Gangland

#8VUP2U9R

52 298

50 / 50

Go Hard or Go Home 💪🏻 War Heroes 👑. WE NEED ACTIVE PLAYERS

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 298
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader HARSHiL
Phạm vi chiến tích 2 080 – 5 856
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 288
Elder 15
Co-leaders 19
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
blue matchstiks
#8VYU2CY2Y
13 5 856
2019-09-20 16:14:00
681
440
2 Co-leader
kvp
#8VVCCPV9V
12 5 467
2019-09-20 15:33:59
695
390
3
7
Co-leader
Naughty 86
#98JV82YJL
12 5 383
2019-09-20 11:39:31
410
400
4
1
Co-leader
AQUAMAN
#LVQCCGC
13 5 375
2019-09-20 13:13:12
839
480
5
1
Co-leader
royal solanki
#2CLY0QL2Q
12 5 374
2019-09-20 16:11:18
112
280
6 Co-leader
PaTrIxX
#8C88GP9VU
12 5 350
2019-09-20 16:41:02
346
400
7
2
Co-leader
#prashant4
#9QL9J0L
13 5 339
2019-09-20 14:19:28
546
400
8
6
Scania
#2J8L8L9U9
12 5 334
2019-09-20 15:56:14
63
360
9
3
the VIPER
#890GQ9GP
12 5 317
2019-09-20 16:16:24
374
400
10
10
Co-leader
Risky
#28R2LP9LQ
12 5 302
2019-09-20 16:10:39
826
400
11
4
RA181THEKING
#8LC8RJY00
11 5 301
2019-09-20 15:26:58
161
400
12
4
Elder
vaibhav2415
#8RVP02JG2
11 5 299
2019-09-20 12:46:57
220
160
13
2
Leader
HARSHiL
#2R0U8VYVP
12 5 292
2019-09-20 15:37:11
332
160
14
5
Elder
Bad_Man
#L8QRLQ8J
12 5 267
2019-09-20 16:28:28
174
200
15 warrior hriday
#8JLYC2QQQ
11 5 262
2019-09-20 16:23:32
50
0
16
3
Nikunj
#8GRYVV0LG
12 5 261
2019-09-20 08:00:53
128
320
17
2
Co-leader
Kaps
#90PV280PP
12 5 207
2019-09-20 16:02:21
384
400
18
2
Co-leader
the kingvasava
#2R9CYJGRU
12 5 204
2019-09-20 15:59:26
47
240
19
10
Co-leader
Johnny Walker
#8PVUYVGCP
11 5 158
2019-09-20 16:21:57
89
0
20
1
Co-leader
Krupanandha
#9RJ0Q80V
13 5 131
2019-09-20 15:23:12
398
440
21 Elder
Aayush
#JU89JQV2
11 5 100
2019-09-20 15:15:38
56
360
22
5
Co-leader
Dipen
#92UG8Y289
12 5 096
2019-09-20 12:05:20
158
200
23 Elder
amit jaiswal
#8QLJQ2JV
12 5 093
2019-09-20 15:37:04
178
430
24
2
WarLoRD
#2GLV02UC
11 5 089
2019-09-20 03:48:01
0
0
25
1
Co-leader
yoyothug
#9P82GUYUV
10 5 062
2019-09-17 17:12:02
0
0
26
8
PS
#8C20JLRJU
12 5 059
2019-09-20 16:32:15
202
400
27
2
ELECTRo MASTER#
#PV9GY8CY
12 5 057
2019-09-20 04:01:04
60
80
28
1
Co-leader
MARK42
#8CVLCVLGL
12 5 051
2019-09-20 16:18:41
554
400
29
3
Elder
pkdrowsy
#29R222L8R
12 5 049
2019-09-20 03:07:45
201
160
30
2
Elder
Paramveer Singh
#8J2VPQU0
11 5 020
2019-09-20 15:45:36
156
280
31
2
Elder
naveen
#89UVRRLRQ
10 4 965
2019-09-20 16:14:26
740
560
32
2
Elder
Pavan
#9J8YPPG09
11 4 956
2019-09-20 15:30:06
370
160
33
2
Co-leader
IRON DOME
#8U2U2L29L
11 4 949
2019-09-20 16:42:40
66
320
34
6
arjun
#9VG099P8G
10 4 917
2019-09-20 16:50:59
595
520
35 Co-leader
Jagga Daaku
#89QJLPJ82
12 4 892
2019-09-17 14:02:19
50
120
36 Co-leader
Ğ@Me ØvËr
#YP0CYYQU
12 4 855
2019-09-20 10:56:18
258
400
37
1
Ayush
#CQC989LG
10 4 733
2019-09-13 13:36:14
0
0
38
1
Vicky
#2V82UVU08
13 4 719
2019-09-15 10:26:31
0
0
39
1
Elder
kp
#80CC0809L
11 4 697
2019-09-09 15:34:55
0
0
40
1
gotu
#90CQG22YV
9 4 672
2019-09-20 16:04:33
1
0
41
4
Elder
nikc4azy
#PLR0880YY
10 4 667
2019-09-20 16:42:02
0
80
42 Elder
menthrexx
#9G8R29Y9
11 4 652
2019-09-11 04:41:02
0
0
43
1
Hellraiser
#98V2P22YR
10 4 642
2019-09-20 15:51:02
30
0
44
1
Elder
bhole ka diwana
#8UPLJ8UUR
10 4 641
2019-09-20 15:40:27
2
0
45
1
Co-leader
rvpro
#9GJV9LCLP
12 4 486
2019-09-14 21:19:51
0
0
46
1
Elder
Rishabh
#P8L88C290
9 4 467
2019-09-20 16:18:54
0
160
47 Elder
Mehul(Virat).
#JJ8L2JJ
13 4 207
2019-09-16 02:31:15
20
40
48 [email protected]
#8JVLU2R9P
10 4 150
2019-09-19 17:09:03
0
0
49 Đấu trường 12 Elder
jay
#PJY9PPV92
9 3 902
2019-09-20 14:16:10
102
80
50 Đấu trường 7 Dhambha
#YGRVPL290
7 2 080
2019-09-17 07:49:57
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord