Iowa HawkeyeCOC

#8RGUVJG

35 635

50 / 50

A place for Iowa Hawkeye fans to Clash! Make 1 donation or contribute to the Clan war weekly to stay on the roster

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 35 635
Chiến Tích Cần Có 400
Clan Leader nate
Phạm vi chiến tích 720 – 4 536
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 332
Elder 10
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Myoyster
#228LCJJQY
13 4 536
2 268
284
96
2
1
Elder
Mr. Nuff
#82LP89YR9
12 4 286
2 143
164
160
3
1
Leader
nate
#8C9U0QJR
13 4 247
2 123
257
160
4
1
Elder
iinfectors
#20P0QVLCL
11 4 155
2 077
18
40
5
2
Co-leader
boutit
#VYUQGUGQ
12 4 118
2 059
18
40
6 Elder
Blueskye
#9GC2RGPJ
11 4 105
2 052
112
160
7
1
Co-leader
Goldblood
#8JRPLV8L
13 4 070
2 035
242
88
8
1
Vaintrain
#U82PQ0C
12 4 067
2 033
10
40
9
5
cheech
#PPCC9RV0
12 4 039
2 019
84
80
10 YOUR MAMA
#YRYQGG9
11 4 007
2 003
0
0
11 Elder
Your Messiah
#9C98R0PQ0
10 4 006
1 001
124
50
12 Đấu trường 12 Co-leader
Shamrock
#2UR0U2YC
12 3 969
992
106
120
13 Đấu trường 12 Elder
Chica Luna
#YR2LC8CL
11 3 857
964
0
0
14 Đấu trường 12 Lady Rudy
#2RJ8GQQQQ
11 3 824
956
0
0
15
1
Đấu trường 12 Co-leader
Grimestone671
#P08UJCPR8
10 3 626
906
46
150
16
1
Đấu trường 12 Elder
天亮了
#PJ22VVLPG
9 3 624
906
0
158
17 Đấu trường 11 TJHAWK89
#8P8QG9GUQ
11 3 549
887
50
0
18
1
Đấu trường 11 Negativ3
#PYY8Q2UP8
8 3 534
883
314
200
19
1
Đấu trường 11 Co-leader
papa joe
#2LYJ8RUL0
12 3 518
879
156
160
20 Đấu trường 11 Elder
chad8989
#9RL08LGJR
11 3 462
865
23
130
21 Đấu trường 11 Co-leader
King Corazon
#99UULCJ2J
11 3 453
414
0
0
22 Đấu trường 10 Elder
jonnybgood
#P2P29GQQG
10 3 262
391
8
40
23 Đấu trường 10 Elder
minecraftmickey
#8PY8J92C0
10 3 013
361
0
0
24 Đấu trường 9 ClickClickBoom
#2J2LL80UR
10 2 896
347
0
0
25 Đấu trường 9 timmy
#9UC82U9UP
10 2 831
339
88
120
26 Đấu trường 9 touddytoubie
#PPGVPUUV2
10 2 818
338
102
60
27 Đấu trường 9 belal
#P8P2CYY8Y
8 2 732
327
0
0
28 Đấu trường 9 Elder
OmegaPlasmaYT
#P2LCQ9Y82
9 2 597
311
0
0
29 Đấu trường 8 sk
#YL0GUJPQ
8 2 411
289
0
0
30 Đấu trường 8 supercell
#2YP8RPU9C
10 2 343
281
0
0
31
1
Đấu trường 7 Shoji
#PUV98UGQP
8 2 215
221
22
100
32
1
Đấu trường 7 kolibia10
#PU8CRC80L
8 2 170
217
24
60
33 Đấu trường 7 romanova
#PP8QYRUQQ
8 2 076
207
0
0
34 Đấu trường 6 ★aldo11pro★
#P9YUGGC89
7 1 966
196
0
0
35 Đấu trường 6 gustas
#PQR0UCPUL
8 1 935
193
18
20
36 Đấu trường 6 Destoryer 69
#8PC0UPUCJ
9 1 852
185
0
20
37 Đấu trường 6 juvetus
#PLQ2VU00J
7 1 636
163
0
0
38 Đấu trường 6 filip
#8UQYYPGVP
7 1 630
163
14
20
39 Đấu trường 6 Supercell
#P8UU8VJQY
7 1 620
162
0
0
40 Đấu trường 5 joao1
#PL829UV0Q
7 1 515
151
0
0
41 Đấu trường 5 K V N G PUDDING
#P22R2R9JY
7 1 474
44
28
60
42 Đấu trường 5 rasa
#8PR9U88RY
9 1 347
40
20
0
43 Đấu trường 4 @4D1_16
#PV8UL0G8J
6 1 271
38
0
0
44 Đấu trường 5 ONCE11
#L28VVCG8
7 1 255
37
0
0
45 Đấu trường 4 Dinesh monster
#P02YYYQ8U
6 1 182
35
0
0
46 Đấu trường 4 the destroyer
#PY28Y0LU2
7 1 159
34
0
0
47 Đấu trường 4 <#aziz?
#82VCGV8Q
5 1 091
32
0
0
48 Đấu trường 3 Tval0
#PQ08GCPG8
5 814
24
0
0
49 Đấu trường 3 junter
#9VGRVQ229
1 777
23
0
0
50 Đấu trường 3 BUBITOS 20
#PYVU9Y2Y2
4 720
21
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord