mustang500

#8VJJPPC2

39 873

33 / 50

High donation clan, promotions earned through donating and participating in war . people who dont contribute will be kicked out

Nhận Vào Hội
Thành viên 33 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 39 873
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Rakan
Phạm vi chiến tích 3 373 – 4 981
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 380
Elder 3
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
yousef a
#2Y9GPJ99Q
13 4 981
2 490
602
480
2 younis
#809YRCGG2
13 4 898
2 449
458
600
3
1
Leader
Rakan
#29G00Y9UY
12 4 766
2 383
880
640
4
1
Co-leader
mu96afa
#98QL88Q8L
12 4 750
2 375
148
200
5 hamza
#9L9R09VLR
12 4 657
2 328
284
270
6 Elder
janryss
#28PJPPYQQ
13 4 509
2 254
913
600
7 Elder
dark archer
#PQJLPU9C
13 4 488
2 244
518
480
8 Fatta777
#9P2QJYVRL
12 4 476
2 238
58
40
9
1
Co-leader
Oj
#8GGQJQ8VC
11 4 463
2 231
690
640
10
1
Co-leader
mvx
#8P09CRU0R
11 4 405
2 202
559
480
11 mustafa 1
#9QCC8YQ88
10 4 400
1 100
30
40
12
4
Co-leader
wael
#99QY2898
12 4 393
1 098
66
200
13
2
⚡Fashak⚡
#90R0R02GU
11 4 328
1 082
318
460
14
2
Co-leader
shahoof
#8QGUV20CU
12 4 317
1 079
50
40
15
2
JASZY
#8C0U2RQ
12 4 295
1 073
110
160
16
2
Co-leader
حمد
#YLCCLC0Q
12 4 285
1 071
0
0
17
2
samo_shahroor
#2QJLQGCU
12 4 259
1 064
282
280
18
1
شـرشـبيل
#2VVQJVJUR
12 4 221
1 055
175
440
19
3
Co-leader
mahmood999
#9QYRRC0Y
12 4 218
1 054
253
40
20
2
HKD
#P02089GG
12 4 185
1 046
60
0
21
2
Co-leader
hamzaoe
#9LJ2G0JCL
10 4 153
498
38
160
22
2
ALIASGAR☆
#JP9UY2YG
12 4 129
495
30
40
23
2
Co-leader
Oday513
#RPV9YUPY
12 4 124
494
76
120
24
2
MhmdxAb
#QRUGCGG
11 4 114
493
108
480
25
2
Co-leader
Atif khan
#2L82C9LYL
11 4 108
492
0
0
26
2
sleyth
#8JRG2C9GU
11 4 053
486
0
0
27
2
♡Aya♡
#8UGJCUYYU
10 4 018
482
72
590
28
2
sultan
#92P0JV9LY
11 4 009
481
415
240
29
2
Amro
#UP9R28V0
11 4 000
480
26
80
30
2
Đấu trường 12 Co-leader
shadi aburashed
#8U9JRGLCU
11 3 864
463
506
0
31
2
Đấu trường 12 Elder
munqeth
#9VYC2CUCJ
10 3 861
386
137
500
32
2
Đấu trường 12 jaszkullifa
#RC2JYCQ8
11 3 707
370
36
40
33
2
Đấu trường 11 execution
#PG9YYPQC
9 3 373
337
26
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord