H.L.P

#8RU8C0R

52 701

50 / 50

☆Clan War: Only join if can do ALL Collection Day battles☆Must do War battles☆Keep donations above 100☆Don't kick for no reason☆

At war! 11 / 30 battles remaining! Ends: 2019-08-22 15:26:04
Remaining Left Trận thắng Crowns
BeşiktAŞK
#29920R
8 14
(22)
26
(34–50)
H.L.P
#8RU8C0R
11 10
(21)
18
(29–51)
!!THE FAMILY!!
#99JRRP28
5 9
(14)
20
(25–35)
集中营-为了自由和面包
#P022LJ9U
11 9
(20)
14
(25–47)
♣️BlackWater♣️
#9Q20JPCL
13 6
(19)
15
(28–54)
Naughty Trận đấu Cards Collected
lancelot 1 440 1/3
YOUareBrother 0 1760 2/3
DanCinG_Roy 0 935 1/3
william 0 934 2/3
EdmondS 1 880 1/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
Dickson 0 2805
小王子 0 2337
Green Milo 0 2200
AC 0 2200
JAYTHEGOATGOD 0 2200
Dezza 0 1869
B0ng 0 1869
YOUareBrother 0 1760 2/3
DanCinG_Roy 0 935 1/3
william 0 934 2/3
Losers Trận đấu Cards Collected
### 1 2337
Laddy 1 2200
OwenedOspray806 1 1869
DJMbut 1 1760
( ◠‿◠ )Nrixll 1 1760
神奇 1 1760
lyk 1 1401
TyronsBBC 1 1320
EdmondS 1 880 1/3
Winners Trận đấu Cards Collected
Will_ssc 1 2805
勿通匪類 1 2337
ARIAN 1 2337
zzpig 1 2200
basscai 1 1869
k1net1kz 1 1869
Dililumi 1 1869
renniehoek 1 1869
Ezny10 1 1401
lancelot 1 440 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord