Only Warriors

#8UCV9PGR

49 987

48 / 50

Welkom bij dit top team. Gezelligheid staat voorop. Actief zijn met clanwars!. minimale donaties:100 clanrecord:52261

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 987
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Don Ruud
Phạm vi chiến tích 4 153 – 5 823
Thông tin hội
Vị trí Hà Lan
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 642
Elder 15
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
HugoC
#88R0VUYJQ
13 5 823
2019-10-20 20:50:52
678
600
2 Co-leader
:-(Redael)-:
#C88RJLL
13 5 603
2019-10-20 23:50:39
1132
690
3 Co-leader
bas
#8VURLV8RV
12 5 328
2019-10-20 22:27:21
413
584
4 Elder
kaas
#L08RC9J8
12 5 191
2019-10-20 23:14:52
810
528
5
2
Co-leader
--<Faranor>--
#G9P0P8C
13 5 154
2019-10-20 22:41:37
898
600
6
9
Co-leader
SebastiaanPrins
#2808JRPPQ
12 5 130
2019-10-20 21:23:01
626
480
7
2
Elder
ElineJ
#2V9YCUU00
13 5 115
2019-10-20 21:29:49
445
480
8
2
Co-leader
BearHugger
#2LVUPUPL9
12 5 109
2019-10-18 13:42:13
174
320
9
3
Elder
Dragon Village
#U9P2L2U0
13 5 106
2019-10-20 22:22:34
800
640
10
2
MAD_nuts
#2J2YL9UUJ
12 5 084
2019-10-20 02:12:20
337
200
11
7
Elder
KAREL DE GROTE
#9L9C2LGC
11 5 048
2019-10-20 18:56:28
186
200
12
1
Elder
Xantos
#Q882QLQ
12 5 035
2019-10-20 17:24:29
390
400
13
4
meessi
#PPQ9U2PPQ
11 5 029
2019-10-19 21:31:15
0
0
14
4
FOE190
#29JCRQ8YL
11 5 023
2019-10-18 15:35:40
120
120
15
1
Co-leader
ewa lasse
#URP0PJVL
12 4 986
2019-10-20 13:49:19
146
240
16
3
Leader
Don Ruud
#QUPV2GJ
12 4 976
2019-10-20 21:21:55
315
520
17
4
Elder
JakusB
#90YYU0YQ
12 4 959
2019-10-20 21:34:57
369
520
18
3
Elder
YOUTUBE Squad
#2QP80QJ8V
11 4 950
2019-10-20 19:43:38
300
400
19
3
Elder
faya
#YJRRVRQY
11 4 949
2019-10-20 09:05:49
458
200
20 Co-leader
g.11skills
#2YP8P88C9
12 4 942
2019-10-20 17:25:53
482
560
21
4
Elder
T_homas
#CJQRCPLP
11 4 940
2019-10-20 11:23:25
417
160
22
2
Elder
Lucas
#2UL89LP9Q
11 4 886
2019-10-20 12:57:59
240
440
23 Co-leader
clairezc
#PLU08CV0P
10 4 824
2019-10-20 11:02:05
246
440
24
2
xIgorqu
#YQPL9J9Q
10 4 800
2019-10-20 13:56:59
334
80
25 lennart
#GLQ2RR88
10 4 765
2019-10-20 12:05:35
0
0
26
1
SenseiGoo
#C80YJVCY
11 4 668
2019-10-11 18:17:05
0
0
27
1
Co-leader
heime
#P2JYLQJC0
11 4 643
2019-10-19 21:13:32
193
280
28
2
Elder
Twinkle
#PGL9PYJQG
10 4 639
2019-10-20 23:33:57
194
720
29 Elder
Mamje
#8VJJ0V9UQ
10 4 603
2019-10-20 22:08:56
542
520
30
2
Wimpie
#PQVR92VU0
10 4 600
2019-10-20 17:45:11
129
160
31
1
Elder
DemonPawi
#YJ0JC0GJ
10 4 574
2019-10-20 15:24:46
429
400
32
1
zz
#2Y22P89RV
9 4 568
2019-10-19 18:01:23
130
280
33 laurens
#Y0QJVGRP2
9 4 542
2019-10-20 18:01:54
146
80
34
2
Flexxiee ❤️
#28Q9JUQ2V
10 4 537
2019-10-20 23:51:52
0
0
35
1
krissy
#29L8LR0R2
10 4 514
2019-10-20 18:11:04
50
40
36
1
Elder
.....
#9QVVY8GG
10 4 504
2019-10-18 06:13:58
102
120
37 arnhutsboyy
#YJJC0V9QL
9 4 456
2019-10-20 07:36:04
318
240
38 Endriez
#8ULVUJU0C
10 4 425
2019-10-20 19:47:59
258
200
39 marc
#2V0P0QY92
11 4 421
2019-10-18 15:26:56
36
120
40 goat
#PLCR8JQG
10 4 404
2019-10-19 07:37:06
8
0
41 Tiesblokker
#2GQ9JJ8GC
10 4 381
2019-10-20 18:59:53
292
200
42 mokus
#C928GLG0
10 4 362
2019-10-14 10:14:36
0
0
43 surfpol
#8U8YCJC0R
11 4 359
2019-10-20 20:43:58
92
280
44 zijksnor pizza
#2UGYGC89
11 4 344
2019-10-17 13:26:53
38
80
45
2
Elder
MetricCandy
#8QRJV0G8
12 4 304
2019-10-20 21:17:49
244
400
46
2
Chief
#2PVUG9QG
9 4 274
2019-10-19 22:51:25
28
80
47
2
bert boss
#CY9209LJ
11 4 212
2019-10-16 16:36:36
0
40
48
2
dion.023
#LP8JJ80C
10 4 153
2019-10-20 19:55:34
112
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord