Persian

#8RJ80R8J

49 028

47 / 50

سلام خوش آمدید، لطفا به دقت قوانین رو بخونید. 1-رعایت ادب واحترام 2-فعال بودن در پر کردن دونیت و وار زدن.

Not at war!

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord