JigglyPecks

#8V9PY2

48 876

50 / 50

jigglypecks, the clan where you do what you want, donate cards, and talk ****. join if you know any of us!

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 48 876
Chiến Tích Cần Có 1 600
Clan Leader vanikin3_YT
Phạm vi chiến tích 1 853 – 5 736
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 230
Elder 34
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
bob
#QQY2CQ9P
13 5 736
2019-07-18 04:41:38
230
280
2 Co-leader
Jokester104
#Q2PRQG28
13 5 661
2019-07-18 05:39:31
392
360
3 Elder
Theminerscode
#CPRV0CR8
13 5 431
2019-07-18 06:17:54
218
240
4
1
Co-leader
thedarknight69
#2LV0VYR8
13 5 414
2019-07-18 04:19:32
398
320
5
1
Elder
dr_novocaine
#CJYCGU0U
13 5 358
2019-07-18 04:21:01
278
320
6 Elder
TheMinersBlade
#92UUJY0Y
13 5 335
2019-07-18 03:58:39
178
360
7
1
Elder
gregarious
#RY2UY0PP
12 5 305
2019-07-18 04:17:27
578
360
8
1
Co-leader
♣️KeirrieK♣️
#20JUUV8QQ
13 5 280
2019-07-18 04:55:26
226
280
9 Elder
jopp
#22U0JGRV
12 5 252
2019-07-18 07:36:13
78
0
10
1
Co-leader
Low Budget Man
#88YRV8UR
13 5 085
2019-07-17 00:58:53
140
120
11
1
Elder
e4io
#PUU9UCYY
12 5 083
2019-07-18 03:39:53
76
160
12 Elder
Julie
#LG2YGJJ9
12 5 067
2019-07-16 16:18:41
54
40
13 Elder
MsBear2u
#2LLYPRVG
12 4 995
2019-07-18 02:40:19
256
240
14 Elder
☆《°THE ONE°》☆
#829LLRPCR
12 4 992
2019-07-17 05:18:04
134
160
15 Leader
vanikin3_YT
#2Q29URP8
12 4 935
2019-07-17 21:11:54
178
240
16 Elder
A-Dub
#9RP9P0QL0
11 4 797
2019-07-18 10:41:08
415
80
17 Elder
El Pudekufo
#CGYJVU88
12 4 788
2019-07-18 05:35:56
496
360
18 Elder
Markov Mannor
#VLC2P0GU
12 4 678
2019-07-18 07:14:13
156
80
19 Elder
brown-ryce
#22U8CPG8P
11 4 480
2019-07-14 16:09:50
0
0
20 Elder
☆_____★
#2LGLJ80VC
11 4 455
2019-07-17 14:49:20
0
0
21 Elder
♣️_MvP_♣️
#R88Q8YJG
12 4 403
2019-07-18 00:39:08
56
120
22 Co-leader
nick
#9Q8CYCLQ
10 4 345
2019-06-13 19:20:13
0
0
23 Elder
R•O•¥•M•E
#YGPJ2PUG
12 4 321
2019-07-08 15:57:50
0
0
24 Elder
TheCatlystRules
#20P0ULQJG
12 4 282
2019-07-15 16:54:48
0
40
25 Elder
kk0217
#2UJCUQ2V
12 4 233
2019-07-16 16:52:38
16
80
26 Heroes For Sale
#9Y0PUJLJ0
11 4 115
2019-07-17 00:47:47
0
0
27 Elder
Domster
#9V2LLY
11 4 078
2019-07-15 05:51:55
20
0
28 Elder
Zero
#29YRCV0L
12 4 056
2019-07-18 09:02:35
18
160
29 Co-leader
Truth
#8LQ20Q0J
12 4 041
2019-04-10 07:11:34
0
0
30 Elder
SchmuelLJackson
#2RQUPPJRU
11 4 037
2019-07-15 00:18:09
0
40
31 Elder
Stubbling
#2P2Q000U8
11 4 018
2019-07-15 08:35:59
8
40
32 Elder
Captain Jack
#2R2Q0CRGG
11 4 006
2019-07-17 16:41:53
16
40
33 Elder
Mr.carter
#2QLY0VRQJ
11 4 001
2019-07-14 01:25:00
0
0
34 Co-leader
Jctt
#YRJQ2JVC
11 4 001
2019-06-26 11:03:38
0
0
35 Elder
Broncos18
#G2U02PJR
12 4 000
2019-04-02 08:25:38
0
0
36 Đấu trường 12 Elder
Minion
#Y0VYQCQG
11 3 994
2019-02-06 16:30:28
0
0
37 Đấu trường 12 Elder
Cheeeeeese
#9CV9L8R00
10 3 882
2019-07-18 03:42:37
34
40
38 Đấu trường 12 Co-leader
Peanut_of_Death
#QP2CLPR
12 3 863
2019-07-18 00:02:48
58
120
39 Đấu trường 12 nmbigman
#208VVJ08C
10 3 761
2019-07-17 22:28:32
0
0
40 Đấu trường 12 Elder
theminerstorm
#PRGU28C8G
8 3 742
2019-07-18 04:40:11
230
280
41 Đấu trường 12 Elder
Hand In Sand
#2UYVCPLR
11 3 700
2019-05-28 05:16:34
0
0
42 Đấu trường 12 Elder
JayWiks
#8J22JRRY
10 3 632
2019-05-23 05:10:50
0
0
43 Đấu trường 12 TheMinersRage
#P8YGLULP0
9 3 623
2019-07-16 00:24:21
20
40
44 Đấu trường 12 Elder
Iornsoul10
#P9P0JC2YQ
10 3 600
2019-07-17 15:05:26
150
0
45 Đấu trường 11 Elder
that guy
#299Q90VJ9
12 3 561
2019-06-28 18:09:43
0
0
46 Đấu trường 11 Elder
DarthDo-er
#82PUJU8P
12 3 559
2019-05-28 05:39:06
0
0
47 Đấu trường 10 GreenXGem
#2PCVRC98G
10 3 216
2019-06-30 02:09:04
0
0
48 Đấu trường 9 Co-leader
ZendragonsCR
#2LJUVYUQJ
10 2 830
2019-05-17 02:58:45
0
0
49 Đấu trường 6 Elder
Antiope
#9G8GJL9QQ
10 1 965
2019-07-17 23:36:11
108
160
50 Đấu trường 6 BioDork
#Y9GJJG0RV
6 1 853
2019-07-18 07:56:50
15
70

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord