los de barrio

#8RYYJ29U

52 095

46 / 50

entren solo los activos y donadores y los q colecionen para la guerra y 50 gerras ganadas obligatorio

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 095
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader luisao
Phạm vi chiến tích 4 348 – 5 645
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 690
Elder 10
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Edwincyto
#9P0CLQJLL
12 5 645
2019-09-18 16:09:58
716
280
2
3
Co-leader
Beimar :v
#202UVPVUP
13 5 465
2019-09-18 15:52:32
672
270
3
1
Co-leader
JHÔNNY
#8LUR9VQL
13 5 463
2019-09-18 13:15:40
230
200
4
8
Co-leader
Boruto
#8GG8LY2CU
12 5 421
2019-09-18 13:49:06
110
280
5
1
Elder
jose jose
#2RPUGPCY8
13 5 404
2019-09-18 14:11:18
297
240
6 TADDY
#2LUGU20RU
12 5 389
2019-09-18 14:13:08
82
180
7
4
Elder
Rash
#8JV0RPVRY
12 5 361
2019-09-18 12:17:43
154
240
8 Co-leader
JCR7
#VUGCRUYC
12 5 343
2019-09-18 16:18:12
317
240
9
2
Leader
luisao
#8QRJGG0GL
12 5 321
2019-09-18 10:08:52
412
320
10
1
Elder
♤《€$CANOR》♤
#P0JQ8UUR8
11 5 314
2019-09-18 12:52:39
161
200
11
20
Elder
FABIANI
#8YCRY8LJV
12 5 314
2019-09-18 14:44:06
170
200
12
1
Kingrevin#
#8VY08PYJJ
11 5 307
2019-09-18 13:06:19
18
240
13
3
Co-leader
ACM1PT
#9LRCLCR8V
12 5 307
2019-09-18 13:12:53
188
240
14
4
Co-leader
energia leco
#9G82VYG9P
12 5 301
2019-09-18 15:11:51
339
320
15
2
marcoyvane
#2GUR8LY0C
12 5 265
2019-09-18 03:22:46
158
160
16
2
Elder
Pablo
#28Y9QP8
13 5 250
2019-09-18 12:21:21
56
40
17
2
Co-leader
david
#J2RV208
12 5 243
2019-09-17 20:42:08
10
80
18
2
Co-leader
"¥O€L"
#LCQYG028
12 5 230
2019-09-18 10:03:07
321
320
19
2
Co-leader
spartacu
#9YQV2R2P9
12 5 230
2019-09-18 10:07:14
363
320
20
1
°/♡[email protected]♡/°
#8PR0JJGG
12 5 225
2019-09-18 10:37:42
48
80
21
1
Elder
jhamil
#9GGJVCVCL
11 5 224
2019-09-18 16:27:53
38
240
22
3
Co-leader
El daddy
#8JCG900PQ
12 5 206
2019-09-18 15:21:52
66
320
23
3
Elder
Lord~Yhair√√
#GY08LU8C
12 5 205
2019-09-18 15:39:36
226
200
24
5
Elder
M:M
#9U8ULQ20P
12 5 168
2019-09-18 16:09:21
162
280
25
1
darkser
#8GP0PPLLJ
12 5 164
2019-09-18 14:05:51
34
280
26
1
iver
#U8QV2Y2Y
12 5 144
2019-09-17 18:20:20
104
120
27
1
dy1aN3o8
#2RUYUPPJR
12 5 094
2019-09-18 01:32:07
86
80
28
1
franz
#8C9YCQL99
12 5 082
2019-09-18 15:47:39
18
80
29 jhoel m.
#9JLC9UJJ9
10 5 067
2019-09-18 02:59:55
0
40
30 Terrordar
#282RPRR
12 5 042
2019-09-18 11:24:48
28
40
31
1
melissa
#8VVL2UQ89
11 5 006
2019-09-18 03:26:46
224
160
32 Elder
game over
#2LY8C2GCU
13 4 990
2019-09-18 11:52:13
528
240
33 Co-leader
chapi
#L8UGJC9
12 4 953
2019-09-18 11:35:36
400
320
34 S☆Cristhian☆M
#29CCV0YRU
12 4 921
2019-09-18 14:24:20
102
120
35
2
Darico
#P988GY2JJ
10 4 879
2019-09-18 16:34:19
214
160
36
1
Co-leader
marco
#2LJQJ0CQ2
12 4 870
2019-09-11 23:47:11
0
0
37
1
EDWIN [email protected]
#2CVP89J0P
11 4 863
2019-09-17 00:26:28
20
40
38
3
Rodney 1
#8QJ8YPV9Y
12 4 796
2019-09-18 16:25:28
44
40
39
1
gansos XD
#80Y0ULJP9
10 4 786
2019-09-18 10:24:52
436
120
40
1
lucifer_23
#Y9CQLVR92
10 4 784
2019-09-18 11:18:43
153
160
41
1
Elder
-_- KZoMBiE -_-
#Y90GJ02U
12 4 781
2019-09-17 20:32:40
70
80
42 maradona
#90ULU0LJP
11 4 732
2019-09-18 00:58:09
10
40
43 Co-leader
KTR
#PGQCJ8GR
13 4 652
2019-09-18 14:46:34
331
200
44 Co-leader
ra
#8GRQ9Q9P9
12 4 623
2019-09-18 15:14:22
264
280
45 Co-leader
kron
#8C2RJ09J9
12 4 607
2019-09-18 13:36:06
140
280
46 Rangő
#YQU8VJJPY
8 4 348
2019-09-18 14:09:53
0
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord