wNz TEAM

#8VP9V8QP

55 082

49 / 50

FAMILIA wNz TEAM🎖TMB ahora en Brawl Stars↕️Activos En ClanWars↕️Clan Sostenido por grandes jugadores↕️R49 , +5K3 Ingreso.🎯🎯

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 082
Chiến Tích Cần Có 5 200
Clan Leader sky1wNz' <--'
Phạm vi chiến tích 5 023 – 5 894
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 832
Elder 15
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 HenRyy
#J8J9UR
13 5 894
2019-04-24 01:15:13
118
0
2
1
Elder
El Soberano
#802RYYYL9
13 5 725
2019-04-23 22:01:11
516
240
3
1
Co-leader
Mr.Colas
#2L00JJ99
13 5 700
2019-04-24 05:32:38
264
240
4
2
Co-leader
☆RaDoS☆
#G98GJR0G
13 5 693
2019-04-24 00:42:48
303
200
5 ❄️RUN™❄️
#YLLP29JJ
13 5 652
2019-04-23 21:32:39
60
40
6
7
Elder
Murray
#9CCP02V
13 5 645
2019-04-24 02:05:39
326
240
7
4
Co-leader
Sdesalva
#2CVCGGGLC
13 5 623
2019-04-24 04:25:11
302
240
8
1
Elder
Adrian 11
#28V88YLUU
13 5 614
2019-04-24 05:47:07
210
200
9
1
Elder
MiKe Braddock
#9YPRJUP
13 5 610
2019-04-24 03:05:47
384
240
10 ⚠️ Ace™
#VYQCQC09
13 5 605
2019-04-24 01:06:12
40
0
11
6
Co-leader
ᎠỰƦᎶa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍
#QGLR9PU2
13 5 602
2019-04-23 23:48:10
172
160
12
5
Co-leader
makinator
#9JVQPUPQ
13 5 581
2019-04-24 05:26:48
340
120
13
9
RafaBusu
#28LV8JLQ0
13 5 556
2019-04-23 23:40:06
90
152
14
8
_R12_
#C8V8P8P0
12 5 542
2019-04-23 17:24:05
80
120
15
8
"BzT" -J-PrO!!
#8PVV0VG28
12 5 535
2019-04-24 06:11:11
345
320
16 easydro03
#LLV0YYVL
13 5 444
2019-04-24 00:49:34
158
160
17 Stumin
#C0GUP9VP
13 5 434
2019-04-24 05:33:26
233
240
18 luismel_7
#8VYCYJGY
13 5 427
2019-04-23 18:42:38
120
160
19
7
Elder
nicolas
#2GGQRQ0QY
12 5 408
2019-04-23 20:24:10
0
80
20
5
DaNiRepOriginal
#202CYP9V0
12 5 361
2019-04-24 05:50:01
10
120
21
7
Juan
#2CUCU89GG
13 5 359
2019-04-24 04:46:50
48
240
22 Sergio13
#R8RLYYQV
13 5 353
2019-04-23 23:32:41
0
0
23
4
Fear
#GPVPLJR0
13 5 330
2019-04-24 05:59:56
504
230
24
3
Jorge
#209UV292G
13 5 329
2019-04-23 22:32:43
110
160
25
4
Elder
daoiz
#JVU9CRG9
13 5 318
2019-04-24 04:57:39
158
270
26
16
KING_DIRTY
#QQVRYVL0
12 5 312
2019-04-24 02:36:10
186
280
27 mcGregor
#8YLGLQGU0
12 5 312
2019-04-23 23:46:42
0
40
28
2
Monchilanselox
#PPU00YVP
13 5 309
2019-04-23 22:00:34
220
200
29 Ximi
#90CJYCLJ
12 5 308
2019-04-23 21:00:38
0
0
30
10
Toni14
#R0PVVQJ8
12 5 301
2019-04-24 00:41:18
90
160
31
5
Osorio94
#VLQGGQ9
12 5 299
2019-04-24 06:21:39
320
240
32
8
Elder
dren
#29VGC9GY9
13 5 296
2019-04-24 01:58:42
20
240
33
2
jimmygd5
#2RLU290
13 5 296
2019-04-23 21:45:00
70
160
34
9
Co-leader
cram
#2QYLC080
13 5 282
2019-04-23 17:33:51
108
240
35
2
eldelospolos
#2J8J22P0J
13 5 261
2019-04-23 22:57:11
408
240
36
4
Elder
rsv-xl
#2UUU8LLC
13 5 209
2019-04-23 17:19:53
0
0
37
8
Elder
Hicham
#8P0URCRV
12 5 207
2019-04-24 06:02:26
50
120
38
2
Pene Flaco 69
#GYQVJ9U
13 5 200
2019-04-24 04:42:01
70
120
39
6
Luis
#QQ8UC0LQ
13 5 174
2019-04-23 18:05:28
30
40
40
5
Elder
Poliziark YTube
#22PJ2U8UY
13 5 172
2019-04-24 00:12:16
18
40
41
27
Elder
Scaptcha_YT
#L2V20PYV
13 5 139
2019-04-24 06:06:45
616
280
42
4
PARK JI SUNG
#GLUC9JU8
13 5 127
2019-04-24 06:17:20
218
220
43
9
jaimete
#2QU9QLJCV
12 5 115
2019-04-24 01:23:41
10
160
44
5
Leader
sky1wNz' <--'
#28PR8ULY
13 5 104
2019-04-24 06:32:13
212
240
45
5
Elder
RaS
#YLR802YL
12 5 056
2019-04-23 19:23:45
58
160
46
2
Elder
jmontes
#JGQUJG
13 5 046
2019-04-24 00:03:20
68
240
47
6
PERDISTES;(HAHA
#2VGL9GRGV
12 5 040
2019-04-24 00:48:00
160
120
48 Elder
MARIO-MGM21
#2JJGPQRL8
12 5 024
2019-04-23 22:32:28
346
240
49
3
Elder
Lord Ciaq
#VRRR0V0G
13 5 023
2019-04-24 05:42:41
50
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord