F-16

#8RPUUCJ

54 072

49 / 50

- سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ⁦❤️-Weclom to our Clan F-16

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 072
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader iiTopSeCReT
Phạm vi chiến tích 4 119 – 6 041
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 282
Elder 7
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
iiTopSeCReT
#YGCRYPV8
13 6 041
2019-07-21 21:08:33
286
510
2 Elder
yahya radi
#22JLPVQU
13 5 744
2019-07-21 15:30:26
366
560
3
1
Co-leader
☆☆☆☆MAJID☆☆☆☆
#8GJ90YPC
13 5 731
2019-07-21 19:47:15
553
480
4
1
Co-leader
jaa
#C8JCU00U
12 5 706
2019-07-21 04:24:42
536
320
5
1
Co-leader
pro_3li
#LV8CQPP2
13 5 602
2019-07-21 17:46:17
433
600
6
1
Elder
mh
#LQ08RJ0L
12 5 601
2019-07-21 06:19:39
220
400
7 Co-leader
abdalla
#8JJQYJ2C
13 5 569
2019-07-21 20:49:38
960
40
8
4
Co-leader
الاسكاندر
#9YRJCCG0
12 5 567
2019-07-21 15:33:08
611
600
9
1
abdulrahimsadat
#8G2P2Y89V
12 5 565
2019-07-19 10:42:50
18
200
10 Co-leader
marioo
#8GUYJ9VY
13 5 527
2019-07-21 11:19:41
436
440
11 im_a6
#P8RCCJGG
12 5 524
2019-07-21 16:59:14
548
560
12
3
Moha.18
#V8GP9GP
13 5 493
2019-07-21 17:23:35
40
40
13
4
Elder
ayman
#Y00YQJJP
13 5 452
2019-07-21 20:58:22
1214
40
14
1
Elder
ELTÜRKO
#2GQ2U09Q9
12 5 435
2019-07-21 20:35:30
674
600
15
2
Elder
Sofa
#C8G9QJP8
12 5 410
2019-07-21 21:04:38
462
160
16
2
GX
#GPJUJYC0
12 5 397
2019-07-21 10:24:37
181
440
17
1
choyens
#8V020L82
13 5 357
2019-07-21 20:26:25
303
510
18
2
Danial J. 0111
#2U2GPQP
13 5 273
2019-07-21 18:50:14
116
440
19
3
alrasam
#8UYU28CR
12 5 266
2019-07-21 12:43:01
108
240
20
2
ALMARZOUQI
#9QP8YPRJ
11 5 232
2019-07-20 23:40:09
582
440
21
5
Bilal
#2YUU98QP
11 5 186
2019-07-21 19:13:24
0
0
22
1
h.a
#9C90QPUQL
10 5 146
2019-07-21 19:04:53
440
400
23
2
SYRIANOo
#9GY8Q8J
11 5 136
2019-07-21 17:54:49
648
1080
24
5
mj.keramat7
#PLC9UCVR
10 5 133
2019-07-21 11:19:14
27
280
25
2
Elder
Xx A.J.A xX
#82QJ08PU2
12 5 129
2019-07-16 09:49:23
40
80
26
2
haideff
#8G0URCQP
11 5 123
2019-07-20 18:52:30
69
80
27
2
Lil boo
#PU0CUR8
12 5 109
2019-07-21 21:24:57
484
240
28
1
steve
#9R0JGQC0
12 5 096
2019-07-21 07:36:47
58
40
29
1
alameri998
#PG99CYR0
12 5 069
2019-07-20 17:41:02
136
200
30 MK
#L9CL8UU9
11 5 049
2019-07-21 17:37:29
146
120
31
4
xLz
#2208G8LLQ
13 5 020
2019-07-21 17:30:57
40
120
32
1
Woa Greezy
#2P89V2YCC
12 5 008
2019-07-21 19:43:15
481
600
33
2
Malik
#V0UGUR0J
11 5 001
2019-07-21 09:50:16
160
400
34
2
Kami Sama
#PU0R2Y8
11 4 979
2019-07-19 19:48:40
120
360
35
1
alnoby
#2JC9JCCUU
12 4 957
2019-07-21 01:16:11
228
320
36 mucha
#92U89ULR
12 4 926
2019-07-21 19:30:39
174
280
37
4
ssl6wnn
#20LYCLCP
11 4 898
2019-07-21 17:18:07
484
360
38
1
Sam
#80YCVQY0
11 4 876
2019-07-21 16:55:32
69
40
39
3
Cyndaquil
#PCUPL0GCV
10 4 871
2019-07-21 15:54:40
84
0
40
2
9h5
#2Q2RRJPP
12 4 840
2019-07-21 07:14:44
0
40
41
1
nima
#9G2GPP0U0
11 4 834
2019-07-21 17:33:18
124
160
42
3
Co-leader
monster alain
#9V2URQ90C
12 4 805
2019-07-21 20:59:42
258
350
43
1
,,MM,,
#PGC2GQ8GY
10 4 801
2019-07-21 08:54:50
48
120
44
1
محمود العساف
#892J82PCJ
12 4 681
2019-07-04 13:44:09
0
0
45 aam770
#29ULR8LUG
10 4 636
2019-07-21 12:07:15
236
160
46
1
ARE8020
#2RVLYR0G
11 4 434
2019-07-21 15:33:54
721
600
47
1
GeekSlayer
#GJ0JQY2U
10 4 372
2019-07-19 09:24:07
0
0
48
1
Elder
MOUSTAFA X MAN
#2V9J0QP0C
11 4 145
2019-07-19 06:54:09
40
0
49
1
Saumya
#22P0QLP0
11 4 119
2019-07-16 14:30:19
20
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord