tunisian evil

#8VJUCYUR

49 062

32 / 50

roi 12🥊cartes de guerre min nv 11👹3 combat collection+guerre🎮😏 مرحبا بكم😉

Nhận Vào Hội
Thành viên 32 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 062
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader becha
Phạm vi chiến tích 4 459 – 5 980
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 120
Elder 17
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
zied
#88QJVCUC9
12 5 980
2019-09-20 18:29:59
230
400
2
1
Co-leader
Ta5ra Fih
#P2LU2QQ98
12 5 845
2019-09-20 20:07:05
534
480
3
3
Elder
imed
#90VCLY8VV
13 5 820
2019-09-20 14:27:06
258
120
4
3
Elder
sadok
#2LRYQUUPY
13 5 776
2019-09-20 20:09:34
596
430
5
1
Co-leader
mg25
#2CQLPJU0R
13 5 713
2019-09-20 18:36:18
20
80
6
7
Elder
➰➰EL CAPO➰➰
#8PVP2L8Q
13 5 573
2019-09-20 20:14:11
600
560
7 Co-leader
moudammer
#8JVQ2PCQ8
13 5 554
2019-09-20 19:55:19
1178
400
8
3
Elder
césar
#8QRRC9UG2
13 5 551
2019-09-20 15:02:32
68
80
9 Co-leader
kassimi
#8JU9V2JPJ
13 5 533
2019-09-20 19:56:29
1144
440
10 Co-leader
siki
#QLY0LVJY
13 5 526
2019-09-20 18:59:20
188
0
11
3
Leader
becha
#8LYLLU9YQ
13 5 509
2019-09-20 16:51:56
1218
440
12 Elder
mass
#2GG2JQUL0
13 5 461
2019-09-20 15:27:35
10
320
13
2
Co-leader
jamel
#8Q9G2C9C9
12 5 452
2019-09-20 17:12:54
380
440
14 Elder
squeez
#9G8CUV20Y
11 5 449
2019-09-20 13:22:18
380
480
15
2
Co-leader
saber
#8RQG0G2P
13 5 444
2019-09-20 17:42:48
320
470
16
1
Elder
jounta
#9YPRG0VYP
12 5 417
2019-09-20 17:11:22
290
400
17
1
Elder
AYOUB
#8J0C8QRRU
12 5 381
2019-09-20 16:41:05
368
480
18 Co-leader
S̶o̶f̶ i̶e̶n̶e̶
#9PCRC2LR8
12 5 355
2019-09-20 20:17:07
68
280
19 Elder
hedi orton
#8U9YYV2R9
13 5 340
2019-09-20 20:21:57
690
440
20 Elder
killerbobs
#2LVPJQL8V
12 5 335
2019-09-20 14:36:24
118
400
21
1
Co-leader
creed
#8C0C89VVQ
12 5 298
2019-09-20 08:29:17
736
480
22
1
Co-leader
changour
#8QVRU9G9
13 5 288
2019-09-20 19:55:10
912
560
23 Co-leader
$pipaka$
#80CLJCPQU
12 5 236
2019-09-20 19:16:33
50
80
24 Co-leader
Samios
#2CJQLJUG
13 5 204
2019-09-20 20:17:34
188
360
25 Co-leader
chbaw
#LJ829L0R
12 5 168
2019-09-20 14:43:46
400
400
26 Elder
MIY
#90QRY9LG8
11 5 113
2019-09-19 13:57:53
20
0
27 Elder
NORTN
#2RUJCY808
12 5 098
2019-09-20 14:39:10
50
400
28 Elder
Ryuk
#9P8CVUUQ8
12 5 050
2019-09-20 14:40:09
110
400
29 Elder
Walt
#2LY8GQGR9
12 5 023
2019-09-20 14:40:51
20
400
30 Elder
Neder
#2GUJ900P8
12 5 012
2019-09-20 14:41:34
120
400
31 Elder
iheb
#9P98Y2ULU
11 4 770
2019-09-20 17:08:51
70
280
32 Elder
Amine Hercule
#99YUPGJ8J
12 4 459
2019-09-20 20:10:07
486
600

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord