Militibus ™

#8RVQ8Q9G

61 565

46 / 50

Requisitos: Récord 5800 - 100 wins en Guerra - Grupo Whats +593986759732 - #GOMLT 🔥🌎🥊

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 61 565
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Senju
Phạm vi chiến tích 5 315 – 6 708
Thông tin hội
Vị trí Nam Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 853
Elder 13
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Vinsmoke Sanji⚡
#YPV0RJU
13 6 708
2020-02-28 00:55:59
96
40
2
1
Leader
Senju
#U0L2R90
13 6 570
2020-02-28 02:53:30
444
0
3
1
Elder
CAMILO
#QRYG0JV9
13 6 563
2020-02-28 00:29:31
130
360
4
1
Elder
David
#2UU90V8JL
13 6 531
2020-02-28 03:01:37
100
320
5
1
Elder
venomon
#8YJYVQJ8Q
13 6 473
2020-02-27 23:13:28
792
440
6
1
Elder
CRAZYNUV
#2Q0R200C0
13 6 406
2020-02-27 23:44:09
515
424
7
1
Elder
Ąlєĵanðяo Řєaðÿ
#2R09C2UG8
13 6 387
2020-02-28 02:24:21
492
400
8
1
Elder
ZAP 7
#RC0PP228
13 6 292
2020-02-28 02:46:39
124
240
9
7
Co-leader
Chris
#PP9VUY9Y
13 6 263
2020-02-28 02:48:19
277
360
10
9
Co-leader
SPARKI
#PYLR20YY
13 6 210
2020-02-28 01:26:47
324
320
11
10
Misael
#2PRVL9CRL
13 6 193
2020-02-28 01:40:13
960
400
12
3
LinkinPlan
#RPGP2C
13 6 178
2020-02-28 00:05:11
118
240
13
5
Elder
Miguel :v
#2QCQLL080
13 6 169
2020-02-27 23:39:07
277
480
14
4
Elder
GODHand
#G89PVL9
13 6 139
2020-02-27 20:36:39
69
120
15
9
JothaReyes
#89YC8QRV
12 6 135
2020-02-28 01:03:12
71
360
16
5
<c5>難難難
#PVUYG0Q0
13 6 128
2020-02-28 02:01:40
416
520
17
8
Elder
⚡LeoPintos⚡
#R9PL98LL
13 6 105
2020-02-27 23:55:43
148
320
18
5
Nova l Juan..
#92GRPL09P
13 6 104
2020-02-28 02:22:09
470
400
19
6
Elder
Mejinarco
#9CGJGQ8G
13 6 095
2020-02-27 13:48:24
40
280
20
3
Elder
mau
#99C9PP9L
13 6 063
2020-02-28 01:52:42
271
320
21
6
karya
#P22YUCC8
13 6 039
2020-02-28 02:44:14
903
360
22
11
GOD^LeVï∆T∆N™
#8RC8RVLJV
13 6 031
2020-02-28 02:06:29
88
240
23
5
Bryan18
#29VJRP8JU
13 6 028
2020-02-28 02:45:03
130
350
24
2
✌íluminaty✌
#8CRCPG88J
12 6 018
2020-02-28 02:43:53
480
320
25 sagar.
#LG02Q8QU
13 6 014
2020-02-28 00:36:27
238
320
26 Ehsan98
#YR292YU0
13 6 009
2020-02-27 23:24:13
1093
0
27
3
chechin
#Y0PUV8RU
13 6 006
2020-02-28 00:49:57
240
320
28
8
SAMIR
#2QVJ9G208
12 6 005
2020-02-28 03:02:51
568
440
29
15
Elder
★gm-yampier★☜♀ツ
#80V9J8RPR
13 5 998
2020-02-27 19:10:23
120
320
30
2
catarro
#2LJV2RL2Y
13 5 965
2020-02-28 01:18:16
264
416
31 Phael Oliveira
#JC088PVR
13 5 903
2020-02-27 22:19:31
248
320
32
3
slinkco
#9YRP0CV2Y
13 5 888
2020-02-28 00:55:16
200
400
33
3
g.rodriguez 503
#2PP2UU8P
13 5 874
2020-02-28 03:01:06
222
440
34
2
cris
#88CJPG9L0
13 5 864
2020-02-27 13:18:51
34
80
35
1
Lordgenome
#QY0JLPLR
13 5 849
2020-02-27 05:44:30
0
120
36
3
C.H.U.P.I.T.A
#8YP2CV0VY
13 5 830
2020-02-28 00:18:32
326
360
37
2
Ram664
#82Y8RQUVP
13 5 828
2020-02-28 01:17:00
130
296
38 renzo dmc
#2YL09UGPP
13 5 812
2020-02-27 15:46:19
28
200
39
1
Chico
#CCUGPJP8
13 5 797
2020-02-28 00:54:21
176
320
40
3
Esteban
#CVUYQYJ
12 5 785
2020-02-28 03:03:09
90
280
41
1
Valtander
#8J82JVVR
13 5 754
2020-02-28 02:44:43
240
440
42
1
不同凡响
#9UYY0LQVG
12 5 654
2020-02-28 01:33:30
70
40
43
2
dustdaniel
#YQV28QJU
13 5 595
2020-02-28 02:19:55
324
400
44 PlayBack
#J8RJLL98
13 5 558
2020-02-28 02:23:41
567
487
45 [email protected]
#VYL8RULL
12 5 497
2020-02-28 00:23:12
30
40
46 Elder
tomy
#2P2JL2QJ9
12 5 315
2020-02-28 00:51:07
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord