I SUCAROLI

#8UUQJR

52 294

50 / 50

Competitivi

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 294
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader magicboss94
Phạm vi chiến tích 1 389 – 5 800
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 608
Elder 4
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
magicboss94
#2R0ULYQG
13 5 800
2019-10-23 21:07:24
401
360
2
2
Co-leader
toni
#8CQJQQ82
13 5 673
2019-10-23 13:56:59
140
200
3
1
Co-leader
AntoDolci
#GJQJJ89U
13 5 632
2019-10-23 22:08:53
626
320
4
1
D4VID
#8GGVPQVJP
12 5 577
2019-10-23 22:53:05
0
120
5 Co-leader
sick clash
#2LQ0C2PP
13 5 530
2019-10-24 01:42:48
244
260
6
2
Elder
torregrossa
#2VU9L8CVL
13 5 527
2019-10-23 23:01:33
354
0
7
1
Co-leader
Scavoken
#8QLYPU8Y9
13 5 417
2019-10-23 22:38:42
149
110
8
1
Co-leader
LOV
#2RL9J82U
13 5 375
2019-10-23 22:54:33
78
120
9 devastation
#Y09UCJ2
13 5 320
2019-10-15 21:35:41
0
0
10 Elder
YASER BEN
#8RVGRYCP
12 5 274
2019-10-23 18:04:06
128
160
11
1
Elder
Thanatos
#9CLLCYUYU
12 5 236
2019-10-23 20:23:08
312
320
12
1
Co-leader
Luke95
#99LC82CC
13 5 221
2019-10-23 23:46:05
192
210
13 DIUNAMAI
#J9GVVV9Y
12 5 189
2019-10-23 21:48:51
170
230
14 marcomannara
#9RQV9828Q
11 5 153
2019-10-23 13:32:23
46
40
15
1
barbossa
#Y2UQYLUVL
10 5 120
2019-10-23 19:16:37
58
120
16
1
Co-leader
alexkaka 33
#Y0QQJJ8J
12 5 101
2019-10-22 11:47:58
8
40
17
3
Dave
#22Q9U9YGR
12 5 097
2019-10-23 16:50:32
38
40
18 el falco
#8C8YURUPP
12 5 029
2019-10-23 15:21:39
26
80
19
2
zilver
#2VQ0PC0L
11 5 025
2019-10-23 23:23:38
144
140
20
1
a.grga_grgic
#289RY0RP9
13 5 014
2019-10-23 12:15:42
80
0
21
2
Co-leader
Carôt
#2ULY88CYU
13 5 009
2019-10-23 18:45:18
24
40
22
1
Slimane
#28LR2VRU
11 4 964
2019-10-23 15:08:25
40
120
23
1
Jeime
#99YJRVLC
12 4 956
2019-10-23 10:31:17
10
120
24 ultimo imperoty
#2CU8RRJ2C
13 4 949
2019-10-24 00:43:41
215
290
25
3
ALEX05
#JRYP0YGY
11 4 930
2019-10-23 21:28:38
186
120
26 l.rossi yt
#9CGL800V
11 4 925
2019-10-23 05:12:56
20
0
27 valeriotty
#V8J0C92R
11 4 923
2019-10-23 19:27:57
42
240
28
3
jasbi el master
#2C9UPPPPQ
11 4 914
2019-10-24 01:05:35
8
128
29 Alex
#8L0PRPYL8
10 4 896
2019-10-23 06:04:42
118
120
30 lorenzo style
#GGYYJRYR
11 4 882
2019-10-19 22:12:53
0
0
31
2
Taffity
#9LU90JLUP
10 4 880
2019-10-23 20:44:17
273
80
32
1
polpii
#2U9P99VC2
11 4 870
2019-10-24 01:09:52
38
40
33
1
MZ-Alfredo-0714
#PU8LCU9V2
9 4 841
2019-10-23 22:10:00
20
40
34 mikel olazar
#JP2L0CGL
11 4 824
2019-10-23 19:45:32
32
40
35 matteo
#2UULPJGLP
10 4 783
2019-10-23 20:56:58
90
120
36 golbanpuzzone
#LQU88LVQ
10 4 768
2019-10-23 20:16:52
262
200
37 RODRIGO PG
#2UV828YVR
12 4 749
2019-10-23 05:08:33
0
0
38
2
lupostordito
#PU0GLUYY0
10 4 725
2019-10-23 15:49:18
24
40
39
1
Elder
frankalifano
#2QCPGL99R
10 4 723
2019-10-22 13:33:41
0
0
40
1
Magma 07
#82Q028U2L
10 4 721
2019-10-23 21:26:22
11
40
41 samuel y. peque
#2RG9RGPRP
10 4 651
2019-10-23 01:13:33
0
0
42 scadho kiler
#92VRGUVG8
11 4 631
2019-10-23 22:06:26
0
80
43 Cesare
#R2UPLUJ
12 4 609
2019-10-14 12:19:08
0
0
44 shycsjlu dclig
#YQR0G920J
9 4 607
2019-10-23 14:40:39
0
0
45
1
ایران
#P9PPVL9V2
11 4 548
2019-10-15 16:30:13
0
0
46
1
Sidi
#898GUY20P
11 4 542
2019-10-16 18:47:53
0
0
47
1
HÜSEYİN BABA
#UJVCU8Q2
10 4 460
2019-10-23 14:49:26
0
80
48
1
DanielSaiyan99
#9JYC8UPG2
10 4 033
2019-10-03 13:44:17
0
0
49
1
Co-leader
Andrew1394
#PJRUP2L0
13 4 001
2019-07-13 18:33:32
0
0
50
1
Đấu trường 5 Co-leader
Ginevra
#C2Y8LGGV
6 1 389
2019-02-25 18:37:34
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord