clash infinito

#8V82UPQU

28 493

48 / 50

REGLAS SER ACTIVO DONANDO CARTAS DE CUALQUIERA Y PARTICIPAR EN LAS GUERRAS OH SERÁN EXPULSADOS OK

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 28 493
Chiến Tích Cần Có 600
Clan Leader kalimbabell
Phạm vi chiến tích 620 – 5 016
Thông tin hội
Vị trí El Salvador
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 260
Elder 1
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
kalimbabell
#2PR8GJ992
12 5 016
2019-07-20 23:35:45
124
270
2 TayoWeeD
#CPRQ2RJC
10 4 556
2019-07-20 21:38:24
46
80
3 Co-leader
Fermin 2.0
#22Y2Y0JQR
12 4 077
2019-05-21 00:01:09
0
0
4 Co-leader
villa98
#8JVG8Q0U2
10 4 001
2019-05-20 13:52:08
0
0
5 Đấu trường 12 Elder
AJ
#PVGJGGPJC
9 3 777
2019-05-18 23:29:25
0
0
6 Đấu trường 12 Esdras080904
#PRQUR9PR2
8 3 660
2019-07-21 00:22:07
517
560
7
1
Đấu trường 11 alex103
#2GCGPYVRC
10 3 384
2019-07-19 21:17:14
267
154
8
1
Đấu trường 10 anime
#80U90PUGC
10 3 152
2019-07-03 12:28:05
0
0
9
3
Đấu trường 10 espada
#PR289G89U
9 3 127
2019-07-20 14:39:31
90
0
10 Đấu trường 10 jking
#PL0RP09L
10 3 126
2019-07-09 21:44:08
0
0
11 Đấu trường 10 giada
#2CQ0PLVYL
11 3 082
2019-07-20 20:01:49
0
0
12
2
Đấu trường 10 Juan sax
#P9UCUV9CV
8 3 014
2019-07-21 00:39:55
458
60
13 Đấu trường 10 Luis
#9RRQGPCQR
8 3 000
2019-07-20 23:41:47
313
450
14
2
Đấu trường 9 Robert
#YYRUCV9C0
6 2 947
2019-07-21 02:08:21
0
144
15 Đấu trường 8 Alejandro
#2JJCQCUQY
8 2 450
2019-07-21 02:19:54
12
0
16 Đấu trường 8 EMA
#PLUGPLC9G
8 2 315
2019-07-20 08:26:35
20
30
17
6
Đấu trường 7 Chicken503
#R0C209JC
7 2 109
2019-07-21 01:52:12
50
50
18
1
Đấu trường 7 toserone
#PR0GYLJPU
7 2 033
2019-07-19 14:22:25
48
90
19
1
Đấu trường 6 cristian ezequi
#2PQRY0VYL
9 1 967
2019-07-01 02:07:36
0
0
20
4
Đấu trường 6 AnthonyReyes27
#9GGR8UPYV
7 1 796
2019-07-20 22:05:57
92
140
21
4
Đấu trường 6 alonso
#PP0J9CP8Q
8 1 750
2019-07-21 01:01:46
119
0
22
17
Đấu trường 6 kato
#YPYVVR2RY
7 1 711
2019-07-21 02:05:20
42
70
23 Đấu trường 6 carlos :-)
#YQURQ0JV8
5 1 703
2019-07-21 01:07:55
20
40
24
2
Đấu trường 6 sentinela
#PR0R0YJQC
6 1 665
2019-07-19 21:39:56
11
20
25
2
Đấu trường 6 Elvin G
#PV9PYJY80
7 1 639
2019-07-20 17:23:24
0
40
26
3
Đấu trường 6 Charly CD
#PCGUQGUUU
6 1 636
2019-07-20 23:11:56
46
172
27 Đấu trường 6 los mundo de ni
#PUPG8J28Y
7 1 631
2019-07-21 01:41:38
74
40
28 Đấu trường 5 Mîçhĕlł☆
#PVUPRUQJP
6 1 515
2019-07-18 03:49:05
74
40
29
1
Đấu trường 5 Antras
#PP0VJQ020
7 1 513
2019-07-18 23:57:13
4
40
30
1
Đấu trường 5 Elektra19
#PCQJPJQLU
6 1 510
2019-07-14 02:56:00
0
0
31
1
Đấu trường 5 edwin
#YYVQGURPL
6 1 375
2019-07-19 18:22:36
62
20
32
3
Đấu trường 5 antrax
#PVRPYYQJC
6 1 351
2019-07-20 22:31:45
64
80
33 Đấu trường 5 jose
#8QPVVGUGL
6 1 349
2019-07-21 02:26:01
28
20
34
1
Đấu trường 5 oTTo3(◣_◢)
#P90P9VPG8
6 1 317
2019-07-20 08:50:47
20
60
35
1
Đấu trường 5 dandio
#PR2U2L80V
7 1 300
2019-07-20 19:52:49
88
80
36 Đấu trường 4 mc davo
#9YLLPR9VQ
6 1 231
2019-06-30 02:54:31
0
0
37 Đấu trường 4 Carlos120$
#Y2992Q8CP
6 1 229
2019-07-10 00:47:31
0
0
38 Đấu trường 4 cayoro
#YYCVYJYP9
6 1 191
2019-07-20 02:59:48
0
0
39
1
Đấu trường 4 alexander
#YLLU8JGVQ
6 1 086
2019-07-20 16:31:59
12
20
40
1
Đấu trường 4 david
#PRU0RUPY2
5 1 015
2019-07-20 23:37:52
0
20
41
4
Đấu trường 3 rucardo
#YY0CQU9UL
5 961
2019-07-21 01:18:36
58
30
42
6
Đấu trường 3 ricardo
#PULRJ9298
5 926
2019-07-21 00:00:02
62
30
43 Đấu trường 3 felipe
#PURVJGVPR
6 905
2019-07-20 04:27:33
0
10
44
2
Đấu trường 3 AWM
#PRLUYQLC9
6 888
2019-07-19 22:38:31
22
20
45
1
Đấu trường 3 {∆cris14∆}
#YLQ0802GJ
6 849
2019-07-21 00:00:39
100
40
46 Đấu trường 3 supercell
#P888UL9QV
8 754
2019-07-19 21:05:05
10
10
47 Đấu trường 3 kingslayer
#YQLY990QV
4 741
2019-07-21 01:12:57
4
0
48 Đấu trường 3 joseee69
#YYR22RJL9
5 620
2019-07-21 01:43:30
0
10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord