CARTHAGE

#8V8CU0C

52 833

45 / 50

on vit pour servir la puissante carthage!

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 833
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader alloallo
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 806
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 710
Elder 14
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
mhathet
#RLJ9C0YQ
13 5 806
2019-09-19 12:06:52
737
280
2
1
anis
#2L2JQQVUQ
13 5 639
2019-09-19 14:46:59
358
320
3
1
Co-leader
DalioDmax
#JU9P889P
13 5 570
2019-09-19 13:42:32
254
280
4
10
Co-leader
Emperor_MSK
#J8LGVRCC
13 5 525
2019-09-19 17:02:10
652
400
5
1
Elder
lousi
#908PQVJQ
12 5 501
2019-09-18 14:56:43
0
80
6
2
Elder
shadow
#9GVL8LYL0
11 5 459
2019-09-19 19:29:15
120
360
7
6
Co-leader
Yoyo
#80PUGYRJJ
12 5 454
2019-09-19 16:41:20
248
40
8
2
Co-leader
HaNNibaL LecTeR
#CC9R0URP
13 5 451
2019-09-19 17:25:35
348
320
9
3
Co-leader
kurai tamashī
#929QQLQJV
12 5 449
2019-09-19 15:32:07
252
240
10
3
Co-leader
Raïkkonen07
#20JP2GLCY
13 5 439
2019-09-19 05:25:26
232
280
11
2
Co-leader
rad
#902V989C
13 5 420
2019-09-19 17:46:12
235
200
12
7
farchichi
#8J09P9YYP
12 5 414
2019-09-19 15:48:03
44
40
13
2
zied
#9Y8Q2JPJP
12 5 402
2019-09-19 15:44:50
48
320
14
4
Elder
Kassus
#220J9VVYY
13 5 360
2019-09-19 18:29:01
70
50
15
5
Elder
Blade0cool
#9QRJUUVYG
12 5 337
2019-09-19 15:06:28
563
320
16 Elder
ESS0707
#2Q2QV20V8
12 5 303
2019-09-19 11:54:38
252
320
17 Elder
THeHaMMeR
#2P9CR2C09
13 5 287
2019-09-19 17:25:03
344
320
18
1
Akram
#28LYQV0QL
12 5 267
2019-09-19 13:34:38
46
80
19
2
moula
#2UGGJ0C08
12 5 262
2019-09-19 17:29:38
70
230
20
4
Liverpool
#88JP92P8G
12 5 220
2019-09-19 11:56:25
98
80
21
6
Elder
Bouhlel
#2VCCRR2G0
12 5 182
2019-09-19 16:54:09
229
160
22
7
clubisti
#88PL8P9J2
11 5 169
2019-09-19 17:03:43
204
160
23
5
Espérence ترجي
#9UULGLLQV
11 5 160
2019-09-19 18:48:09
467
400
24
2
Elder
Leila
#C928LCL
12 5 146
2019-09-18 22:22:01
76
80
25
7
Elder
ÂZ
#9RU8QUPUL
11 5 135
2019-09-19 17:48:31
18
190
26
1
Elder
souna
#2GQR0J8V
13 5 130
2019-09-19 16:21:28
60
120
27
4
MED AMMAR 7
#90YUGUP9Q
12 5 129
2019-09-19 12:25:04
182
200
28
2
El kazi
#PYYLJUY0J
11 5 127
2019-09-19 18:05:55
40
240
29
1
achraf
#PQJU800RG
10 5 117
2019-09-19 19:37:10
180
320
30
2
Elder
tunmen
#8QG0PYPC8
11 5 100
2019-09-15 13:44:51
0
0
31
6
Leader
alloallo
#J29Y8RRG
11 5 096
2019-09-19 15:04:34
350
320
32
1
hunter
#9RYRQU2JU
11 5 094
2019-09-19 19:33:49
44
80
33
2
Elder
Aymen
#29GUU9LU2
12 5 083
2019-09-19 17:29:49
576
400
34
1
jaguar
#2CR9JV9LC
12 5 022
2019-09-15 21:10:48
0
0
35
2
Elder
labseys
#UYQRVJ80
12 5 012
2019-09-18 23:57:48
64
120
36
2
Co-leader
hellside
#YJ2CQRRV
12 4 997
2019-09-08 01:55:51
0
0
37
1
The m1ro
#8Y9YRYJUR
11 4 995
2019-09-19 16:10:20
30
40
38
1
arbaken
#P8PCLJ9UL
10 4 993
2019-09-19 19:21:25
36
120
39
1
Achille
#P9G0Q2RJ2
11 4 970
2019-09-18 22:31:53
42
120
40
6
wassim12
#P9RUJJ02P
11 4 965
2019-09-19 17:55:17
394
80
41 Elder
oussama sr
#9Y8R0GRUG
11 4 941
2019-09-19 13:04:35
330
280
42 medimegh
#98J089
12 4 792
2019-09-17 18:40:39
10
80
43 Co-leader
Professeur
#8ULJLU8YG
12 4 734
2019-09-11 21:32:56
0
0
44 Oucemazo
#8JR9VPGGU
11 4 688
2019-09-19 19:34:48
297
400
45 Co-leader
fnc kakashi
#C2909PR9
12 4 001
2019-02-05 11:42:42
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord