Guardiões

#8V8J8R89

52 350

50 / 50

contribuir em doações, ser participativo nas guerras. Não promovemos com facilidade. Dê o seu melhor. whats 95 981130589

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 350
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Coração Gelado
Phạm vi chiến tích 4 137 – 5 692
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 680
Elder 2
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Edy Almeida
#UGP2PQLC
13 5 692
2019-07-17 22:31:33
312
360
2
6
Co-leader
BEKM
#2QRQRRVPU
13 5 644
2019-07-17 21:18:32
159
200
3 Elder
nando
#9J9P98CY
13 5 579
2019-07-17 22:31:40
294
160
4
2
Leader
Coração Gelado
#9LPVV98G
13 5 572
2019-07-17 21:49:00
316
240
5 B. Paziani
#GR2G0LR
12 5 547
2019-07-17 18:38:14
84
160
6
2
Elder
woltagor
#YPPY98L
12 5 414
2019-07-17 21:43:48
104
120
7
1
RonaldWilliames
#298UL9CV
12 5 401
2019-07-17 22:19:00
8
40
8
1
Co-leader
playaraes
#2082JCCVQ
13 5 365
2019-07-17 00:16:05
0
0
9 Co-leader
Bala
#2PVJVU0Q
13 5 339
2019-07-17 15:49:28
332
240
10 pedro lima
#9JRR8P8L
12 5 304
2019-07-17 22:27:15
11
80
11 Dan-sama
#2YCVJUU2J
12 5 244
2019-07-17 17:06:44
70
200
12
1
Alisson Cx.Mb
#9P8P2Q8J8
11 5 240
2019-07-17 22:12:46
198
160
13
2
》WST《
#2P0J82GGY
11 5 182
2019-07-17 10:57:56
66
80
14
2
Francisco
#8PR8YVR0
11 5 171
2019-07-17 19:31:39
254
160
15
1
《★Marcelo★》
#8L2U28QRV
11 5 135
2019-07-17 18:45:04
186
200
16 Iori Yagami RR
#99VQQ8LU
12 5 106
2019-07-17 11:51:40
58
120
17 HEmP bOy
#YQ0RYL00
13 5 065
2019-07-17 22:05:42
193
240
18 Eder
#2YGYCCCR
12 5 043
2019-07-17 16:23:12
122
160
19
1
La
#CLUU89Q
11 5 037
2019-07-16 22:09:22
146
120
20
1
kabal bvrr
#JPR80CUU
12 5 034
2019-07-17 11:52:46
30
40
21
1
O Lendario Mew
#22CJ0JLYR
12 5 014
2019-07-17 00:35:24
108
160
22
2
Ghost
#8LPJ0UY08
11 5 005
2019-07-17 16:55:16
136
200
23
10
MENDES
#P2CY2R9C
11 5 004
2019-07-17 17:30:57
156
0
24
1
Jardel Santana
#9VGGQ28V
11 4 996
2019-07-14 13:06:19
0
0
25
1
Sr.kaxnov
#22Y82QL
13 4 981
2019-07-17 17:58:30
34
80
26
5
natan
#R02JYVJR
11 4 970
2019-07-17 14:49:37
0
40
27 Sinnott
#88VVYJ2G
12 4 962
2019-07-17 22:19:52
20
0
28
9
KirlenPaiva
#2Q99JPC9U
11 4 941
2019-07-17 21:43:16
560
320
29
1
XxCavalheiroxX
#98V9C9UP2
11 4 917
2019-07-17 16:16:57
76
0
30
3
15/06 fogues
#P2JYLL2
11 4 915
2019-07-17 14:34:54
24
80
31
2
Felipe
#288LJ09G2
12 4 856
2019-07-17 18:40:01
56
200
32
2
Sirius Black
#2C9LR0QP
11 4 853
2019-07-07 19:14:05
0
0
33
1
G.Padilha
#V0P8YUYY
12 4 841
2019-07-17 05:54:48
136
120
34
2
Co-leader
CRBOJ
#2G8V2YQG
11 4 817
2019-07-17 18:31:05
26
80
35
1
Co-leader
Tiago Ribeiro
#9Y08VJUCC
11 4 814
2019-07-17 21:41:13
164
160
36
1
Mc perna
#20L8QJ2QG
11 4 801
2019-07-17 16:18:35
142
0
37
1
BALAnoALVO
#L2V0C9LR
11 4 765
2019-07-15 20:35:33
10
0
38 Mestre Lendario
#8CRQJYLLG
10 4 752
2019-07-17 21:05:46
0
40
39 RyanSouza10
#90288V8C
11 4 738
2019-07-17 02:27:41
30
40
40 Uesilas
#2L8U9C02C
12 4 728
2019-07-16 16:30:05
26
0
41 Juarez
#8QL8V29RV
10 4 704
2019-07-17 13:12:42
108
80
42 SR.DUDU
#P88U0JR
11 4 665
2019-07-17 20:41:09
513
280
43 lord patinho
#JQUP2QJ0
11 4 644
2019-07-12 15:05:06
0
0
44 Pai de Família
#8PJL9QLR
11 4 636
2019-07-17 21:53:39
78
80
45 Márcio Colares2
#2P8V08PU8
11 4 617
2019-07-16 11:18:01
126
160
46 Ronescley
#P2J8VJQ2P
10 4 607
2019-07-17 19:24:15
16
160
47 [email protected]
#2G8JLYLYP
12 4 535
2019-07-16 16:59:02
30
120
48 de.mangos
#22YRRYLCV
11 4 509
2019-06-25 19:48:25
0
0
49 Gustavo HD
#8JV0LPCP8
11 4 467
2019-07-16 18:34:41
104
40
50 arthur
#2GCPYG898
11 4 137
2019-07-15 14:25:39
10
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord