H.L.P

#8RU8C0R

52 362

46 / 50

☆Clan War: Only join if can do ALL Collection Day battles☆Must do War battles☆Keep donations above 100☆Don't kick for no reason☆

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 362
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader k1net1kz
Phạm vi chiến tích 4 043 – 5 855
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 560
Elder 16
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Dickson
#9YPY22C22
13 5 855
2020-02-19 04:14:52
762
270
2 Co-leader
B0ng
#L89J8QRR
13 5 735
2020-02-19 04:45:21
267
240
3 Co-leader
牛逼!
#2GJU2LVV
13 5 652
2020-02-19 03:13:23
381
160
4 Elder
勿通匪類
#22LQ2UG89
13 5 567
2020-02-18 22:06:23
180
200
5 Co-leader
spyhunter
#28LGQJJP8
13 5 541
2020-02-19 03:19:58
275
240
6
1
Co-leader
Semi-Anathemic
#P8JCRL9U
13 5 537
2020-02-19 02:55:47
112
120
7
1
Co-leader
Dezza
#20U002PY
13 5 484
2020-02-19 04:36:25
178
200
8
1
Co-leader
###
#92LRCJQ29
13 5 419
2020-02-18 18:46:53
50
70
9
2
LisuuuW
#9R2RPLY28
13 5 413
2020-02-19 01:54:31
171
160
10 Elder
Dililumi
#9PP0PG2LP
13 5 397
2020-02-19 01:21:35
552
280
11
3
Leader
k1net1kz
#LQJYPU9C
13 5 370
2020-02-19 00:50:23
208
240
12 Elder
IronAxe
#2LQ8Y92LQ
13 5 319
2020-02-18 13:29:47
48
120
13 Elder
引風入肺
#99RV8UCY
12 5 264
2020-02-19 02:51:38
158
250
14
5
Elder
Jóhanna
#20UQR2CPU
13 5 210
2020-02-18 19:48:35
98
160
15
1
Co-leader
lancelot
#9JQVV8YY
13 5 198
2020-02-19 03:31:15
56
190
16
1
Elder
King
#R9Y90908
13 5 192
2020-02-19 02:42:33
138
200
17
2
احمد البهادلي
#2Y0QVLRQ9
12 5 187
2020-02-19 04:37:01
172
180
18 ARIAN
#2VJJPCUV
12 5 151
2020-02-19 03:02:39
70
0
19
1
Elder
Will_ssc
#8U9R22Q2
13 5 141
2020-02-18 21:52:52
118
120
20
6
Elder
renniehoek
#2Q90LYLL9
13 5 127
2020-02-19 02:58:21
126
200
21 Elder
AC
#9VGR9GJY
12 5 118
2020-02-18 12:39:35
30
160
22 leydi
#9VVYYLQ09
11 5 090
2020-02-19 03:00:36
160
160
23
3
lyk
#LGURJ20V
12 5 060
2020-02-18 17:24:32
3
80
24
1
Elder
小王子
#2P9VULY98
12 5 050
2020-02-18 23:52:48
0
0
25
1
Faker
#8GG0292Q
12 5 046
2020-02-18 18:50:26
20
80
26
1
H. Tawam
#L8J2V2JCR
10 5 018
2020-02-18 18:01:32
88
80
27
1
Elder
yy纯合子
#9VG0QUVC9
12 5 006
2020-02-19 01:00:32
80
120
28
1
Howdy
#22YJ0LUU
13 4 990
2020-02-19 03:06:51
284
200
29 神奇
#2GURCUR0
12 4 956
2020-02-19 04:44:04
231
0
30 Thanos
#22YCVLVU8
12 4 922
2020-02-18 22:43:54
76
160
31 rita
#2P02VJJC0
13 4 904
2020-02-19 03:44:19
96
160
32 Elder
justin
#JGUP0U9P
12 4 850
2020-02-19 04:14:53
38
200
33 十七.
#88U9CC28Y
11 4 841
2020-02-12 10:16:06
0
0
34 Elder
Laddy
#RYJLLCGC
12 4 803
2020-02-18 15:54:29
0
80
35
2
Nam #lol
#2YYVLRJJ0
11 4 758
2020-02-18 21:29:00
116
160
36
1
louie
#P8L2R2Q2Y
10 4 754
2020-02-16 15:23:35
0
0
37
1
Elder
Ezny10
#2PUQCY0U8
12 4 746
2020-02-05 11:07:38
0
0
38 Elder
Gorcio
#8PVUUYR2
12 4 610
2020-02-17 21:53:39
0
0
39 SVARTBORGARI
#PV0GRQGR
11 4 597
2020-02-18 12:39:02
0
0
40 munchie
#8LUC9RLP
10 4 537
2020-02-18 08:31:59
50
120
41 EdmondS
#V99YP2LV
11 4 517
2020-02-14 11:00:24
0
0
42 OwenedOspray806
#Y22PRY0L
12 4 448
2020-02-18 23:27:52
160
80
43 Bnchg
#PRLLLLYPP
9 4 403
2020-02-09 09:25:35
0
0
44 jj
#PL00LJVRY
10 4 195
2020-02-18 06:25:28
8
40
45 Shing B
#8Q0PRJU9Q
12 4 100
2020-02-18 12:23:17
0
0
46 Elder
zzpig
#2JJCLPVUC
11 4 043
2020-02-18 15:51:42
0
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord