
2019-08-22 22:31:34
58
240
38 Co-leader
Nicolás I
#9QJGJYRQ
13 5 012
2019-08-24 10:35:01
100
360
39 ezk47
#8Q8JC9VQ
13 4 945
2019-08-19 23:03:55
10
40
40 fransito
#9LPYPVGV
12 4 806
2019-08-24 17:34:28
274
560
41 chechu
#890V0CVQR
11 4 804
2019-08-23 19:02:53
0
40
42 Co-leader
Kel'Thuzad
#R8RYV99G
12 4 570
2019-08-24 02:41:49
126
40
43 Erlwin
#Q2989GQR
11 4 309
2019-08-13 22:39:38
0
0
44 hell_en
#RCYUVJV0
11 4 269
2019-08-22 09:11:23
0
0
45 Yañez
#2Q0CR2L22
12 4 001
2019-07-19 13:50:38
0
0
46 USUSU
#82902QGV8
12 4 001
2019-07-14 15:51:08
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord