Dz™Aquafortains

#8Y0LCVCL

50 652

49 / 50

Dz™Aquafortains🌠ClanActif🌠PasD'Insulte🌠bienvenue 👍👍👍

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 652
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader STAR☄حليب
Phạm vi chiến tích 3 367 – 5 729
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 112
Elder 31
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Marky
#YQ8LQ882
13 5 729
2019-06-16 01:43:43
1598
730
2 Elder
Shadow
#2CGL0ULP9
12 5 690
2019-06-15 23:18:45
460
360
3 Co-leader
messi
#8VL0JLCU8
12 5 471
2019-06-15 22:30:16
594
320
4
1
Elder
♠Warky♠
#2QPPCPPQQ
12 5 417
2019-06-15 23:54:48
746
630
5
1
Co-leader
جون سينا
#28UY0CUJG
13 5 371
2019-06-15 21:20:39
480
440
6
2
Co-leader
arma
#8GP088C9Y
12 5 323
2019-06-15 20:35:17
136
320
7 Co-leader
takanome
#90RY9GRVC
11 5 214
2019-06-15 22:47:50
638
520
8 Elder
YaSSouRi Obito
#2RRJ2LYRP
11 5 133
2019-06-15 06:24:34
205
160
9 Elder
Stam iam
#8GYLPCC2Y
12 5 132
2019-06-16 02:34:18
110
240
10
11
Elder
walid
#9QPP9QY2P
11 5 064
2019-06-15 20:24:10
298
192
11
1
Leader
STAR☄حليب
#9P0RYR2VU
10 5 030
2019-06-15 23:56:15
388
600
12
1
Co-leader
yaw berrrrrrrrr
#2RLC2VV92
12 5 027
2019-06-15 22:26:23
942
512
13
10
Elder
Amine-Dz
#LL0JRLQ
12 5 027
2019-06-15 23:49:59
20
80
14
3
Elder
abdou
#9080VJ0U0
11 5 018
2019-06-15 18:05:27
128
320
15
3
رجل البرية
#2RYQRRU0Q
12 5 007
2019-06-15 21:19:47
86
160
16
3
Elder
menouam
#8JQP2PQC9
12 5 007
2019-06-16 00:15:05
538
490
17
2
Co-leader
sLayer
#92JJVJ0YJ
11 5 004
2019-06-15 17:00:05
334
480
18
3
Elder
lucas dlator
#2VVUJQ8C2
12 4 993
2019-06-13 23:13:04
74
200
19
3
zagalo
#9LGRJ8QV8
11 4 969
2019-06-15 23:03:32
50
240
20 Elder
CRBelouezdad
#PP8PCRQU9
10 4 969
2019-06-15 12:53:42
164
190
21
1
Ilichs
#P2VLQU9
13 4 932
2019-06-15 01:22:52
0
0
22
2
Elder
✨LiZ✨
#2U2UGLPQJ
12 4 868
2019-06-15 16:25:28
764
520
23
5
Co-leader
madido
#JC9RUYUC
11 4 868
2019-06-16 00:16:11
340
280
24
1
Co-leader
hagar
#8PGJ8VCQV
12 4 813
2019-06-13 23:50:22
20
40
25
1
Elder
sofiane yt pro
#P9VL0R822
10 4 751
2019-06-15 15:13:00
306
530
26
1
Elder
MEN
#JJYYLVUU
11 4 731
2019-06-15 22:52:50
402
200
27
2
Elder
Sissou Roi
#9G00Q90CP
10 4 713
2019-06-16 00:53:19
30
400
28 Elder
nadiro
#9QY0LQR80
10 4 706
2019-06-10 19:28:02
50
0
29
1
Elder
EL__ReŸ 10
#89J89CLJJ
11 4 658
2019-06-11 07:50:21
31
80
30
1
Co-leader
kodjou
#22URCCCCU
12 4 637
2019-06-15 21:31:46
141
200
31
6
Elder
STAR انرجي
#8G0UUJCPV
10 4 625
2019-06-15 21:00:57
124
160
32 Elder
REZA
#P8LCCUQYV
11 4 623
2019-06-15 21:32:06
166
200
33 benaximuus
#89JPVYLUP
10 4 620
2019-06-15 21:18:35
68
80
34
5
Elder
zimou
#PVQJQQ88R
10 4 608
2019-06-15 22:23:39
28
440
35
1
〽anis〽
#8UPVJGRRY
10 4 608
2019-06-15 23:01:00
134
160
36
1
ouss
#2R020LCP
11 4 605
2019-06-15 11:06:46
8
40
37
1
Elder
chadow
#20V2LYP0Q
10 4 604
2019-06-09 19:04:24
0
0
38 Elder
ACHIKOOR
#9LVQV2JCQ
11 4 563
2019-06-14 01:39:42
220
190
39
1
Elder
Ýöū Çèf
#2GPGGL9R
11 4 482
2019-06-15 19:11:01
10
70
40
1
Elder
nadir
#8QR0JLRRV
10 4 363
2019-06-15 01:25:00
48
0
41
1
Elder
onepunchman
#CR0QC9UL
10 4 309
2019-06-13 13:54:01
48
40
42
1
Elder
faiz amara
#PPRQ0LPG2
10 4 306
2019-06-14 13:56:04
40
60
43
2
Elder
voyboy
#J2VGCYY2
10 4 245
2019-06-15 20:35:59
28
40
44 supercell
#9PPLVRVJ9
10 4 244
2019-06-15 21:18:45
216
200
45
1
Elder
Smaug
#282J8LRUU
12 4 032
2019-06-16 00:00:49
56
0
46 سيفو
#PQ0GJ9YG
10 4 020
2019-06-15 23:39:19
96
40
47 Elder
smoker
#9CC2QVVY2
10 4 002
2019-06-10 18:44:13
0
0
48 Elder
♠D.A$CE♠
#92JLQVQV0
10 4 001
2019-06-10 18:38:35
10
0
49 Đấu trường 11 Elder
KHALIL AMARA
#PYYG20RYU
9 3 367
2019-06-14 21:51:43
2
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord