Die Unbeugsamen

#8UYPLYG

50 873

49 / 50

👉🏽spendenfreudig 👉🏽dauer-clankrieg 👉🏽nett 👉🏽hilfsbereit; Beförderung nach Aktivität; Nach 7 Tagen inaktivität —> 🥊

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 873
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader d4rk
Phạm vi chiến tích 3 024 – 5 556
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 813
Elder 25
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Diablo
#8Y88RC9J9
13 5 556
2019-10-22 18:37:23
503
190
2
1
Elder
thebozz
#CJLCJCCL
12 5 489
2019-10-22 16:47:44
54
0
3
3
Elder
<C2>Nico<\c>
#QVP980Q
13 5 440
2019-10-22 16:05:41
270
200
4 Co-leader
corvin
#9PRJLJ2P
13 5 413
2019-10-22 18:38:51
152
160
5 Elder
jadonick
#290YQVGP
13 5 385
2019-10-22 18:18:28
152
240
6
3
Co-leader
Mortis
#2P892GYL2
13 5 383
2019-10-22 06:47:55
76
120
7 Elder
BudSpencer
#R9V00VJ2
13 5 247
2019-10-22 18:16:30
287
200
8 Leader
d4rk
#PYPVJYGP
13 5 222
2019-10-22 18:52:49
134
200
9 Co-leader
mischko
#9VR0LYPC
13 5 179
2019-10-22 18:40:26
85
160
10 Elder
D...
#LQL28PGQ
12 5 151
2019-10-22 13:18:59
81
120
11 Elder
Reza
#CPLJG29G
11 5 149
2019-10-22 10:44:54
82
0
12
1
Elder
Usman
#PQQUGVUQL
10 5 137
2019-10-21 21:56:13
21
120
13
1
Elder
Paradontix
#P92PCVQGY
12 5 107
2019-10-21 19:10:44
0
0
14 Elder
Flashi
#2Y9G9R2GR
12 5 090
2019-10-21 21:34:19
49
80
15 Elder
manoli1305
#9RURL2URG
11 5 054
2019-10-22 17:38:09
118
160
16 Co-leader
King Bing
#YQ2G00LU
13 5 051
2019-10-22 07:27:36
40
120
17 Co-leader
golf 7R 480
#9C280LP9G
12 5 022
2019-10-22 17:41:38
60
200
18
1
Elder
Yasin
#2QYUPJGYV
11 5 006
2019-10-21 19:53:37
12
40
19
2
Co-leader
Jaiben
#9890J2GQ
12 5 005
2019-10-22 18:46:56
54
40
20
2
Co-leader
The Rock
#UGGJQ2UQ
13 4 994
2019-10-22 18:30:36
206
200
21
1
Elder
Avensis
#2JG9289UQ
11 4 978
2019-10-22 16:40:20
38
120
22
5
Elder
umair
#PQ9GURU8
12 4 958
2019-10-22 10:27:23
114
120
23
1
Elder
Lini
#QRQJR8CR
12 4 950
2019-10-22 18:59:10
73
110
24
1
Elder
Taura
#908ULU8U8
12 4 935
2019-10-22 17:19:58
123
113
25
1
Co-leader
volker putt
#UP99GC9Y
12 4 921
2019-10-22 17:43:21
92
120
26
2
Co-leader
Doktor Foots
#J02CQQ9C
11 4 894
2019-10-21 22:04:35
20
0
27
1
Elder
Juvepime
#CPJUP8C2
12 4 876
2019-10-22 16:33:55
78
120
28
3
Elder
Sam
#Y9J9CJY8
11 4 873
2019-10-22 15:33:25
135
120
29 Elder
the manuskript
#QVVVQR9U
11 4 820
2019-10-21 21:39:56
56
40
30 Elder
dannebrock
#PJQQVVUG
11 4 802
2019-10-22 17:34:28
0
0
31 Elder
Prinzessin
#8CYGJJJ9
13 4 745
2019-10-22 18:36:17
106
80
32 FL o
#PVUV02Q99
10 4 618
2019-10-22 17:05:12
244
0
33 Merlin
#GJ2UJJ29
9 4 597
2019-10-20 17:15:40
0
0
34 Anas
#2JGG9L822
9 4 554
2019-10-21 18:59:15
20
40
35 Elder
Pain
#2JRULQV9
11 4 530
2019-10-22 18:28:28
40
0
36 Elder
Andragon
#9J9Q0JYPQ
10 4 511
2019-10-18 15:01:27
0
0
37 bok
#PYJRUCPJR
10 4 507
2019-10-19 21:58:36
0
0
38 Elder
dark light
#2QCJCRY92
10 4 495
2019-10-21 19:33:53
20
40
39 Elder
Fabi
#8RPJGLGG
11 4 479
2019-10-17 15:58:58
0
0
40
3
enno king
#8VQUVUCJC
8 4 422
2019-10-22 17:18:33
94
80
41
1
Co-leader
UnbeugsamerSup.
#PUQ0GCV8
10 4 417
2019-10-20 10:35:51
0
0
42
1
Co-leader
Jennifer 2.0
#2RU2LRQRQ
12 4 414
2019-10-19 18:30:42
0
0
43
1
Sean 2.0
#UUJ288L8
10 4 364
2019-10-20 11:35:24
0
0
44 ItsSorry
#28RP8G0Q8
10 4 297
2019-10-22 05:43:15
18
40
45 Elder
Elly
#20QR8PYUU
11 4 271
2019-10-16 20:27:55
0
0
46 Co-leader
FamouZ GoldSt4r
#2LL8RP8J
12 4 012
2019-10-22 14:03:13
68
0
47 Megaritter
#9JLC8J0UJ
11 4 002
2019-10-22 14:00:30
30
80
48 Đấu trường 10 Co-leader
FTU
#2RY2P02Q
13 3 260
2019-10-20 22:05:21
0
0
49 Đấu trường 10 Co-leader
Chris81
#8P8R9VCV
12 3 024
2019-10-22 17:35:35
8
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord