ClockworkOrange

#8U28PPP9

55 037

44 / 50

🔝War Nacional▪Requisitos: 90 wins▪Torre Rey 12-13▪Practicar Mazo de Guerra▪Jugar BF con cartas 11-12 o Ban▪Grupo Wsp▪Welcome 🏆

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 037
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Lichking
Phạm vi chiến tích 4 698 – 6 018
Thông tin hội
Vị trí Peru
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 732
Elder 20
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Junior
#22G9CVY2R
13 6 018
2019-07-16 04:15:55
0
40
2
1
Co-leader
Rodrigo
#89UR2800
13 5 894
2019-07-16 04:45:27
274
120
3 Leader
Lichking
#8Q9JLLGLG
13 5 828
2019-07-16 05:46:20
150
120
4
2
Elder
rikelme1516
#89UR9QVGU
13 5 760
2019-07-16 05:32:58
100
120
5
2
Elder
Big Nepe
#229CQY89
13 5 726
2019-07-16 04:21:38
166
120
6
11
Co-leader
dkr582388
#8CYP2JQYP
12 5 691
2019-07-16 02:33:36
100
120
7
3
Elder
SON GOKU
#9Y0UQCUJU
12 5 668
2019-07-15 18:34:55
34
80
8
5
Elder
DarkCron
#Y9LRU80
13 5 664
2019-07-15 22:51:51
95
80
9
1
Co-leader
jorg
#2CCYJVGGQ
13 5 647
2019-07-16 03:05:34
432
160
10
4
Co-leader
DxMerceCarloS★
#8QGL222VJ
13 5 634
2019-07-15 21:34:50
110
120
11
6
Co-leader
Axel
#2U209PY0Q
13 5 633
2019-07-16 04:54:21
88
120
12
1
Elder
Lanny
#8C9LP9RQQ
13 5 628
2019-07-16 05:00:35
130
160
13
5
Elder
HEISENBERG⚡1978
#2YUJL9JCJ
13 5 623
2019-07-16 05:13:41
204
120
14
2
Co-leader
SiegFriedCrisS
#8RYGQUVPG
12 5 622
2019-07-16 06:28:09
244
160
15
6
Elder
PEKKA CAFE
#U9CGJ8CP
13 5 617
2019-07-16 05:18:43
60
120
16
2
Elder
Jhunnior
#8YUJVCLC9
12 5 610
2019-07-16 04:11:54
230
120
17
7
Litt Kilah
#8RJY8VJR9
12 5 573
2019-07-16 02:32:21
38
160
18
1
SNK NEO
#982CU9G9U
13 5 555
2019-07-16 03:11:04
284
160
19
3
Elder
JohanCS
#8URC9CR99
12 5 541
2019-07-16 05:24:12
98
160
20
5
J.Robertos
#2L8UJ289U
12 5 541
2019-07-15 21:22:21
28
40
21
6
Elder
Davexsr
#808P9UPPY
13 5 503
2019-07-16 07:06:37
112
160
22
1
Co-leader
GABRIEL R.
#JQ8LP0GY
12 5 467
2019-07-16 06:48:04
50
140
23
3
Elder
Äjën-Gökhän
#RP8YP9GL
11 5 463
2019-07-16 08:05:15
0
80
24
2
Elder
Enrique
#90R8QQGG8
12 5 437
2019-07-16 01:42:04
30
80
25
1
Co-leader
iTzAngel
#8890YU0RG
12 5 429
2019-07-16 05:30:26
186
160
26 Elder
HRkz
#8Y88QGRP0
13 5 421
2019-07-16 05:03:03
470
120
27 Sweet Tooth
#8208UVY0G
12 5 419
2019-07-16 05:28:45
30
80
28 TROY
#8QJJYCJLU
12 5 402
2019-07-16 07:44:40
102
160
29
4
Elder
jeffguerrero
#2G880CYQ
13 5 394
2019-07-16 06:29:31
98
152
30
7
Co-leader
Moshe
#8GR90QU82
13 5 344
2019-07-16 06:46:39
202
160
31
2
Epicuro
#PPRVCUQC
12 5 339
2019-07-16 05:03:54
69
160
32
2
Salsero
#CJJ2GYVL
12 5 310
2019-07-15 10:53:42
40
40
33 Elder
ppcoken
#890URR8CC
12 5 307
2019-07-16 05:21:59
10
120
34
3
Co-leader
Héctor M* ✌️
#CVG22YCJ
13 5 306
2019-07-15 19:11:47
20
40
35
3
Elder
Renato RY
#8QCL9G9LP
12 5 300
2019-07-16 02:55:34
30
40
36
2
Co-leader
CrisS~NeflyTe
#9P9RG8PR0
12 5 230
2019-07-16 06:27:22
104
160
37
2
Co-leader
RatMan
#8Y0PUYGRV
12 5 186
2019-07-16 05:22:06
94
40
38
2
Dante
#89JUVV2V8
12 5 056
2019-07-16 02:41:42
38
120
39
2
Co-leader
Haakon
#8LUJLY0LY
11 5 027
2019-07-15 02:08:03
0
0
40
2
Elder
LEAFAR T-81
#JYU9JCJY
13 5 004
2019-07-15 18:39:00
56
80
41
2
Elder
DANILO
#RJL98JJU
13 4 972
2019-07-15 20:37:03
18
80
42
2
Co-leader
JMHR
#2QURC9RQ
12 4 867
2019-07-15 03:36:52
28
40
43
2
Elder
Andrea
#9GCVRV8RY
11 4 824
2019-07-15 21:42:13
0
40
44 Elder
XxSuMajestadxX
#288ULU009
11 4 698
2019-07-15 22:01:25
20
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord