H.L.P

#8RU8C0R

52 550

47 / 50

☆Clan War: Only join if can do ALL Collection Day battles☆Must do War battles☆Keep donations above 100☆Don't kick for no reason☆

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 550
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader B0ng
Phạm vi chiến tích 3 913 – 5 906
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 19 907
Elder 15
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
###
#92LRCJQ29
13 5 906
2019-07-21 23:45:45
950
640
2 Co-leader
Dickson
#9YPY22C22
13 5 855
2019-07-21 17:09:50
2464
840
3 Co-leader
Dezza
#20U002PY
13 5 746
2019-07-21 14:52:33
1003
600
4 Co-leader
k1net1kz
#LQJYPU9C
13 5 700
2019-07-21 18:51:37
1038
680
5 Elder
勿通匪類
#22LQ2UG89
13 5 528
2019-07-21 10:00:49
576
560
6 ARIAN
#2VJJPCUV
12 5 518
2019-07-21 23:13:55
527
240
7
3
Elder
SageMode
#PY9R8RPJ
12 5 474
2019-07-21 22:35:22
296
320
8 DanCinG_Roy
#YUGCPCRV
12 5 384
2019-07-21 09:36:18
568
640
9 Leader
B0ng
#L89J8QRR
13 5 356
2019-07-21 20:57:28
1223
720
10
2
Co-leader
Semi-Anathemic
#P8JCRL9U
12 5 356
2019-07-21 15:58:38
402
557
11
4
Elder
Dililumi
#9PP0PG2LP
12 5 339
2019-07-21 17:32:40
1333
750
12
1
basscai
#LGJ8CG88
12 5 322
2019-07-21 15:45:09
208
640
13
1
Co-leader
lancelot
#9JQVV8YY
13 5 319
2019-07-21 16:45:00
780
720
14
1
引風入肺
#99RV8UCY
12 5 266
2019-07-21 23:56:13
94
820
15
2
Elder
King
#R9Y90908
13 5 206
2019-07-21 23:48:55
446
690
16
1
Co-leader
spyhunter
#28LGQJJP8
13 5 204
2019-07-21 21:36:34
396
560
17
1
Elder
Will_ssc
#8U9R22Q2
13 5 175
2019-07-21 22:14:27
662
540
18 Elder
Gorcio
#8PVUUYR2
12 5 149
2019-07-21 15:49:00
492
440
19 Elder
IronAxe
#2LQ8Y92LQ
12 5 133
2019-07-21 23:34:46
309
600
20 Elder
OwenedOspray806
#Y22PRY0L
12 5 115
2019-07-21 21:56:16
388
80
21 Elder
Ezny10
#2PUQCY0U8
11 5 104
2019-07-21 19:28:38
660
640
22 yy纯合子
#9VG0QUVC9
11 5 085
2019-07-21 15:08:25
454
600
23 Elder
lyk
#LGURJ20V
12 5 059
2019-07-21 12:34:33
103
360
24 rubsh
#8R8RVYYG
11 5 031
2019-07-21 11:17:20
260
240
25 ITZ STEVEY YT
#2QY0UY8JJ
11 5 023
2019-07-21 18:34:03
328
240
26 DJMbut
#9Y88YY0LL
10 5 006
2019-07-21 21:38:18
771
680
27 Elder
AC
#9VGR9GJY
12 5 001
2019-07-21 10:12:31
164
560
28 神奇
#2GURCUR0
12 4 992
2019-07-21 14:53:59
336
320
29 louie
#P8L2R2Q2Y
10 4 978
2019-07-21 17:30:19
172
280
30 Max1me
#PYQQLGGJG
10 4 902
2019-07-15 05:07:54
0
40
31 Elder
renniehoek
#2Q90LYLL9
12 4 879
2019-07-21 17:42:20
10
40
32 Jan_EŁ_bo_RODO
#8YJP829GC
11 4 863
2019-07-19 17:41:06
330
440
33 J.U.Steffen
#80PJ2VJ9C
12 4 860
2019-07-21 23:18:30
512
390
34 Elder
小王子
#2P9VULY98
12 4 850
2019-07-21 16:31:34
99
360
35 william
#PGP2QPG2
12 4 848
2019-07-10 14:52:38
0
0
36 Thanos
#22YCVLVU8
11 4 784
2019-07-21 18:26:42
135
440
37 Co-leader
Irisloy
#QLR89V9
12 4 660
2019-07-14 05:17:24
0
0
38 EdmondS
#V99YP2LV
10 4 610
2019-07-20 23:45:46
158
160
39 Kaos
#CVQGY08
11 4 400
2019-07-15 16:52:49
20
40
40 justin
#JGUP0U9P
12 4 384
2019-07-19 21:45:04
46
80
41 Shing B
#8Q0PRJU9Q
12 4 336
2019-07-21 12:52:28
8
80
42 DriesTjardus
#2VVJC2UG
10 4 223
2019-07-20 15:52:40
112
200
43 Elder
Laddy
#RYJLLCGC
12 4 149
2019-07-21 16:04:49
30
280
44 Kzar
#920YGLC0P
12 4 075
2019-07-20 23:53:11
620
480
45 hackeR
#8Y9UV9YCV
11 4 059
2019-07-21 20:12:32
264
360
46 Đấu trường 12 Elder
zzpig
#2JJCLPVUC
11 3 953
2019-07-21 16:05:47
0
280
47 Đấu trường 12 Green Milo
#8JPQ220PG
10 3 913
2019-07-19 12:58:47
94
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord